Ważne informacje dla uczestników zawodów II stopnia XIII OMJ (2017/18)

dodano dnia 21.12.2017

1. Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia XIII OMJ powinien potwierdzić swoją obecność poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line), najpóźniej dnia 11 stycznia 2018 r. Bezpośrednio po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, pod wskazany adres mailowy zostanie przesłany plik pdf, który należy wydrukować w formacie A4, podpisać i przynieść ze sobą na zawody. Zwracamy uwagę na konieczność złożenia na wydruku podpisu jednego z rodziców. Prosimy o bardzo uważne wprowadzanie danych, gdyż po ich zatwierdzeniu nie będzie można wprowadzać żadnych zmian, ani ponownie wypełniać kwestionariusza.

2. Każdy uczestnik został przypisany do udziału w zawodach w miejscu odpowiadającym położeniu terytorialnym szkoły. Dokładne adresy tych miejsc znajdują się tutaj. W uzasadnionych przypadkach (np. z powodu tańszego lub łatwiejszego dojazdu) możliwa jest zmiana miejscowości udziału w zawodach drugiego stopnia. Należy to zasygnalizować, wybierając odpowiednią pozycję na liście rozwijanej podczas wypełniania kwestionariusza zawodnika. Uwaga! Formularz zmiany miejsca udziału w zawodach drugiego stopnia będzie aktywny jedynie do dnia 8 stycznia 2018 r., godz. 23:59. Po tej dacie lub po zatwierdzeniu wprowadzonych danych do kwestionariusza, zmiana miejsca udziału w zawodach drugiego stopnia nie będzie już możliwa. Bezpośrednio kierowane prośby o zmianę miejsca udziału w zawodach (w dowolnym momencie) nie będą uwzględniane.

3. Na zawody należy przybyć w dniu 13 stycznia 2018 r. (sobota) najpóźniej o godz. 10:15. Oprócz wydrukowanego i podpisanego dokumentu, o którym mowa powyżej, każdy uczestnik powinien okazać ważną legitymację szkolną. W przypadku nie spełnienia tego warunku, uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.

4. Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia powinien zaopatrzyć się w przybory do pisania (długopis piszący kolorem czarnym lub niebieskim, pióro, ołówek). Papier dostarczą organizatorzy. Zachęcamy także do zabrania ze sobą przyborów do konstrukcji geometrycznych (cyrkiel i linijka).

Uwaga! Uczestnicy zawodów drugiego stopnia będą mogli wnieść na salę jedynie legitymację szkolną oraz przybory wymienione w punkcie 4. Wszystkie inne przedmioty, w tym notatki, książki, kalkulatory, telefony komórkowe, plecaki, itp. będą musiały pozostać w szatni.

5. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się punktualnie o godzinie 11:00 i potrwa do godz. 14:00. Bezpośrednio po zawodach, ok. godz. 14:30 odbędzie się omówienie zadań z udziałem przedstawiciela Komitetu Głównego OMJ. Będzie to także okazja do prezentacji swoich rozwiązań przy tablicy oraz rozmów z rówieśnikami z innych szkół o matematyce i zadaniach olimpijskich. Zachęcamy zatem gorąco, aby zaplanować dłuższy pobyt w miejscu zawodów i skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji.

6. Po wypełnieniu kwestionariusza zawodnika, uczestnik zawodów drugiego stopnia OMJ otrzyma dostęp do panelu ucznia, gdzie będzie mógł sprawdzić uzyskaną punktację oraz złożyć ewentualne odwołanie. Panel ucznia będzie aktywny od około 24 stycznia 2018 r., a ewentualne odwołania od uzyskanej oceny powinny zostać złożone najpóźniej 28 stycznia 2018 r. do godz. 23:59. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań Komitet Główny OMJ ustali próg kwalifikacyjny do zawodów trzeciego stopnia oraz ogłosi listę osób zakwalifikowanych do finału. Po ogłoszeniu listy finalistów odwołania od uzyskanej punktacji nie będą rozpatrywane.

7. Uczniowie dojeżdżający środkami komunikacji publicznej do miejsca zawodów spoza miejscowości, w której one odbywają się, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów podróży na zawody. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje