Kwestionariusz zawodnika XVI OMJ (2020/2021)

Krok 1: Wpisanie danych -> Krok 2: Weryfikacja danych -> Krok 3: Przesłanie kwestionariusza

Bardzo prosimy o staranne wypełnienie poniższego formularza on-line. Formularz powinien wypełnić uczestnik zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia XVI OMJ (2020/2021). Pola oznaczone * są obowiązkowe. W razie problemów technicznych przy wypełnianiu formularza należy skontaktować się z administratorem: [email protected]


Proszę wprowadzić dane szkoły


Proszę wprowadzić dane ucznia

Imię i nazwisko ucznia powinny być wpisane bardzo ostrożnie, w dokładnie w takim samym formacie, w jakim są widoczne na liście osób zakwalifikowanych, z uwzględnieniem wielkich i małych liter, bez początkowych i końcowych spacji. W przeciwnym przypadku system nie odnajdzie uczestnika. Konieczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w danych osobowych (np. w nazwisku, imieniu czy numerze klasy) lub dodania drugiego imienia należy odnotować w polu "Uwagi do OMJ". Zmiany zostaną wprowadzone przez administratora.Proszę podać adres stałego zamieszkania

Kod pocztowy powinien być podany w formacie xx-xxx, a numery telefonów powinny składać się z ciągów dziewięciu cyfr, bez spacji i innych znaków.


Proszę wprowadzić dane nauczycieli matematyki

Jeden nauczyciel może być wpisany tylko jeden raz (albo jako uczący w szkole, albo jako przygotowujący do OMJ).


Proszę wprowadzić dane niezbędne do przesłania kwestionariusza oraz logowania w panelu ucznia

Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków. Będzie ono służyło do logowania do panelu ucznia. Loginem będzie podany adres mailowy.