Rejestracja szkół do udziału w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów jest nieaktywna.