Kontakt


W sprawach dotyczących Olimpiady należy kontaktować się z przewodniczącym Komitetu Głównego OMJ lub ogólnopolskim koordynatorem OMJ:

  • dr Waldemar Pompe - e-mail: przewodniczacy.omj@gmail.com
  • mgr Tomasz Szymczyk - tel. 792 402 799, e-mail: koordynator.omj@gmail.com

Ze względu na liczne obowiązki, ogólnopolski koordynator nie w każdej chwili jest dostępny pod powyższym numerem telefonu. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, a w przypadku trudności z uzyskaniem połączenia telefonicznego o kontakt mailowy. Dziękujemy.


Biuro Olimpiady:
Komitet Główny OMJ
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8, p. 610
00-656 Warszawa

Uwaga!
Rozwiązania zadań części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia powinny być wysłane na adres Komitetu Okręgowego OMJ, w którego zasięgu terytorialnym znajduje się szkoła.


Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje