Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów odbył się po raz pierwszy w 2011 r. Zakwalifikowano na niego 20 najlepszych laureatów VI edycji OMG (2010/2011) z młodszych klas gimnazjum. Podczas tygodniowego pobytu w miejscowości Perzanowo (woj. mazowieckie) uczestnicy Obozu rywalizowali ze sobą w codziennych zawodach indywidualnych, rozegrali Mecz Matematyczny, a także mieli okazję wysłuchać wiele odczytów o tematyce olimpijskiej.

Od 2012 roku Komitet Główny OMG organizuje dwa Obozy Naukowe. Pierwszy z nich (poziom OM) przeznaczony jest dla laureatów OMG z klas trzecich gimnazjum, którzy kończą swoje zmagania z OMG, a rozpoczynają z OM, czyli Olimpiadą Matematyczną na poziomie ponadgimnazjalnym. Drugi Obóz (poziom OMG) przeznaczony jest dla młodszych gimnazjalistów. Każdy z Obozów trwa tydzień, a kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na finale OMG.


Treści zadań Obozów Naukowych OMG

ostatnia aktualizacja 12.06.2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Poziom OMG Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon
Poziom OM -- Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Broszury Obozów Naukowych OMG

ostatnia aktualizacja 03.04.2016

2011 2012 2013 2014 2015
Poziom OMG Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon
Poziom OM -- Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje