Aktualności

Komitet Główny OMJ popiera strajkujących nauczycieli w walce o prestiż ich zawodu

dodano dnia 14.04.2019

Od 14 lat nasza Olimpiada jest blisko uczniów i ich nauczycieli. Widzimy, że obecnie system edukacji zmaga się z dużymi brakami kadrowymi, które z roku na rok rosną i w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć na znaczne obniżenie poziomu edukacji w  kraju. Uważamy, że bez istotnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie jest możliwe zachęcenie młodych, zdolnych osób do pracy w szkole oraz zainicjowanie pozytywnej selekcji do zawodu nauczyciela.

Przesunięty termin konferencji Olimpiady Matematycznej Juniorów dla nauczycieli matematyki

dodano dnia 13.04.2019

Zaplanowana na 10-12 maja 2019 r. konferencja Olimpiady Matematycznej Juniorów dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych pokrywa się z terminem sprawdzania egzaminu ósmoklasisty, co uniemożliwia udział w niej wielu zainteresowanych osób. W związku z tym Komitet Główny OMJ podjął decyzję o przesunięciu konferencji na początek roku szkolnego 2019/2020.

Odpowiedzi na odwołania po zawodach III stopnia XIV OMJ (2018/2019)

dodano dnia 06.04.2019

Komisja odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań, które wpłynęły po zawodach finałowych tegorocznej edycji OMJ. Osoby, które składały odwołanie mogą już zapoznać się z odpowiedzią komisji po zalogowaniu do panelu ucznia. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia do listy laureatów XIV OMJ dołączyli Tomasz Puczel (Olsztyn) oraz Michał Rafał Zimniewicz (Poznań). Serdecznie gratulujemy!

Szkice rozwiązań zadań zawodów finałowych XIV OMJ (2018/19)

dodano dnia 28.03.2019

Zachęcamy do lektury szkiców rozwiązań zadań finałowych tegorocznej edycji OMJ.

Komunikat w sprawie stypendium Fundacji mBanku

dodano dnia 27.03.2019

Wszystkich laureatów XIV OMJ, którzy otrzymali stypendia Fundacji mBanku prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi warunków oraz sposobu przekazania stypendium.
Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje