Darowizna na rzecz organizacji OMJ

Przekazywanie darowizn na organizację Olimpiady Matematycznej Juniorów

Organizacja Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz inicjatyw z nią związanych wymaga nie tylko ogromu pracy, ale również środków finansowych. Dotacja otrzymywana z Ministerstwa Edukacji i Nauki jest niewystarczająca na pełną organizację Olimpiady w dotychczasowej formule, nie mówiąc o rozwoju jej działań. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania nie jest łatwym zadaniem, dlatego z życzliwością przyjmujemy każdą oferowaną pomoc.

Informujemy, że istnieje możliwość przekazywania darowizn na wsparcie organizacji Olimpiady Matematycznej Juniorów. Takie darowizny mogą być przekazywane Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji Matematycznej (organizatorowi Olimpiady) na konto podane poniżej i zostaną w całości przeznaczone na następujące cele:

  • dofinansowanie kosztów sprawdzania prac na poszczególnych etapach,
  • organizację zdalnych seminariów OMJ dla nauczycieli,
  • dofinansowanie kosztów organizacji zawodów finałowych,
  • zakup nagród dla laureatów OMJ,
  • druk i wysyłkę plakatu Olimpiady do szkół,
  • rozwój materiałów merytorycznych dostępnych na stronie OMJ.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
Nr konta: 45 1940 1076 3053 8591 0000 0000
Adres: ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
NIP 701-013-93-35, Regon 141516310

Prosimy również o zaznaczenie celu darowizny w jej tytule, przykładowo umieszczając określenie:
na organizację Olimpiady Matematycznej Juniorów.


Uwaga. SEM nie jest organizacją pożytku publicznego i powyższa darowizna nie dotyczy 1,5% od podatku.