Kontakt


W sprawach dotyczących Olimpiady należy kontaktować się z przewodniczącym Komitetu Głównego OMJ lub ogólnopolskim koordynatorem OMJ:

  • dr Arkadiusz Męcel - e-mail: przewodniczacy.omj@gmail.com
  • mgr Tomasz Szymczyk - e-mail: koordynator.omj@gmail.com


Biuro Olimpiady:
Komitet Główny OMJ
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8, p. 610
00-656 Warszawa

Uwaga!
Rozwiązania zadań części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia powinny być wysłane na adres Komitetu Okręgowego OMJ, w którego zasięgu terytorialnym znajduje się szkoła.


Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje