Kontakt


W sprawach dotyczących Olimpiady należy kontaktować się z przewodniczącym Komitetu Głównego OMJ:

W sprawach formalnych (wysyłka materiałów, nadsyłanie dokumentacji, rozliczenia itd.) należy kontaktować się z:

lub pod adresem:

Komitet Główny OMJ
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8, p. 610
00-656 Warszawa


Uwaga!
Rozwiązania zadań części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia powinny być wysłane na adres Komitetu Okręgowego OMJ, w którego zasięgu terytorialnym znajduje się szkoła.