Kontakt


W sprawach dotyczących Olimpiady należy kontaktować się z przewodniczącym Komitetu Głównego OMJ:


Biuro Olimpiady:
Komitet Główny OMJ
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8, p. 610
00-656 Warszawa

Uwaga!
Rozwiązania zadań części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia powinny być wysłane na adres Komitetu Okręgowego OMJ, w którego zasięgu terytorialnym znajduje się szkoła.