Aktualności

Terminarz XX Olimpiady Matematycznej Juniorów (2024/2025)

dodano dnia 09.07.2024

Dostępny jest już terminarz XX Olimpiady Matematycznej Juniorów. Szczegółowe informacje dotyczące zawodów poszczególnych stopni podawane będą z odpowiednim wyprzedzeniem w aktualnościach.

 • Zawody I stopnia:
  - część korespondencyjna: 1 września - 15 października 2024 r.,
  - część testowa (w szkołach): 26 września 2024 r. (czwartek), godz. 9:00.
  Rejestracja szkół do części testowej XX OMJ rozpocznie się pod koniec sierpnia.
 • Zawody II stopnia: 11 stycznia 2025 r. (sobota)
 • Zawody III stopnia: 15 marca 2025 r. (sobota)
 • Uroczyste zakończenie XX OMJ: 16 marca 2025 r. (niedziela)

Uwaga: Powyższy terminarz nie będzie mógł być zmieniony! Bardzo prosimy o uwzględnienie podanych dat w planowaniu wyjazdu na wypoczynek oraz udziału w innych wydarzeniach.

Spotkanie MEN z przedstawicielami Komitetów Głównych Olimpiad

dodano dnia 08.07.2024

W poniedziałek, 01.07.2024 r. odbyło się spotkanie wiceministry Katarzyny Lubnauer z przedstawicielami Komitetów Głównych Olimpiad. Punktem wyjścia była trudna sytuacja finansowa wszystkich olimpiad (przedmiotowych i interdyscyplinarnych), wynikająca z drastycznego wzrostu kosztów organizacji olimpiad w ostatnich latach, przy jednoczesnym braku zapewnienia odpowiedniego dostosowania wysokości środków przeznaczanych na ich organizację.

Organizatorzy olimpiad przedstawili następujące postulaty związane z organizacją olimpiad i pracą z uczniem zdolnym:

 • skokowy wzrost nakładów finansowych na olimpiady, pozwalający na ich organizację na odpowiednim poziomie merytorycznym i organizacyjnym (od roku 2010 łączne nakłady na organizację licealnych olimpiad przedmiotowych wzrosły o ok. 24%, przy zwiększeniu liczby olimpiad oraz skumulowanej inflacji w tym okresie prawie 60% i jednoczesnym dużo wyższym wzroście kluczowych kosztów organizacji olimpiad, takich jak zakwaterowanie czy wyżywienie),
 • umożliwienie organizacji w Polsce olimpiad międzynarodowych finansowanych ze środków budżetu państwa, gdyż są one znakomitą promocją Polski na arenie międzynarodowej (oddzielna pula środków uzgadniana z kilkuletnim wyprzedzeniem pozwalającym na podjęcie się organizacji zawodów),
 • wyasygnowanie centralnych środków budżetowych na organizację zajęć dodatkowych dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, aby dać uczniom z dowolnej szkoły w Polsce podobne szanse na rozwijanie swoich pasji, w szczególności udziału w olimpiadach,
 • zapewnienie środków na nagrody dla opiekunów naukowych uczestników olimpiad,
 • harmonizację przepisów dotyczących olimpiad juniorów i konkursów kuratoryjnych.

Rozmowa dotyczyła także przyszłego kształtu olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Realizacja przedstawionych postulatów oraz ich odzwierciedlenie w budżecie państwa już od 2025 roku pozwala żywić nadzieję na dalszy rozwój ruchu olimpijskiego w Polsce.

Obozy Naukowe po XIX OMJ

dodano dnia 27.06.2024

Obozy Naukowe Olimpiady odbyły się w dniach 2-16 czerwca 2024 r. w Świętej Katarzynie (woj. świętokrzyskie). W pierwszym tygodniu uczestnikami obozu byli uczniowie młodszych klas szkół podstawowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w zawodach drugiego i trzeciego stopnia XIX OMJ. W drugim tygodniu na obóz przyjechała dwudziestka najlepszych uczestników minionej edycji OMJ. Zachęcamy do zapoznania się z galeriami zdjęć z tych wydarzeń, dostępnymi na naszej stronie na Facebooku.

W zakładce Obóz naukowy znaleźć można treści zadań rozwiązywanych na obydwu obozach. W ciągu kilku tygodni opublikowane zostaną broszury z pełnymi rozwiązaniami.

XII Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów

dodano dnia 27.06.2024

W dniach 19-22 maja 2024 r. w miejscowości Karlov pod Pradědem (Czechy) odbyły się XII Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Wśród czterech zawodników, którzy uzyskali ex aequo pierwsze miejsce znalazło się dwóch Polaków: Piotr Dybich i Julian Kuryłłowicz-Kaźmierczak.

Polska zajęła również pierwsze miejsce jako reprezentacja, uzyskując łącznie w zawodach indywidualnych 123 punkty na 150 możliwych. W zawodach drużynowych zwyciężyły ex aequo dwa zespoły w składach Lukáš Komín (Czechy), Piotr Dybich (Polska), Teo Višňovský (Słowacja) oraz Martin Bryja (Czechy), Mariia Kulyk (Polska), Boris Köröš (Słowacja).

Pełne wyniki i zadania konkursowe można znaleźć w zakładce CPS Juniorów. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! Delegacji polskiej przewodniczyli Urszula Pastwa oraz Jakub Piotrowicz.