Dla nauczyciela

ostatnia aktualizacja 17.06.2023

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom matematyki zaangażowanym w pracę z uczniem zdolnym i zachęca do podjęcia funkcji szkolnego koordynatora OMJ. Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Komitet Główny OMJ oraz przez organizatora Olimpiady - Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. Osoby zainteresowane materiałami opracowanymi przez Komitet Główny OMJ zachęcamy do odwiedzenia zakładki ,,Polecana literatura"


Seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki

Spotkania przedstawicieli Komitetu Głównego z nauczycielami i pasjonatami matematyki odbywające się w całej Polsce. Uczestnikom przybliżamy wyjątkowy charakter zadań olimpijskich z matematyki oraz metodykę ich rozwiązywania, a także zachęcamy do pracy z uczniem zdolnym. Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do Olimpiady oraz certyfikaty uczestnictwa. Udział w seminarium jest bezpłatny.


Zadania z seminariów olimpijskich dla nauczycieli matematyki

Zadania omawiane na seminariach dobrane są według klucza tematycznego i mogą być traktowane jako gotowy materiał na kółko matematyczne, zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych uczniów. Pozostawiamy je do samodzielnego rozwiązania i zachęcamy do wykorzystania ich w ramach Państwa zajęć.


Materiały z konferencji Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej

Konferencja organizatora Olimpiady to coroczne spotkanie osób zaangażowanych w edukację matematyczną, popularyzację matematyki oraz pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Polecamy wybrane materiały pochodzące z wystąpień na konferencjach z poprzednich lat, w tym zadania prezentowane na specjalnej sekcji konferencji ,,Elementarne, ale niebanalne", która odbyła się w październiku 2019 r.


Praca z uczniem zdolnym – poradniki Ośrodka Rozwoju Edukacji

Praca z uczniem zdolnym jest działalnością systemową, opartą o szereg działań wspierających jego rozwój. Należą do nich m.in. autorskie programy nauczania, koła matematyczne, wyjazdowe obozy dla uczniów zdolnych, szkolne ligi zadaniowe, a nawet projekty badawcze. W oparciu o doświadczenie nauczycieli prowadzących przez lata zajęcia w szkołach odnoszących sukcesy w konkursach matematycznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradniki wspierające pracę z uczniem zdolnym.