Dla nauczyciela

ostatnia aktualizacja 31.07.2022

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom matematyki zaangażowanym w pracę z uczniem zdolnym i zachęca do podjęcia funkcji szkolnego koordynatora OMJ. Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Komitet Główny OMJ oraz przez organizatora Olimpiady - Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. Osoby zainteresowane materiałami opracowanymi przez Komitet Główny OMJ zachęcamy do odwiedzenia zakładki ,,Polecana literatura".


Seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki

Spotkania przedstawicieli Komitetu Głównego z nauczycielami i pasjonatami matematyki odbywające się w całej Polsce. Uczestnikom przybliżamy wyjątkowy charakter zadań olimpijskich z matematyki oraz metodykę ich rozwiązywania, a także zachęcamy do pracy z uczniem zdolnym. Uczestnicy seminarium otrzymują materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do Olimpiady oraz certyfikaty uczestnictwa. Udział w seminarium jest bezpłatny. Uwaga: Zapisy na zdalne seminaria odbywają się poprzez zakładkę ,,Seminaria zdalne".


Zadania ze zdalnych seminariów olimpijskich dla nauczycieli matematyki

Zdalne seminaria olimpijskie to inicjatywa Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów mająca na celu promocję Olimpiady i dotarcie do nauczycieli matematyki pracujących w całej Polsce, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Zadania omawiane na wybranych zdalnych seminariach pozostawiamy do samodzielnego rozwiązania i zachęcam do wykorzystania ich w ramach Państwa zajęć.


Materiały z konferencji Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej

Konferencja organizatora Olimpiady to coroczne spotkanie osób zaangażowanych w edukację matematyczną, popularyzację matematyki oraz pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Polecamy wybrane materiały pochodzące z wystąpień na konferencjach z poprzednich lat, w tym zadania prezentowane na specjalnej sekcji konferencji ,,Elementarne, ale niebanalne", która odbyła się w październiku 2019 r.


Praca z uczniem zdolnym – poradniki Ośrodka Rozwoju Edukacji

Praca z uczniem zdolnym jest działalnością systemową, opartą o szereg działań wspierających jego rozwój. Należą do nich m.in. autorskie programy nauczania, koła matematyczne, wyjazdowe obozy dla uczniów zdolnych, szkolne ligi zadaniowe, a nawet projekty badawcze. W oparciu o doświadczenie nauczycieli prowadzących przez lata zajęcia w szkołach odnoszących sukcesy w konkursach matematycznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradniki wspierające pracę z uczniem zdolnym.