Dokumenty

ostatnia aktualizacja 4.12.2020


Regulamin Olimpiady Matematycznej Juniorów obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021, zmieniony w dniu 1 grudnia 2020 roku w związku z trwającym na terenie Polski stanem epidemii

dodano dnia: 4.12.2020


Program merytoryczny Olimpiady Matematycznej Juniorów

dodano dnia: 31.08.2019


Zgoda na udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

dodano dnia: 20.08.2020


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika Olimpiady oraz jego opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego

dodano dnia: 25.08.2020


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla członków struktur - Komitetu Głównego, Komisji Zadaniowej, Komitetów Okręgowych, koordynatorów szkolnych, ekspertów

dodano dnia: 25.08.2020


Pismo nr DPPI-WIT.4056.77.2019.AMO z dnia 23.07.2019 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe