Rejestracja szkoły do udziału w części testowej OMJ

dodano dnia 28.08.2020

Przed dokonaniem rejestracji szkoły podstawowej do udziału w OMJ należy sprawdzić w wyszukiwarce, czy jest ona zarejestrowana w systemie.

1. W przypadku, gdy szkoły nie ma na liściewyszukiwarce, osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora OMJ powinna, po zapoznaniu się z regulaminem OMJ oraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dokonać rejestracji przy użyciu formularza rejestracyjnego on-line. Formularz rejestracyjny on-line będzie aktywny do dnia 22 września 2020 r. godz. 20:00.

Uwaga: Proces rejestracji szkoły do udziału w OMJ kończy się dopiero w momencie otrzymania przez Komitet Główny OMJ skanu (nie zdjęcia!) papierowej dokumentacji wygenerowanej podczas rejestracji on-line. Adres mailowy zostanie podany w procesie rejestracji. Skan dokumentu powinien znaleźć się w skrzynce mailowej adresata najpóźniej 22 września 2020 r. godz. 20:00. Prosimy, aby nie zwlekać z rejestracją do ostatniej chwili, gdyż terminy te nie będą mogły być przedłużone.

Szkoły podstawowe niezarejestrowane (a więc w szczególności te, których skany - nie zdjęcia! - nie dotarły na czas do Komitetu Głównego OMJ) nie będą mogły wziąć udziału w części testowej, jednak ich uczniowie w dalszym ciągu będą mogli wziąć udział w części korespondencyjnej.

2. Jeśli szkoła znajduje się na liście w wyszukiwarce, to jest zarejestrowana do udziału w OMJ i gotowa do przeprowadzenia części testowej w dniu 24 września 2020 r. Wówczas szkolny koordynator powinien zalogować się do panelu szkolnego koordynatora OMJ i zapoznać się z zawartymi tam informacjami.

Uwaga: Jeśli szkoła jest zarejestrowana do udziału w OMJ (czyli znajduje się na liście w wyszukiwarce), jej ponowna rejestracja nie jest możliwa!

3. Jeśli w zarejestrowanej szkole niezbędna jest zmiana szkolnego koordynatora OMJ, nowy koordynator powinien zgłosić się do przewodniczącego Komitetu Głównego OMJ ([email protected]) w celu uzyskania dalszych informacji.

4. Zachęcamy do zapoznania się ze spotem promocyjnym OMJ oraz dwuminutowym filmem informacyjnym przybliżającymi strukturę i atmosferę OMJ.