Polecana literatura

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów zachęca do korzystania z poniższych publikacji w przygotowaniu do Olimpiady.


Zadania z poprzednich edycji Olimpiady

Samodzielne próby rozwiązania zadań z poprzednich lat to najlepszy sposób na przygotowanie do Olimpiady. Na naszej stronie internetowej dostępne są wszystkie zadania z poprzednich edycji OMG oraz OMJ wraz ze szkicami wzorcowych rozwiązań. Materiały te polecamy osobom, które chcą przygotować się do kolejnych etapów Olimpiady.

Poziom umiejętności: 1, 2, 3 etap OMJ


Sprawozdania Komitetu Głównego OMG

Publikacje Komitetu Głównego OMG poświęcone są szczegółowemu omówieniu zadań konkursowych. Każde zadanie opatrzone jest pełnym rozwiązaniem, często na wiele sposobów. W przeciwieństwie do publikowanych na stronie internetowej Olimpiady szkiców rozwiązań, poziom szczegółowości rozumowań w tych publikacjach odpowiada wymaganiom stawianym uczestnikom zawodów. Książeczki te polecamy szczególnie początkującym uczestnikom Olimpiady, którzy chcieliby poznać różne metody rozwiązywania zadań olimpijskich oraz właściwy sposób prezentacji rozwiązań.

Poziom umiejętności: 1, 2, 3 etap OMJ


Gazetka Olimpiady „Kwadrat”

Gazetka Olimpiady „Kwadrat” zawiera wiele artykułów pomocnych w przygotowaniu do zawodów, a także ciekawostki dotyczące Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników Olimpiady oraz inne artykuły związane z Olimpiadą. Doskonały materiał dla każdego, kto chce poznać różne metody rozwiązywania zadań olimpijskich.

Poziom umiejętności: 1, 2, 3 etap OMJ


Koło matematyczne OMG

Z myślą o osobach przygotowujących się do Olimpiady, od po­ło­wy sierp­nia 2010 r. do po­ło­wy maja 2011 r. co mie­siąc pu­bli­ko­wa­ny był na naszej stronie internetowej ze­staw sied­miu za­dań, przy­po­mi­na­ją­cych swo­im cha­rak­te­rem za­da­nia Olimpiady. Zadania te polecamy szczególnie początkującym olimpijczykom.

Poziom umiejętności: 1 i 2 etap OMJ


Broszura Facebookowej Ligi OMG

W roku szkolnym 2013/2014 na facebookowym profilu Olimpiady prowadzona była liga zadaniowa dla uczestników i sympatyków Olimpiady. Zadania ligi reprezentują mieszany poziom trudności. Polecamy każdemu, kto przygotowuje się do OMJ.

Poziom umiejętności: 1, 2, 3 etap OMJ


Broszury seminarium olimpijskiego

Seminarium olimpijskie kierowane jest do nauczycieli matematyki, którzy chcieliby poznać charakter zadań olimpijskich oraz metody ich rozwiązywania. Broszury poświęcone seminarium zawierają artykuły opracowane na podstawie prowadzonych zajęć i stanowią obszerny przegląd typowych sposobów rozwiązywania zadań Olimpiady. Polecamy każdemu, kto chce poznać wiele popularnych zadań olimpijskich wraz ze sposobami ich rozwiązania.

Poziom umiejętności: 1, 2, 3 etap OMJ


Broszury obozów naukowych Olimpiady

Obóz naukowy OMJ skierowany jest do najlepszych uczestników Olimpiady, jednak pojawiające się tam sposoby rozwiązywania mogą się okazać także pomocne w rozwiązywaniu zadań OMJ. Polecamy szczególnie doświadczonym olimpijczykom, którzy przygotowują się do finału OMJ lub do OM.

Poziom umiejętności: 3 etap OMJ, 1 i 2 etap OM


Liga zadaniowa obozu naukowego OMG

W celu utrwalenia wiedzy i umiejętności uczestników Obozów Naukowych OMG w 2012 r., Komitet Główny OMG organizował w roku szkolnym 2012/2013 ligę zadaniową Obozu Naukowego OMG. Każdego miesiąca, od lipca 2012 r. do kwietnia 2013 r., na stronie internetowej Olimpiady publikowany był zestaw pięciu zadań, z których część nawiązywała do tematyki omawianej na Obozach Naukowych w 2012 roku. Doskonały materiał dla najlepszych gimnazjalnych olimpijczyków.

Poziom umiejętności: 3 etap OMJ, 1 i 2 etap OM


Inne publikacje

Niektóre publikacje Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej - organizatora Olimpiady - stanowią doskonały materiał uzupełniający dla każdego, kto chce poznać jeszcze więcej zadań olimpijskich i sposobów ich rozwiązywania.

Poziom umiejętności: 1, 2, 3 etap OMJ


Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje