Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Juniorów

Obóz Naukowy odbył się po raz pierwszy w 2011 r. Zakwalifikowano na niego 20 najlepszych laureatów VI edycji OMG (2010/2011) z młodszych klas gimnazjum. Podczas tygodniowego pobytu w miejscowości Perzanowo (woj. mazowieckie) uczestnicy Obozu rywalizowali ze sobą w codziennych zawodach indywidualnych, rozegrali Mecz Matematyczny, a także mieli okazję wysłuchać wiele odczytów o tematyce olimpijskiej.

Od 2012 roku Komitet Główny organizuje dwa Obozy Naukowe. Pierwszy z nich (poziom OM) przeznaczony jest dla laureatów OMJ z klas trzecich gimnazjum, którzy kończą swoje zmagania z OMJ, a rozpoczynają z OM, czyli Olimpiadą Matematyczną na poziomie ponadgimnazjalnym. Drugi Obóz (poziom OMJ) przeznaczony jest dla młodszych uczestników Olimpiady. Każdy z Obozów trwa tydzień, a kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na finale OMJ.


Treści zadań Obozów Naukowych Olimpiady wraz ze wskazówkami do rozwiązań

ostatnia aktualizacja 24.06.2018

2018
Poziom OMJ Pdf_icon
Poziom OM Pdf_icon

Treści zadań Obozów Naukowych Olimpiady

ostatnia aktualizacja 05.06.2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poziom OMJ Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon
Poziom OM -- Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Broszury Obozów Naukowych Olimpiady

ostatnia aktualizacja 03.04.2016

2011 2012 2013 2014 2015
Poziom OMG Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon
Poziom OM -- Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon