Podsumowanie IV Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2008/2009)

dodano dnia 07.07.2022

Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, powierzyło organizację czwartej edycji OMG Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji Matematycznej (organizatorem pierwszych trzech edycji OMG był Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, działający wówczas przy Polskim Towarzystwie Matematycznym). Efektem tych zmian było powstanie Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, podlegającego bezpośrednio Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji Matematycznej. Funkcję przewodniczącego nowo powstałego Komitetu Głównego OMG objął Waldemar Pompe, a krajowym koordynatorem OMG został Tomasz Szymczyk.

Ogłoszenie o IV edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego zostały zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady 1 września 2008 r. Treści zadań konkursowych zawodów pierwszego stopnia opublikowały także: miesięcznik popularnonaukowy ,,Delta", ,,MMM – Magazyn Miłośników Matematyki" oraz czasopismo dla nauczycieli ,,Matematyka".

Zawody pierwszego stopnia odbyły się w dniach 1 września–27 października 2008 r. Wzięło w nich udział 566 uczniów. Po raz pierwszy prace nadesłane przez uczniów były oceniane przez okręgowych koordynatorów OMG (w poprzednich latach rozwiązania prac zawodów pierwszego stopnia były – przed wysłaniem do właściwego Komitetu Okręgowego – oceniane w szkole przez nauczyciela matematyki).

Do zawodów drugiego stopnia zakwalifikowano 446 uczestników z 222 szkół. W samych zawodach wzięło udział 400 uczniów.

Zawody drugiego stopnia odbyły się dnia 17 stycznia 2009 r. jednocześnie w Bielsku-Białej, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Łomży, Piotrkowie Trybunalskim, Pleszewie, Stalowej Woli, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Do zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowano 129 osób z 77 szkół. Na zawody zgłosiły się wszystkie zakwalifikowane osoby. Zawody trzeciego stopnia odbyły się 14 marca 2009 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy – podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Tytuł laureata uzyskało 91 uczniów.

Następnego dnia, tj. 15 marca 2009 r., odbyło się uroczyste zakończenie IV Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, podczas którego nagrodzono laureatów. Wzięli w nim udział prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Maria Łubowicz – przedstawiciel |Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prof. dr hab. Edmund Puczyłowski – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej w latach 1999-2008 oraz prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński – przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej, organizatora OMG. Zakończenie poprowadził dr Waldemar Pompe, przewodniczący Komitetu Głównego OMG.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów pragnie serdecznie podziękować fundatorom nagród: panu Franciszkowi Hutten-Czapskiemu, redakcji Delty, dyrekcji Złotych Tarasów, dyrekcji Galerii Mokotów oraz piekarni Oskroba.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia IV OMG (2008/2009)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia IV OMG (2008/2009)


Lista laureatów IV OMG (2008/2009) oraz komunikat prasowy zawierający informacje o przebiegu Olimpiady oraz listę laureatów i ich nauczycieli.


Zadania konkursowe IV Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2008/2009)

Zawody
I stopnia
Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Treści
zadań
Treści
zadań
Szkice rozwiązań Treści
zadań
Szkice rozwiązań
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

IV Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (2008/2009)

Sprawozdanie w formie książkowej

  • Część sprawozdawcza: Tomasz Szymczyk
  • Autorzy rozwiązań: Joanna Ochremiak, Waldemar Pompe
  • Dodatek tematyczny: „Długości odcinków w trójkącie” - Wojciech Guzicki,
    Waldemar Pompe
  • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


Komitet Główny OMG oraz Koordynatorzy OMG