Praca z uczniem zdolnym – poradniki Ośrodka Rozwoju Edukacji

Praca z uczniem zdolnym jest działalnością systemową, opartą o szereg działań wspierających jego rozwój. Należą do nich m.in. autorskie programy nauczania, koła matematyczne, wyjazdowe obozy dla uczniów zdolnych, szkolne ligi zadaniowe, a nawet projekty badawcze. W oparciu o doświadczenie nauczycieli prowadzących przez lata zajęcia w szkołach odnoszących sukcesy w konkursach matematycznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradniki wspierające pracę z uczniem zdolnym. Szczególnie polecamy dwa poniższe opracowania.


Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki

  • Autor: dr hab. Wojciech Guzicki
  • Recenzent: dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. UW
  • Rok wydania: 2013
  • Do pobrania ze stron ORE: bezpośredni link.

Autorski program nauczania w gimnazjum przygotowany przez prof. Wojciecha Guzickiego – wieloletniego członka Komitetu Głównego OMG, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciela w liceach i gimnazjach przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach. Poradnik zawiera materiały teoretyczne, zadania, rozwiązania zadań i komentarze, obejmujące z dużym naddatkiem program merytoryczny Olimpiady Matematycznej Juniorów. Programem prof. Guzickiego inspirowane są m.in. zajęcia w klasach matematycznych SP 221 w Warszawie.


Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki

  • Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Mikołajczyk (UWr)
  • Recenzent: Maria Mędrzycka
  • Rok wydania: 2012
  • Do pobrania ze stron ORE: bezpośredni link.

Poradnik opisuje wybrane formy pracy i narzędzia dydaktyczne związane z pracą z uczniem zdolnym. Szczególnie przydatna jest prezentacja rozmaitych form aktywizacji i integracji, praktykowanych w szkołach prowadzących ,,klasy uniwersyteckie", np. koła matematyczne, mecze, turnieje, obozy, warsztaty, seminaria, prace badawcze itd.