Ważne informacje dla uczestników zawodów drugiego stopnia XIV OMJ (2018/19) - przypomnienie

dodano dnia 09.01.2019

Przypominamy, że każdy uczeń zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia XIV OMJ powinien potwierdzić swoją obecność na zawodach w dniu 12 stycznia 2019 r. poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line). Po szczegóły odsyłamy do ważnych informacji, z którymi należy się bezzwłocznie zapoznać. Zwracamy uwagę, że każdy uczestnik przystępujący do zawodów drugiego stopnia będzie zobowiązany do okazania ważnej legitymacji szkolnej. Uczniowie, którzy nie spełnią tego warunku nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje