Pomocne informacje dla osób pragnących złożyć odwołanie

dodano dnia 27.01.2019

Poniżej zebraliśmy kilka informacji oraz praktycznych rad, jak skutecznie złożyć odwołanie od uzyskanej oceny na zawodach drugiego lub trzeciego stopnia.

1. Twoja praca nie zawiera żadnych uwag osób sprawdzających. Dzieje się tak dlatego, że każdą pracę czytają i oceniają niezależnie dwie osoby, więc notatki pierwszej osoby widoczne dla drugiej mogłyby wpłynąć na niezależność ocen. O tym jak dokładnie wygląda sprawdzanie prac OMJ możesz przeczytać w Kwadracie nr 4 (maj 2012).

2. Prace są oceniane według ściśle określonych kryteriów oceniania. Pamiętaj, że bierzesz udział w konkursie (nie egzaminie), a OMJ to zawody o wysokim poziomie merytorycznym i wysokich wymaganiach. Jeśli więc ocena, którą uzyskałeś wydaje Ci się zbyt mała, to wynika to zapewne z przyjętych kryteriów oceniania, które są znacznie surowsze niż w innych konkursach. Jednak w sporadycznych sytuacjach, pomimo dwukrotnej, niezależnej oceny, mogło dojść do przeoczenia podczas sprawdzania. Odwołania służą temu, by wyeliminować całkowicie takie przypadki. Jeśli więc uważasz, że zadanie rozwiązałeś poprawnie, a uzyskałeś zbyt mało punktów, albo że postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania powinien skutkować większą liczbą punktów, to złóż odwołanie. Komisja odwoławcza zapozna się z jego treścią i jeszcze raz dokładnie przeanalizuje Twoje rozwiązanie, upewniając się, że Twoja praca została oceniona zgodnie z przyjętymi kryteriami lub zmieniając ocenę, jeśli uzna, że doszło do przeoczenia. Dokładne wyjaśnienie końcowej oceny otrzymasz w odpowiedzi na swoje odwołanie.

3. Ocenie podlega jedynie to, co jest w pracy. Dlatego przygotowując odwołanie nie warto wkładać dużego wysiłku w to, by wyjaśniać drobiazgowo, co napisałeś, lub co miałeś na myśli podczas zawodów. Twoje uzupełniające wyjaśnienia dotyczące rozwiązania nie wpłyną na punktację, gdyż nie ma ich w Twojej pracy. Napisz więc w 2-3 zdaniach, bez wchodzenia w szczegóły, co Cię niepokoi, dlaczego uważasz, że dostałeś za mało punktów. To zdecydowanie wystarczy. Takie wyjaśnienie jest również najbardziej pomocne dla komisji, gdyż często daje wskazówkę, gdzie należy szukać ewentualnych przeoczeń. W ten sposób zwiększasz także szansę na to, że pewien istotny fragment Twojej pracy nie zostanie po raz trzeci przeoczony.

Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje