Komitety Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w roku szk. 2013/2014

ostatnia aktualizacja 30.10.2013

Kadencje poniższych Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMG upłynęły w dniu 30 czerwca 2014 r.

Skład Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

 • Przewodniczący - dr Waldemar Pompe
 • Zastępca przewodniczącego - dr Jerzy Bednarczuk
 • Członkowie - mgr Paulina Domagalska, prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, dr hab. Wojciech Guzicki, Szymon Kanonowicz, Halina Małek (kierownik organizacyjny), Michał Miśkiewicz, mgr Joanna Ochremiak, dr Adam Osękowski, prof. dr hab. Edmund Puczyłowski, Łukasz Rajkowski, dr Barbara Roszkowska-Lech, mgr Filip Smentek, mgr Tomasz Szymczyk (koordynator ogólnopolski), dr Jarosław Wróblewski
 • Komisja zadaniowa - dr Jerzy Bednarczuk, Łukasz Bożyk, mgr Paulina Domagalska, prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, mgr Joanna Ochremiak, dr Adam Osękowski, dr Waldemar Pompe (przewodniczący), Łukasz Rajkowski, dr Barbara Roszkowska-Lech, mgr Tomasz Szymczyk, dr Jarosław Wróblewski

Składy Komitetów Okręgowych Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Dla województw lubuskiego i zachodniopomorskiego

 • Przewodniczący - mgr Paweł Rudecki
 • Członkowie - mgr Beata Bogdańska, mgr Janina Jasińska, mgr Krzysztof Kleban, mgr Julianna Wawrzyniak

Dla województwa pomorskiego

 • Przewodniczący - mgr Wojciech Tomalczyk
 • Członkowie - mgr Adam Dzedzej, mgr Witold Zakrzacki

Dla województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

 • Przewodniczący - mgr Piotr Łowicki
 • Członkowie - mgr Bogdan Bacławski, Bartosz Łągwa, mgr Małgorzata Malczewska

Dla województwa kujawsko-pomorskiego

 • Przewodniczący - mgr Henryk Pawłowski
 • Członkowie - mgr Mariusz Adamczak, dr Maria Binkowska, mgr Adam Kanigowski, mgr Adam Makowski, Daniel Strzelecki, mgr Tomasz Szumny

Dla województwa wielkopolskiego

 • Przewodnicząca - mgr Urszula Kapała
 • Członkowie - mgr Stanisław Janiak, mgr Andrzej Leśnierowski, mgr Zdzisław Skrzypek,
  mgr Radosław Witkowski

Dla województwa mazowieckiego

 • Przewodniczący - mgr Wojciech Martys
 • Członkowie - dr Jerzy Konarski, mgr Ewa Nizińska, mgr Filip Smentek

Dla województw łódzkiego i świętokrzyskiego

 • Przewodniczący - mgr Paweł Kwiatkowski
 • Członkowie - mgr Izabela Horenda-Kulbat, Piotr Jaszkowski, mgr Ewa Kulik-Maślanka, mgr Katarzyna Kowalczyk, Bartosz Łągwa, Błażej Marcinkiewicz, mgr Bogumił Pęcina, Grzegorz Szpak

Dla województw dolnośląskiego i opolskiego

 • Przewodniczący - dr Przemysław Szczepaniak
 • Członkowie - mgr inż. Jakub Chorowski, mgr Michał Marcinkowski, Paweł Popławski, mgr inż. Tomasz Szarek, Tomasz Żórawik, Mariusz Olszewski, Wojciech Smoter

Dla województwa śląskiego

 • Przewodniczący - mgr Bogusław Gardaś
 • Członkowie - mgr Maria Dębska, mgr Zuzanna Gołębiowska, mgr Ewa Krańczuk, mgr inż. Krzysztof Krawet, mgr Ksenia Sobańska, mgr Agata Szubert, mgr Tomasz Szymczyk, mgr Mirosław Wranik

Dla województwa małopolskiego

 • Przewodniczący - dr Jacek Dymel
 • Członkowie - mgr Magdalena Kapustka, mgr Anna Pawełczyk, dr Grzegorz Kapustka, dr Michał Kapustka,
  mgr Michał Niedźwiedź, mgr Ewa Wierdak-Dymel

Dla województwa podkarpackiego i lubelskiego

 • Przewodniczący - mgr Waldemar Rożek
 • Członkowie - dr Andrzej Chmielowiec, dr Janusz Dronka, mgr Stanisław Ordon, mgr Leszek Sochański