Sprawozdania Komitetu Głównego OMG

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów publikuje broszurki poświęcone kolejnym edycjom OMG. Zawierają one sprawozdanie z przebiegu zawodów oraz obszerne omówienie wszystkich zadań konkursowych. Broszury można nabyć klikając na wybraną pozycję.


IV Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (2008/2009)

dodano dnia 8.03.2012

 • Część sprawozdawcza: Tomasz Szymczyk
 • Autorzy rozwiązań: Joanna Ochremiak, Waldemar Pompe
 • Dodatek tematyczny: „Długości odcinków w trójkącie” - Wojciech Guzicki,
  Waldemar Pompe
 • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


III Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (2007/2008)

dodano dnia 20.11.2011

 • Część sprawozdawcza: Tomasz Szymczyk
 • Autorzy rozwiązań: Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Joanna Ochremiak,
  Waldemar Pompe
 • Dodatki tematyczne: „Pole” - Urszula Swianiewicz;
  „Wartość bezwzględna” - Paweł Kwiatkowski, Tomasz Szymczyk
 • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


II Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (2006/2007)

dodano dnia 10.09.2009

 • Część sprawozdawcza: Tomasz Szymczyk
 • Autorzy rozwiązań: Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Waldemar Pompe
 • Dodatki tematyczne: „Nierówność Schwarza” - Tomasz Szymczyk;
  „Twierdzenia Carnota” - Wojciech Guzicki
 • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


I Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (2005/2006)

dodano dnia 28.04.2008

 • Część sprawozdawcza: Tomasz Szymczyk
 • Autorzy rozwiązań: Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Waldemar Pompe
 • Dodatki tematyczne: „Kongruencje” - Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź;
  „Zasada szufladkowa Dirichleta” - Joanna Jaszuńska
 • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.