Literatura uzupełniająca


Poniższe publikacje przygotowane przez osoby zajmujące się od lat przygotowaniem uczniów do Olimpiady stanowią doskonały materiał uzupełniający dla każdego, kto chce poznać jeszcze więcej zadań olimpijskich i sposobów ich rozwiązywania, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i w pierwszych klasach liceum.


Koło matematyczne w gimnazjum

dodano dnia 16.08.2021

 • Zbiór przeznaczony jest dla odradzających się kół matematycznych i do pomocy w indywidualnej pracy z uczniami zainteresowanymi matematyką. Niestandardowość zadań polega na tym, że mimo często wysokiego stopnia trudności do ich rozwiązania nie jest potrzebna skomplikowana wiedza, a jedynie logiczne myślenie.
 • Autorzy: Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki

Publikację można nabyć w Wydawnictwie Aksjomat.


Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki

dodano dnia 23.09.2022

 • Program nauczania matematyki dla grup przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych na poziomie gimnazjum, stworzony przez Profesora Wojciecha Guzickiego – wykładowcę na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletniego członka Komitetu Głównego OMJ oraz nauczyciela w liceach i gimnazjach przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach. Poradnik zawiera materiały teoretyczne, zadania, rozwiązania i komentarze. Przedstawiona jest kompleksowa wizja pracy z uczniem zdolnym.
 • Autor: Wojciech Guzicki

Publikacja jest udostępniona do pobrania ze stron Ośrodka Rozwoju Edukacji: bezpośredni link.


Na olimpijskim szlaku

dodano dnia 16.08.2021

 • Książka została przygotowana z myślą o uczniach starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych zainteresowanych matematyką. Znajdują się tutaj m.in. zadania pochodzące z olimpiad i konkursów matematycznych.
 • Autor: Henryk Pawłowski

Publikację można nabyć w Wydawnictwie Tutor.


Zadania z matematyki dla olimpijczyków uczniów klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych

dodano dnia 16.08.2021

 • W książce "Zadania z matematyki dla olimpijczyków" autorzy zebrali i przedstawili szereg ciekawych, konkursowych zadań wraz z pełnymi rozwiązaniami. Są tu zadania własne, wykorzystywane przez Autorów do pracy z młodzieżą, jak i wybrane z innych, cytowanych w tej książce zbiorów. Pogrupowane zostały w trzydzieści zestawów zawierających zadania o różnorodnej tematyce. Zbiór zawiera zestawienie pozwalające na wybranie zadań do realizacji określonych tematów zajęć.
 • Autor: Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk

Publikację można nabyć w Wydawnictwie Tutor.


Nierówności dla początkujących olimpijczyków (do pobrania)

dodano dnia 20.02.2015

 • Publikacja zawiera zwięzłe omówienie technik oraz metod stosowanych w dowodzeniu nierówności. Każda metoda ilustrowana jest wieloma przykładami oraz zadaniami przeznaczonymi do samodzielnego rozwiązania. Wszystkie zadania opatrzone są szkicami rozwiązań.
 • Autorzy: Aleksander Kubica, Tomasz Szymczyk

Wersję elektroniczną broszury można pobrać klikając na ikonkę z okładką. Wersja papierowa dostępna jest bezpłatnie (do wyczerpania zapasów) w biurze OMJ w Warszawie. Możliwa jest także wysyłka pocztowa. Szczegóły wysyłki oraz odbioru osobistego.


Liga Zadaniowa - XXX lat konkursu matematycznego

dodano dnia 16.08.2021

 • Wartościowa pozycja dla zainteresowanych matematyką uczniów szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Stanowi ona piękne podsumowanie 30 lat konkursu zainicjowanego przez zmarłego w 1989 roku prof. Leona Jeśmianowicza.
 • Autorzy: Zbigniew Bobiński, Agnieszka Krause, Maria Kobus, Piotr Nodzyński

Publikację można nabyć w Wydawnictwie Aksjomat.


Wokół obrotów - przewodnik po geometrii elementarnej (zeszyt nr 5 z serii „Biblioteczka SEM”)

dodano dnia 20.02.2015, ostatnia aktualizacja 6.02.2016

 • Publikacja zawiera zastosowania pojęcia izometrii, cech przystawania trójkątów oraz nierówności trójkąta w rozwiązywaniu zadań z geometrii elementarnej.
 • Wydanie drugie uzupełnione
 • Autor: Waldemar Pompe
 • Recenzent: dr Joanna Jaszuńska
 • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


Matematyka. Poszukuję - odkrywam (zeszyt nr 2 z serii „Biblioteczka SEM”)

dodano dnia 20.02.2015

 • Redaktor wydania: Waldemar Pompe
 • Autorzy tekstów: Jacek Dymel, Joanna Jaszuńska, Adam Osękowski, Henryk Pawłowski, Waldemar Pompe, Tomasz Szymczyk, Joanna Zakrzewska
 • Recenzenci: dr Maciej Bryński, dr Joanna Jaszuńska, doc. dr Tadeusz Koźniewski, mgr Joanna Zakrzewska
 • Do broszury dołączony jest kolorowy plakat pt. „Równe sumy pól”.
 • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


Przed konkursem matematycznym (zeszyt nr 1 z serii „Biblioteczka SEM”)

dodano dnia 20.02.2015

 • Publikacja jest zbiorem zadań wraz z rozwiązaniami pogrupowanym tematycznie (w książce znalazły się m.in. takie rozdziały, jak: Równania diofantyczne, Kongruencje, Część całkowita i ułamkowa liczby rzeczywistej, Trójkąt równoboczny).
 • Autorzy tekstów: Paulina Cholewik, Maria Dębska, Magdalena Węgrzyn, Łukasz Drwięga, Bogusław Gardaś, Tomasz Szymczyk
 • Recenzenci: dr Maciej Bryński, dr Waldemar Pompe
 • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.