Adresy miejsc zawodów II stopnia XI OMG (16 stycznia 2016 r.)

dodano dnia 14.12.2015

Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia OMG powinien przybyć na zawody do miejscowości zgodnej z położeniem terytorialnym szkoły. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana miejscowości udziału w zawodach. Należy to zasygnalizować przy wypełnianiu kwestionariusza zawodnika poprzez wybór odpowiedniej miejscowości na liście rozwijanej. Bezpośrednio kierowane prośby o zmianę miejsca udziału w zawodach drugiego stopnia nie będą uwzględniane.

Uwaga! Uczniowie, których szkoły znajdują się w woj. mazowieckim zostali przydzieleni do udziałów w zawodach II stopnia do jednego z dwóch miejsc w Warszawie: ul. Grzegorzewskiej 10 lub ul. Nowowiejska 37a, zgodnie z podziałem na listach osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia XI OMG. Zmiana miejsca udziału w zawodach w obrębie Warszawy nie jest możliwa.