Adresy miejsc zawodów II stopnia XIV OMJ (12 stycznia 2019 r.)

dodano dnia 24.12.2018

Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia OMJ powinien przybyć na zawody do miejscowości zgodnej z położeniem terytorialnym szkoły. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana miejscowości udziału w zawodach. Należy to zasygnalizować przy wypełnianiu kwestionariusza zawodnika poprzez wybór odpowiedniej miejscowości na liście rozwijanej. Bezpośrednio kierowane prośby o zmianę miejsca udziału w zawodach drugiego stopnia nie będą uwzględniane.

Uwaga! Uczniowie, których szkoły znajdują się w woj. mazowieckim zostali przydzieleni do udziałów w zawodach drugiego stopnia do jednego z czterech miejsc, a w woj. małopolskim do jednego z dwóch miejsc zgodnie z podziałem na listach osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XIV OMJ. Zmiana miejsca udziału w zawodach w obrębie każdego z tych województw nie jest możliwa. Ponadto, trzy miejsca w Warszawie (ul. Grzegorzewskiej, ul. Jagiellońska oraz ul. Żywnego) oraz w Krakowie (ul. Studencka) nie dysponują wolnymi miejscami, w związku z czym zmiana miejsca zawodów na jedno z tych miejsc nie jest możliwa.Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje