Adresy miejsc zawodów II stopnia XV OMJ (11 stycznia 2020 r.)

dodano dnia 19.12.2019

Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia OMJ powinien przybyć na zawody do miejscowości zgodnej z położeniem terytorialnym szkoły. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana miejscowości udziału w zawodach. Należy to zasygnalizować przy wypełnianiu kwestionariusza zawodnika poprzez wybór odpowiedniej miejscowości na liście rozwijanej. Bezpośrednio kierowane prośby o zmianę miejsca udziału w zawodach drugiego stopnia nie będą uwzględniane.Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje