Adresy miejsc zawodów II stopnia XVIII OMJ (14 stycznia 2023 r.)

dodano dnia 21.12.2022

Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia OMJ powinien przybyć na zawody do miejscowości zgodnej z położeniem terytorialnym szkoły. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana miejscowości udziału w zawodach. Należy to zasygnalizować przy wypełnianiu kwestionariusza zawodnika poprzez wpisanie prośby do pola za uwagami, wraz z uzasadnieniem, nie później niż do 3 stycznia 2023 r.