Obozy naukowe Uniwersytetu Warszawskiego dla uczniów z małych miejscowości

dodano dnia 24.01.2020

W drugiej połowie sierpnia 2020 r. Uniwersytet Warszawski organizuje w Szczyrku dwa sześciodniowe matematyczne obozy naukowe. Do udziału w obozach (jednym z dwóch) zostanie zaproszonych łącznie 40 uczestników zawodów drugiego stopnia XV OMJ, którzy NIE zostaną zakwalifikowani do zawodów stopnia trzeciego oraz uczęszczają do szkół w miejscowościach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej ok. 30 tys. Osoby zakwalifikowane na obóz otrzymają stosowne zaproszenia za pośrednictwem swoich szkół.

Celem obozów jest wyrównywanie szans w dostępie do wysoko kwalifikowanej edukacji matematycznej. Uczestnicy obozów będą brać udział w intensywnych zajęciach o tematyce olimpijskiej, dopasowanych do ich wiedzy i umiejętności. Będzie to także pierwszy krok w kierunku Olimpiady Matematycznej dla uczniów liceum.

Obozy są organizowane w ramach projektu Matematyka wokół nas realizowanego przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osobą odpowiedzialną za organizację obozów jest Waldemar Pompe. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres [email protected].

Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje