Podsumowanie I Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2005/2006)

dodano dnia 06.07.2022

W związku ze zmianami w polskim systemie oświatowym (od 1.09.1999 r. wprowadzono nowy typ szkoły – gimnazjum) Komitet Główny Olimpiady Matematycznej (olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) postanowił w 2005 roku powołać Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów (OMG). Przeprowadzona była społecznie, przy szczególnym udziale osób zaangażowanych w prace Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej oraz Nauczycielskiego Komitetu Doradczego Olimpiady Matematycznej. Powołany został Komitet Główny OMG, który wzorując się na organizacji Olimpiady Matematycznej ustalił, że OMG będzie odbywać się w formie trzystopniowych indywidualnych zawodów konkursowych

W założeniu OMG była adresowana do najzdolniejszych uczniów gimnazjum, szczególnie zainteresowanych matematyką. W regulaminie OMG wpisano: Celem zawodów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, wyszukanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Chociaż OMG adresowana jest do najzdolniejszych uczniów gimnazjów z całej Polski szczególnie interesujących się matematyką, to w zawodach tych mogą brać udział również uczniowie szkół podstawowych.

Ogłoszenie o pierwszej edycji OMG oraz zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego zostały zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady Matematycznej na początku września 2005 r. Ponadto informacja ta została rozesłana drogą elektroniczną do niektórych gimnazjów w Polsce oraz do kuratorów oświaty. Niektóre kuratoria zamieściły informację o OMG na swoich stronach internetowych.

Zawody pierwszego stopnia odbyły się w dniach 20 września–31 października 2005 r. Wzięło w nich udział 864 uczniów. Nauczyciele matematyki do dnia 15 listopada 2005 r. przesyłali do Komitetów Okręgowych ocenione prace swoich uczniów. Do zawodów II stopnia zakwalifikowano łącznie 409 uczestników ze 174 szkół. W samych zawodach wzięło udział 348 osób.

Zawody drugiego stopnia odbyły się dnia 28 stycznia 2006 r. jednocześnie w jedenastu miastach: Bielsko-Biała, Gdynia, Koszalin, Kraków, Łomża, Piotrków Trybunalski, Pleszew, Stalowa Wola, Toruń, Warszawa, Wrocław. Do zawodów III stopnia zakwalifikowano 120 osób z 62 szkół. Na zawody zgłosiło się 119 osób. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Zawody trzeciego stopnia odbyły się 25 marca 2006 r. w dwóch miastach: Bielsku-Białej i Toruniu. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2006 r. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów postanowił przyznać 17 osobom tytuł laureata. Zakończenie I Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów odbyło się 8 kwietnia 2006 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim w trakcie zakończenia LVII Olimpiady Matematycznej. Okolicznościowe dyplomy zostały wręczone laureatom I stopnia przez przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, prof. dr hab. Edmunda Puczyłowskiego.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia I OMG (2005/2006)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia I OMG (2005/2006)


Lista laureatów I OMG (2005/2006)


Zadania konkursowe I Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2005/2006)

Zawody
I stopnia
Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Treści
zadań
Treści
zadań
Szkice rozwiązań Treści
zadań
Szkice rozwiązań
Pdf_icon Pdf_icon -- Pdf_icon --

I Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (2005/2006)

Sprawozdanie w formie książkowej

  • Część sprawozdawcza: Tomasz Szymczyk
  • Autorzy rozwiązań: Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Waldemar Pompe
  • Dodatki tematyczne: „Kongruencje” - Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź;
    „Zasada szufladkowa Dirichleta” - Joanna Jaszuńska
  • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


Pierwszy Komitet Główny OMG oraz Koordynatorzy OMG