Podsumowanie III Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2007/2008)

dodano dnia 06.07.2022

Ogłoszenie o trzeciej edycji OMG oraz zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego zostały zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady na początku września 2007 r. Zadania te opublikowały też czasopisma naukowe ,,Delta" i ,,MMM – Magazyn Miłośników Matematyki", jak również czasopismo dla nauczycieli ,,Matematyka".

Zawody pierwszego stopnia odbyły się w dniach 10 września–29 października 2007 r. Wzięło w nich udział 666 uczniów. Nauczyciele matematyki do dnia 12 listopada 2007 r. przesyłali do koordynatorów OMG ocenione prace swoich uczniów. Autorzy najlepszych prac zostali zakwalifikowani do zawodów stopnia drugiego. Łącznie zakwalifikowano 507 uczestników ze 207 szkół. W samych zawodach wzięło udział 454 uczniów.

Zawody drugiego stopnia odbyły się dnia 12 stycznia 2008 r. jednocześnie w następujących miastach: Bielsku-Białej, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Łomży, Piotrkowie Trybunalskim, Pleszewie, Stalowej Woli, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Do zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowano 124 osoby z 83 szkół. Na zawody zgłosiło się 118 osób. Zawody trzeciego stopnia odbyły się 8 marca 2008 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy – podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Następnego dnia, tj. 9 marca 2008 r., odbyło się uroczyste ogłoszenie listy laureatów połączone z zakończeniem trzeciej edycji OMG. Tytuł laureata uzyskało 85 uczniów.

Na uroczystym zakończeniu III OMG byli obecni: prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, mgr Jerzy Berta – przedstawiciel mazowieckiego kuratora oświaty, prof. dr hab. Ryszard Rudnicki – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej oraz prof. dr hab. Marek Kordos – redaktor naczelny miesięcznika matematyczno-fizyczno-astronomicznego ,,Delta".

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów pragnie serdecznie podziękować Redakcji czasopisma ,,Delta" oraz wydawnictwom Nowa Era i Świat Książki, które ufundowały nagrody dla laureatów III OMG.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia III OMG (2007/2008)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia III OMG (2007/2008)


Lista laureatów III OMG (2007/2008) oraz komunikat prasowy zawierający informacje o przebiegu Olimpiady oraz listę laureatów i ich nauczycieli.


Zadania konkursowe III Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2007/2008)

Zawody
I stopnia
Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Treści
zadań
Treści
zadań
Szkice rozwiązań Treści
zadań
Szkice rozwiązań
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

III Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (2007/2008)

Sprawozdanie w formie książkowej

  • Część sprawozdawcza: Tomasz Szymczyk
  • Autorzy rozwiązań: Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Joanna Ochremiak,
    Waldemar Pompe
  • Dodatki tematyczne: „Pole” - Urszula Swianiewicz;
    „Wartość bezwzględna” - Paweł Kwiatkowski, Tomasz Szymczyk
  • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


Komitet Główny OMG oraz Koordynatorzy OMG