Podsumowanie VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2010/2011)

dodano dnia 7.07.2022

Ogłoszenie o VI edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego zostały zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady 1 września 2010 r.

Zawody pierwszego stopnia odbyły się w dniach 1 września–25 października 2010 r. Wzięło w nich udział 998 uczniów. Do zawodów drugiego stopnia zakwalifikowano 669 uczestników z 329 szkół.

Zawody drugiego stopnia odbyły się dnia 8 stycznia 2011 r. jednocześnie w Bielsku-Białej, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Łomży, Piotrkowie Trybunalskim, Pleszewie, Stalowej Woli, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Do zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowano 187 osób ze 102 szkół. Zawody trzeciego stopnia odbyły się 19 marca 2011 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy – podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Tytuł laureata uzyskało 125 uczniów.

W dniu 20 marca 2011 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się uroczystość zakończenia VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. W uroczystości tej udział wzięli między innymi: Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Zbigniew Marciniak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzysztof Chełmiński - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej - organizatora olimpiady, Edward Tutaj - przedstawiciel Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, Łucja Kaczemcewa - przedstawiciel polskiej szkoły w Wilnie. W czasie uroczystości uhonorowano najlepszych uczestników VI edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów pragnie serdecznie podziękować fundatorom nagród: panu Franciszkowi Hutten-Czapskiemu, redakcji Delty, dyrekcji Złotych Tarasów, dyrekcji Galerii Mokotów, piekarni Oskroba oraz wydawnictwom: Nowa Era i Helion.

Komitet Główny OMG postanowił zorganizować Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, nawiązując do formuły obozu naukowego Olimpiady Matematycznej. Zakwalifikowano na niego najlepszych laureatów VI OMG (2010/2011) z młodszych klas gimnazjum. Celem Obozu było pobudzenie uczniów do wzmożonej aktywności naukowej, dzięki czemu mogliby oni, jeszcze jako uczniowie gimnazjum, spróbować swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) — najstarszej olimpiadzie przedmiotowej w Polsce, a także jednej z najstarszych na świecie, dającej szereg uprawnień w rekrutacji na uczelnie wyższe.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia VI OMG (2010/2011)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia VI OMG (2010/2011)


Lista laureatów VI OMG (2010/2011) oraz komunikat prasowy zawierający informacje o przebiegu Olimpiady oraz listę laureatów i ich nauczycieli.


Zadania konkursowe VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2010/2011)

Zawody
I stopnia
Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Treści
zadań
Treści
zadań
Szkice rozwiązań Treści
zadań
Szkice rozwiązań
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Komitet Główny OMG oraz Koordynatorzy OMG
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej VI OMJ (2010/2011)