Seminaria zdalne dla nauczycieli matematyki

ostatnia modyfikacja 4.09.2021

Zdalne seminaria olimpijskie to inicjatywa Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów mająca na celu promocję Olimpiady i dotarcie do nauczycieli matematyki pracujących w całej Polsce. Polegają one na wspólnym rozwiązywaniu zadań o tematyce olimpijskiej i dyskusji związanych z nimi rezultatów, przystępnych dla uczniów szkoły podstawowej. Zadania z poprzednich seminariów znaleźć można w zakładce ,,Dla nauczyciela".


Zdalne seminaria olimpijskie dla nauczycieli we wrześniu 2021 r.

We wrześniu 2021 roku odbędzie się cykl seminariów, które zostały podzielone na dwie grupy zaawansowania.

  • Początki z OMJ - dla nauczycieli rozpoczynających pracę z zadaniami olimpijskimi w szkole podstawowej
  • Na kółku OMJ - dla nauczycieli prowadzących koła olimpijskie w szkole podstawowej

Zajęcia w grupach będą odbywać się równolegle na platformie Zoom lub Google Meet, zgodnie z poniższym harmonogramem. Tematy piątkowe będą powtórzone w sobotę następnego dnia. Nauczyciel zainteresowany danym tematem może więc wybrać termin bardziej dogodny dla siebie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak ze względu na zdalną formułę spotkań konieczna jest rejestracja. Uczestnicy spotkań otrzymają potwierdzenie udziału w seminarium (po zakończeniu wszystkich seminariów).


Rejestracja na zdalne seminaria OMJ jest zakończona. Osoby zarejestrowane na zajęcia w dniach 17-18 września 2021 r. otrzymają od prowadzących link z zaproszeniem do udziału w zajęciach.

Uwaga: wiadomości wysyłane są do większej liczby adresatów, stąd też mogą trafić do folderu SPAM


Harmonogram zajęć (tydzień 1)

3 września 2021 r. (piątek), godz. 18:00-19:30 oraz
4 września 2021 r. (sobota), godz. 9:30-11:00
(dwa razy ten sam temat)

Początki z OMJ. Trzy odcinki - Tomasz Szymczyk

Krótki opis seminarium:
W pewnych konfiguracjach geometrycznych pojawiają się takie trzy odcinki, że długość jednego z nich jest sumą długości dwóch pozostałych. Przedstawię kilka zadań z taką właśnie konfiguracją odcinków.

Na kółku OMJ. Kwadrat na kółku - Waldemar Pompe

Krótki opis seminarium:
Pomimo, iż jest to jedna z najprostszych figur geometrycznych, kwadrat kryje w sobie wiele nieoczekiwanych własności. Z tego powodu jest on przedmiotem wielu ciekawych, geometrycznych zadań olimpijskich. Podczas naszych warsztatów rozwiążemy kilkanaście zadań o kwadracie o różnym poziomie trudności.


Harmonogram zajęć (tydzień 2)

10 września 2021 r. (piątek), godz. 18:00-19:30 oraz
11 września 2021 r. (sobota), godz. 9:30-11:00
(dwa razy ten sam temat)

Początki z OMJ. Niezmienniki - Mateusz Dębowski

Krótki opis seminarium:
Metoda niezmienników jest użytecznym narzędziem w rozwiązywaniu zadań konkursowych. W czasie seminarium popatrzymy na przykłady zastosowania tej metody w zadaniach o zróżnicowanym stopniu trudności.

Na kółku OMJ. Równe zero - Arkadiusz Męcel

Krótki opis seminarium:
Warunek mówiący o tym, że suma lub iloczyn pewnych liczb jest równy zero pozwala na wyciąganie przydatnych wniosków, o ile tylko umiemy wydedukować go z treści zadania. Podczas zajęć przyjrzymy się przykładom takich rozumowań, nie zawsze oczywistych. Uwaga: na tym seminarium wzory skróconego mnożenia nie będą potrzebne.


Harmonogram zajęć (tydzień 3)

17 września 2020 r. (piątek), godz. 18:00-19:30 oraz
18 września 2020 r. (sobota), godz. 9:30-11:00
(dwa razy ten sam temat)

Początki z OMJ. W sumie to proste! - Łukasz Rajkowski

Krótki opis seminarium:
Bohaterką niniejszego seminarium będzie suma. Przyjrzymy się zadaniom, w których występuje ona w sposób jawny i nieskrępowany, jak również takim, gdzie trzeba będzie ją umiejętnie wypatrzeć (czasem nawet dwukrotnie!). Bystrze dostrzeżona suma potrafi odwdzięczyć się pięknym rozwiązaniem, do czego będę próbował przekonać podczas tych zajęć.

Na kółku OMJ. Matematyka ekstremalna - Bartłomiej Zawalski

Krótki opis seminarium:
Seminarium będzie poświęcone zasadzie ekstremum, w myśl której w każdym skończonym, uporządkowanym zbiorze istnieje element maksymalny i element minimalny. Ta wydawałoby się prosta i intuicyjna obserwacja okazuje się być bardzo pomocna zarówno podczas wymyślania rozwiązania jak i jego późniejszej redakcji. Przekonamy się o tym, rozwiązując zadania m.in. z kombinatoryki, geometrii i teorii liczb, o zróżnicowanym stopniu trudności. Poświęcę też chwilę grafom, w języku których można opisać zaskakująco wiele problemów kombinatorycznych.


Harmonogram zdalnych seminariów dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021
Harmonogram zdalnych seminariów dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020