Odpowiedzi do zadań części testowej XIII OMJ (2017/2018)

W każde okienko należy wpisać T, N lub -.

A B C
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadanie 4.
Zadanie 5.
Zadanie 6.
Zadanie 7.
Zadanie 8.
Zadanie 9.
Zadanie 10.
Zadanie 11.
Zadanie 12.
Zadanie 13.
Zadanie 14.
Zadanie 15.
Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje