Odpowiedzi do zadań części testowej XVIII OMJ (2022/2023)

W każde okienko należy wpisać T, N lub -.

A B C
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadanie 4.
Zadanie 5.
Zadanie 6.
Zadanie 7.
Zadanie 8.
Zadanie 9.
Zadanie 10.
Zadanie 11.
Zadanie 12.
Zadanie 13.
Zadanie 14.
Zadanie 15.