Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II stopnia IX OMG (2013/2014)

ostatnia aktualizacja: 23.12.2013

Poniższe listy, które są ostateczne, zostały zaktualizowane po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym niesamodzielności w zawodach pierwszego stopnia. Osoby, które zostały zdyskwalifikowane z zawodów zostały powiadomione o tym fakcie przez dyrekcję szkoły.

Uczestnicy z województwa mazowieckiego zostali przydzieleni do udziału w zawodach drugiego stopnia OMG do jednego z trzech miejsc w Warszawie zgodnie z informacją na listach. Zamiana miejsca w obrębie Warszawy nie jest możliwa.


Województwo mazowieckie (miejsce zawodów II stopnia: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV, ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Adamiec Maria Aleksandra 3 Społeczne Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
2. Antoszyk Katarzyna 3 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
3. Augustyniak Miłosz 3 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
4. Babicz Borys Cyprian 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
5. Babicz Maciej 3 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
6. Bartmiński Jakub 3 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
7. Baś Klara Alicja 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
8. Bieńkowski Bartosz 1 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
9. Blankiewicz Krzysztof Jan 3 "Żagle" Gimnazjum Stowarzyszenia "Sternik" Warszawa
10. Bochenek Hubert Adam 2 Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II Warszawa
11. Boruta Jan Jakub 2 Zespół Szkół nr 77- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa Warszawa
12. Bucoń Michał 1 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
13. Bugyi Paweł Arrad 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
14. Chomiak Jan Jakub 3 Akademickie Gimnazjum nr 50 Wyższej Szkoły Menedżerskiej Warszawa
15. Citko Lara 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
16. Ćwintal Bartosz 3 Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko Warszawa
17. Dewiszek Jakub Dominik 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
18. Dmochowska Lipska Matylda 3 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
19. Dudziński Marek Antoniusz 1 Zespół Szkół nr 77- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa Warszawa
20. Dylewski Daniel 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
21. Galus Tomasz Aleksander 3 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
22. Glinicki Piotr 3 Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle'a Warszawa
23. Golembiowski Conrad Jerzy 3 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
24. Gruza Grzegorz 1 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
25. Gruza Piotr 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
26. Gryciuk Aleksander 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
27. Grzegorczyk Patryk Łukasz 2 Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa
28. Grześkiewicz Tomasz Jan 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
29. Gwóźdź Marta Joanna 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
30. Hann Jacek 2 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
31. Janik Jan 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
32. Jarczewski Szymon Piotr 3 "Żagle" Gimnazjum Stowarzyszenia "Sternik" Warszawa
33. Jasiński Piotr 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
34. Jeleński Konstatnty Kazimierz 2 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
35. Jung Jakub 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
36. Kempa Gustaw Aleksander 3 Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasko Warszawa
37. Kiljan Szymon 3 Gimnazjum nr 106 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Warszawa
38. Kłopocki Karol Kazimierz 3 Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Warszawa
39. Kopacz Dobromiła 3 Społeczne Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
40. Kostrzon Jan Bartłomiej 3 Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej Warszawa
41. Kotańska Anna Aleksandra 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
42. Krzyżański Filip 3 Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej Warszawa
43. Kublik Paweł Andrzej 3 Społeczne Gimnazjum nr 3 STO Warszawa
44. Laskowski Robert 3 Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Warszawa
45. Libera Piotr Łukasz 2 Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej Warszawa
46. Łosiewicz Justyna 3 Zespół Szkół nr 77- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa Warszawa
47. Masikowska Joanna Renata 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
48. Mazurkiewicz Mateusz 3 "Żagle" Gimnazjum Stowarzyszenia "Sternik" Warszawa
49. Mrozowski Adam 3 Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego Warszawa
50. Mróz Adam 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
51. Nguyen Mai Lan 2 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
52. Nguyen Manh Tung 3 Prywatne Gimnazjum nr 1 Warszawa
53. Nojszewski Piotr 2 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
54. Nowak Krzysztof Kazimierz 3 Gimnazjum nr 106 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Warszawa
55. Nowowiejska Maria 3 Społeczne Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
56. Olechowska Anna 2 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
57. Olejnik Władysław 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
58. Oleksiak Franciszek Tomasz 2 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
59. Oleszek Maciej 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
60. Otowski Stanisław Andrzej 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
61. Panasevich Jury 2 Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich Warszawa
62. Paprzycki Gaweł 3 Społeczne Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
63. Para Anna Katarzyna 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
64. Pawlik Paweł 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
65. Pietrzykowski Jakub 3 Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle'a Warszawa
66. Poniatowska Anna Magda 3 Gimnazjum nr 106 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Warszawa
67. Popławska-Gugała Justyna 3 Społeczne Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
68. Ryk Gabriela 3 Społeczne Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
69. Sazonow Karol Aleksander 1 Zespół Szkół nr 77- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa Warszawa
70. Shu Yuhan 2 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
71. Smolak Hanna Dorota 3 Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Warszawa
72. Sobońska Lidia 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
73. Stefanowicz Jędrzej 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
74. Stopa Wojciech Piotr 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
75. Strzelecki Stanisław Wiktor 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
76. Such Jan Wojciech 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
77. Szczepura Andrzej 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
78. Szcześniak Stanisław 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
79. Szlagowska Beata 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
80. Szrom Lublana Dobrawa 3 Gimnazjum nr 33 im. S. Batorego Warszawa
81. Świrska Maja 2 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
82. Terpiłowska Karolina Anna 3 Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej Warszawa
83. Turnau Maria 3 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
84. Walczuk Aleksander Marek 3 Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Warszawa
85. Wieretiło Rita 2 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
86. Wójcik Antoni 2 Społeczne Gimnazjum "Dwójka" nr 45 STO im. P. Jasienicy Warszawa
87. Zaboklicka Natalia 3 Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów Warszawa

Województwo mazowieckie (miejsce zawodów II stopnia: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Adamkiewicz Michał 3 Brytyjskie Gimnazjum, The British School Nr 1 Warszawa
2. Albrychiewicz Emil 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
3. Antczak Wiktor Jerzy 3 Społeczne Gimnazjum nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa
4. Arczewski Tomasz Juliusz 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
5. Bandurski Jakub Tomasz 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
6. Białek Antonina 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
7. Bieleń Franciszek 2 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
8. Bocheński Tytus 1 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
9. Bogucki Bartosz 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
10. Bouta Piotr 3 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej Warszawa
11. Broniatowska Anastazja 3 Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 Meridian Warszawa
12. Buchman Anna Maria 3 Gimnazjum nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej Warszawa
13. Bukowiecka Sylwia Emilia 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
14. Cała Magdalena 2 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
15. Cedro Mateusz Wojciech 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
16. Cichocka Monika Anna 2 Społeczne Gimnazjum nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa
17. Cieślik Agnieszka 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
18. Cygański-Bolski Kayetan 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
19. Czernecki Piotr 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
20. Czupryniak Juliusz 3 Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego Warszawa
21. Czupyt Jacek Jakub 2 Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Warszawa
22. Czyż Łukasz Marek 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
23. Czyżewska Jadwiga Agnieszka 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
24. Dagiel Arkadiusz 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
25. Darmofalska Aleksandra Maria 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
26. Dąbrowska Joanna Magdalena 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
27. Dąbrowski Hubert 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
28. Dąbrowski Jan Adam 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
29. Dolecki Igor Marian 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
30. Domańska Agata 1 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
31. Domitrz Witalis 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
32. Doradziński Szymon Jan 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
33. Drażba Franciszek 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
34. Fabisiak Wojciech 3 Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" Warszawa
35. Fatyga Zuzanna 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
36. Fenrych Urszula 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
37. Filipowicz Paulina 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
38. Fornalik Paweł Janusz 3 Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Warszawa
39. Fugas Kacper Łukasz 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
40. Gajek Stanisław Oskar 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
41. Galas Paweł 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
42. Garstka Wojciech Piotr 3 Gimnazjum nr 86 im. płk. Ignacego Augusta Boernera Warszawa
43. Ginter Artur Mikołaj 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
44. Gliński Michał Jan 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
45. Głowacki Maksymilian Henryk 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
46. Górski Michał Jerzy 1 Społeczne Gimnazjum nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa
47. Grabowski Jakub 3 Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi Warszawa
48. Grudzień Jakub 2 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
49. Grymuła Anna Maria 2 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
50. Grządkowska Maria Magdalena 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
51. Grzywocz Wojciech 2 Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku Warszawa
52. Gwardys Mateusz 3 Gimnazjum nr 165 Warszawa
53. Hellich Natalia Agnieszka 2 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Warszawa
54. Ho Viet Dang Yen 3 Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa
55. Hulanicki Paweł 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
56. Janik Krzysztof Andrzej 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
57. Janowski Bartłomiej 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
58. Jedynak Urszula 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
59. Jełowicki Franciszek 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
60. Kachniewski Stanisław Leon 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
61. Kacprzyk Krzysztof 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
62. Kaczmarzyk Maciej 2 Gimnazjum nr 94 Warszawa
63. Kaczyńska Paulina Maria 2 Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego Warszawa
64. Kalinowski Piotr 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
65. Kamińska Monika 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
66. Kamiński Mikołaj 2 Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz Warszawa
67. Kapuśniak Kacper 3 Gimnazjum nr 11 im. I. J. Paderewskiego Warszawa
68. Karpiński Szymon 1 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
69. Kasperek Michał 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
70. Kaszlewicz Maciej 2 Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Warszawa
71. Kiełbasa Tomasz 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
72. Kierzkowski Jan 1 Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek" Warszawa
73. Kiljański Jan 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 i Społecznego Gimnazjum nr 4 STO Warszawa
74. Kirilenko Sylwia Małgorzata 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
75. Kocjan Jakub Michał 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
76. Kopania Grzegorz 1 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
77. Kornacki Bartłomiej 3 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa Warszawa
78. Kotlarska Iwona 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
79. Kotlicki Bartłomiej Maciej 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
80. Kowalczewski Wojciech Jan 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
81. Kozłowski Bartłomiej 3 Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego Warszawa
82. Kożuszek Jan Stanisław 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
83. Krajewska Zofia 1 Gimnazjum nr 165 Warszawa
84. Kram Piotr 2 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
85. Krasnowska Julia 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 i Społecznego Gimnazjum nr 4 STO Warszawa
86. Krawczyk Kuba 2 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
87. Krupowicz Barnaba 3 Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Warszawa
88. Kruszewski Jan Jakub 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
89. Księżuk Patryk 2 Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 Meridian Warszawa
90. Kuć Patrycja Aleksandra 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
91. Kulesza Anna Maria 2 Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Warszawa
92. Kułakowski Jakub Wiktor 3 Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 Meridian Warszawa
93. Kunstler Michał Krzysztof 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
94. Kurowski Paweł 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
95. Kurpiewski Witold 3 Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 Meridian Warszawa
96. Kwiecińska Alicja Anna 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
97. Laskowski Paweł 3 Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa
98. Le Kim Chi 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
99. Ledowicz Agata Weronika 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
100. Lisicki Maciej 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
101. Łaska Zuzanna Katarzyna 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
102. Łuka Bartosz 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
103. Maciejczyk Aleksandra 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
104. Maciejewski Maciej Andrzej 2 Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego Warszawa
105. Mai Hoang Linh 1 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
106. Małowidzki Maciej Wojciech 1 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
107. Maszkowski Michał 1 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
108. Mazurek Oliwia 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
109. Miara Dawid 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
110. Mierzwa Radosław 3 Katolickie Gimnazjum nr 15 im. Księdza Jerzego Popiełuszki Warszawa
111. Mikulski Jan 3 Zespół Szkół nr 53 Warszawa
112. Mordasewicz Krzysztof Marcin 3 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa Warszawa
113. Mormul Agata 3 Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa
114. Moskała Kamil 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
115. Munio Wilhelm 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
116. Murawski Daniel Kacper 2 Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza księcia Czartoryskiego Warszawa
117. Mystkowska Gabriela Maria 3 Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Warszawa
118. Nguyen Hien Anh 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
119. Nguyen Hoang My 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
120. Nguyen Huy Hoang 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
121. Nguyen Liza Linh 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
122. Nguyen Mai Lan 2 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
123. Nguyen Marzena 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
124. Nguyen Phuong Linh 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
125. Nguyen Trung Hieu Robert 2 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa Warszawa
126. Niedziela Maciej 3 Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" Warszawa
127. Niedziółka Michał 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
128. Niściór Jakub 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
129. Nowak Michał 3 Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi Warszawa
130. Nowicki Michał 3 Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Warszawa
131. Ogonowski Jakub Daniel 3 Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego Warszawa
132. Okrasiński Adam Jan 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
133. Okulus Mateusz Mikołaj 3 Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Warszawa
134. Olech Joanna 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
135. Olkowski Jan 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
136. Paradysz Paweł 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
137. Partyga Aleksander 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
138. Pączkowski Krzysztof 3 Gimnazjum nr 11 im. I. J. Paderewskiego Warszawa
139. Piątkowski Bartosz Maciej 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
140. Pieńkosz Grzegorz Szymon 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
141. Pieńkosz Rafał Kacper 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
142. Pierzchała Magdalena 3 Gimnazjum nr 11 im. I. J. Paderewskiego Warszawa
143. Pinnell Mateusz 2 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
144. Poboży Kamil 3 Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów Warszawa
145. Pomykała Maciej Józef 2 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
146. Pruszczyk Marcin Piotr 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
147. Pruszko Paweł Łukasz 1 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
148. Prystupiuk Adam 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
149. Puczyńska Julia Klara 3 Gimnazjum nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej Warszawa
150. Pytlos Jakub 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
151. Rafalski Karol Rafał 3 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej Warszawa
152. Rempała Adam Eugeniusz 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
153. Rogalewicz Liwia Aleksandra 3 Gimnazjum nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej Warszawa
154. Rojek Małgorzata Maria 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
155. Rokicki Kacper Karol 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
156. Rokicki Wojciech Paweł 3 Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Warszawa
157. Rosińska Olga Izabella 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
158. Rosłoniec Paweł 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
159. Rybak Wojciech 2 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
160. Sadlej Marta 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
161. Sakowski Franciszek Adam 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
162. Sawko Barbara 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
163. Siennicki Michał 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
164. Skoczylas Zuzanna Joanna 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
165. Skorupska Alicja Ewa 3 Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego Warszawa
166. Skublicki Konrad 1 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
167. Słojewski Tomasz Michał 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
168. Sokołowski Jakub 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
169. Stawczyk Przemysław 3 Gimnazjum nr 44 Warszawa
170. Stępiński Mikołaj Maciej 1 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
171. Stolarski Konrad Jerzy 3 Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" Warszawa
172. Subbotko Konstanty 3 Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza księcia Czartoryskiego Warszawa
173. Szabelewska Marta 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
174. Szewczyk Weronika 3 Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" Warszawa
175. Szkurłat Mieszko Szczęsny 3 Społeczne Gimnazjum nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Warszawa
176. Szpunar Michał Krzysztof 3 Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" Warszawa
177. Szumielewicz Michał 1 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
178. Szustkiewicz Agata Ewa 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
179. Szybka Magdalena Maria 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
180. Szymański Krzysztof Piotr 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
181. Szymczyk Michał Adam 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
182. Śledź Anita Gaja 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
183. Świątek Agata Julia 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
184. Tabor Mateusz 2 Gimnazjum nr 44 Warszawa
185. Tomaszewicz Michał Marek 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
186. Traczyk Weronika Zuzanna 2 Gimnazjum nr 165 Warszawa
187. Trippenbach Monika Maria 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
188. Tylczyński Krzysztof Tomasz 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
189. Urban Łukasz 3 Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" Warszawa
190. Urbański Jakub 3 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego Warszawa
191. Vu Thuy Linh 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
192. Wawrzyniak Krystian 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
193. Wdowski Michał 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
194. Wenka Marcel 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
195. Widz Michał 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
196. Wiejacka Anna 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
197. Wilk Marcin 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
198. Winnicka Zofia Gabriela 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 i Społecznego Gimnazjum nr 4 STO Warszawa
199. Włodarczyk Bartosz Jan 3 Gimnazjum nr 44 Warszawa
200. Wojtala Maciej 2 Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego Warszawa
201. Wojtas Jan Paweł 1 Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 59 Warszawa
202. Wójcik Mateusz 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
203. Wójcik Mikołaj Maciej 2 Społeczne Gimnazjum nr 20 Warszawa
204. Wróblewska Marta Teresa 3 Gimnazjum nr 165 Warszawa
205. Wrzyszcz Daniel Vuong 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
206. Zajączkowski Jan 2 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
207. Zaręba Marta 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
208. Zatkalik Kinga Anna 2 Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi Warszawa
209. Żak Jan 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa

Województwo mazowieckie (miejsce zawodów II stopnia: XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica, ul. Nowowiejska 37a, 02-010 Warszawa)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Abram Kajetan Filip 3 Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej Józefów
2. Abramczyk Eryk 3 Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Przysucha
3. Andrzejczyk Maciej 2 Powiatowe Gimnazjum Publiczne im.Henryka Sienkiewicza Płońsk
4. Baka Tomasz 3 Zespół Szkół Nr 1- Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego Siedlce
5. Bardos Mikołaj Tymon 1 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
6. Bednarski Jan 3 Gimnazjum im. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej Otrębusy
7. Bętkowska Aleksandra Elżbieta 3 Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich Sulejówek
8. Boryczka Kamil Jan 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
9. Brzeziński Michał 3 Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 3 Płock
10. Brzozowski Mateusz Robert 2 Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy Piaseczno
11. Chojnowski Michał 3 Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku Publiczne Gimnazjum Gołymin-Ośrodek
12. Chylewski Daniel 3 Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy Piaseczno
13. Czajkowski Adam 3 Miejski Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Książąt Mazowieckich Ciechanów
14. Czeladko Julia Maria 2 Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie Nadarzyn
15. Czerwiński Olaf 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
16. Denisiewicz Jerzy Stanisław 1 Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy Piaseczno
17. Dobrowolska Anna Maria 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
18. Ferens Aleksander 3 Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Siedlce
19. Furtak Adam Marek 3 Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy Piaseczno
20. Gajda Stanisław 2 Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach Chylice
21. Glinka Jakub 3 Publiczne Gimnazjum Myszyniec
22. Grzybowski Konrad 3 Powiatowe Gimnazjum Publiczne im.Henryka Sienkiewicza Płońsk
23. Hetmańska Maria Anna 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
24. Hoang Anna 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
25. Horszczaruk Tomasz 3 Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku Milanówek
26. Humięcka Aleksandra 3 Gimnazjum Publiczne im. Papieża Jana Pawła II Grudusk
27. Jabłonowska Anna 2 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
28. Jarek Maria 3 Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy Piaseczno
29. Jaroń Aleksandra 3 Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Garwolin
30. Jarosz Agnieszka Marta 2 Miejski Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Książąt Mazowieckich Ciechanów
31. Jaśkiewicz Aneta 3 Publiczne Gimnazjum Gminne im. Armii Krajowej Iłża
32. Jędrzejewska Agata 3 Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera Płock
33. Just Hoang Anh 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
34. Kaczorek Paulina Maria 2 Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej Józefów
35. Kaczorowski Miłosz 3 Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej Józefów
36. Kalinowski Mateusz Wojciech 3 Zespól Szkół w Izabelinie, Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza Izabelin C
37. Kawalec Joanna Julia 3 Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich Sulejówek
38. Kisielińska Magdalena 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej Siedlce
39. Kopyciński Adrian 3 Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków Szczutowo
40. Korbin Marceli Wiktor 2 Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi Grodzisk Mazowiecki
41. Kosterna Jakub Stanisław 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
42. Kowalczyk Jacek 3 Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Przysucha
43. Kowalski Jakub Konrad 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
44. Kozak Antoni 3 Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Milanówku Milanówek
45. Kozłowski Maciej 3 Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej Pruszków
46. Kraiński Maciej 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
47. Król Krystian Kamil 2 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
48. Krzemiński Daniel Joel 2 Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Zielonka
49. Kubacki Jakub Michał 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
50. Kultys Patryk 3 Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej Sieciechów
51. Kurp Michał Karol 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
52. Kuźniar Albert 3 Zespól Szkół w Izabelinie, Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza Izabelin C
53. Latuszek Magdalena 2 Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Garwolin
54. Lubaszka Bartłomiej 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
55. Łyżwa Rafał 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
56. Makulski Kordian 2 Gimnazjum im. J.A.Maklakiewicza Mszczonów
57. Malicki Damian 2 Powiatowe Gimnazjum Publiczne im.Henryka Sienkiewicza Płońsk
58. Małecka Martyna 2 Powiatowe Gimnazjum Publiczne im.Henryka Sienkiewicza Płońsk
59. Mińkowska Małgorzata 3 Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi Grodzisk Mazowiecki
60. Mruk Adam Michał 3 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Piaseczno
61. Nagłowski Piotr Adam 2 Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy Piaseczno
62. Nawrot Piotr 2 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
63. Nowacka Zuzanna Justyna 3 Gimnazjum Powiatowe im. F. Chopina Sochaczew
64. Nowicka Dorota 3 Gimnazjum im. C. K. Norwida Garwolin
65. Ogonowska Magdalena Hanna 2 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Małkinia Górna
66. Olkowski Jędrzej 1 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
67. Pajda Gabriel Wojciech 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
68. Pawlak Iga 3 Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi Grodzisk Mazowiecki
69. Pietrzykowska Dominika Sara 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
70. Pilat Wojciech 2 Gimnazjum nr 1 w Pruszkowie Pruszków
71. Piotrkowicz Emilia Iwona 3 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
72. Piotrowski Damian 3 Zespól Szkół w Izabelinie, Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza Izabelin C
73. Piotrowski Wojciech Ignacy 2 Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego Ożarów Mazowiecki
74. Płaskociński Kamil 3 Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego Jedlińsk
75. Płatos Adrian 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
76. Podemski Mateusz 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
77. Pomirski Grzegorz 3 Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 3 Płock
78. Pura Mateusz Jakub 3 Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej Komorów
79. Puzio Artur 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
80. Rękawek Filip 2 Gimnazjum im. C. K. Norwida Garwolin
81. Rokicki Mikołaj Andrzej 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Góra Kalwaria
82. Romanov Dmytro 3 Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy Piaseczno
83. Rosłanowska Luiza Łucja 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
84. Sabatowska Monika Leontyna 3 Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera Płock
85. Sado Wiktor 1 Zespół Szkół w Halinowie-Gimnazjum Halinów
86. Satała Piotr 2 Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej Warszawa
87. Skrajny Jakub 2 Gimnazjum im. C. K. Norwida Garwolin
88. Sławiński Patryk 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
89. Smoliński Mateusz 3 Miejski Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Książąt Mazowieckich Ciechanów
90. Sojka Julia 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 Warszawa
91. Solecka Karolina Joanna 3 Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera Płock
92. Sotniczuk Piotr 3 Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach Chylice
93. Stempkowski Jakub 2 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV Warszawa
94. Sterczewski Mateusz 2 Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej Mińsk Mazowiecki
95. Stolarczyk Szymon 3 Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" Ostrołęka
96. Synowiec Witold 3 Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II Warszawa
97. Syta Kinga Anna 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
98. Szafrański Paweł 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
99. Szarwacki Franciszek 2 Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego Ostrołęka
100. Szypulski Rafał 1 Gimnazjum nr 5 Ostrołęka
101. Świerczewska Gabriela 2 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Gozdowo
102. Teisseyre Jerzy Stanisław 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
103. Tokarski Filip Stefan 3 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
104. Tomczak Łukasz 3 Miejski Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Książąt Mazowieckich Ciechanów
105. Tran Tuan Anh 1 Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica Warszawa
106. Trojanowska Małgorzata 3 Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera Płock
107. Van Der Veer Jacob Jan 3 Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich Sulejówek
108. Wachulec Małgorzata Anna 3 Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie Złotokłos
109. Walczak Maciej Ksawery 3 Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach Chylice
110. Wasilewski Marcin Piotr 3 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki Warszawa
111. Wieczorek Aleksandra Maria 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
112. Wiśniewski Antoni Roch 3 Zespól Szkół w Izabelinie, Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza Izabelin C
113. Witkowska Antonina 2 Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej Józefów
114. Wojnarowicz Aleksander 3 Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej Komorów
115. Wożniak Jeremi 3 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
116. Wójcik Piotr 3 Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego Ostrołęka
117. Zaborski Piotr 3 Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego Radom
118. Załęska Natalia 3 Gimnazjum nr 5 Ostrołęka
119. Zych Zuzanna Alicja 1 Publiczne Gimnazjum nr 23 Radom
120. Żółtowska Oliwia 3 Gimnazjum nr 6 im. prof. Wł. Szafera Płock

Województwa łódzkie i świętokrzyskie (miejsce zawodów II stopnia: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, al. Kopernika 1, 97-300 Piotrków Trybunalski)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Balczukiewicz Stanisław Zbigniew 3 Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika Piotrków Trybunalski
2. Bartos Jakub Julian 2 Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Kielce
3. Bratosiewicz Konrad Krzysztof 2 Gimnazjum im. Czesława Miłosza Topola Królewska
4. Brzozowski Łukasz 3 Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 Łowicz
5. Chachuła Jakub 3 Zespół Szkół nr 1 Koluszki
6. Chądzyńska Magdalena Urszula 3 Gimnazjum Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Łódź
7. Chojnacki Jakub 3 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Skierniewice
8. Cybart Mateusz Piotr 2 Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły Piotrków Trybunalski
9. Czajka Bartosz 3 Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie Zelów
10. Ćwik Maciej 3 Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie Stąporków
11. Dziuba Maciej Kacper 1 Gimnazjum nr 1 w Końskich Końskie
12. Fortunka Mateusz 3 Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Kielce
13. Grzankowski Filip Zbigniew 3 Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły Piotrków Trybunalski
14. Grzebieluch Mikołaj 1 Gimnazjum nr 1 w Końskich Końskie
15. Jankowski Krzysztof Jerzy 1 Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Kielce
16. Kaczorowska Angelika Magdalena 3 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goszczanowie Goszczanów
17. Kociełkiewicz Błażej 3 Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Kielce
18. Kociniak Jan Maciej 3 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Piotrkowie Tryb. Piotrków Trybunalski
19. Kosmulski Tomasz 1 Gimnazjum nr 1 w Końskich Końskie
20. Kostrzewa Łukasz Karol 3 Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Łódź
21. Krawczyk Agata Katarzyna 3 Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach Sędziejowice
22. Kucharczuk Natalia Patrycja 2 Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły Piotrków Trybunalski
23. Kwaśkiewicz Dawid 2 Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego Tomaszów Mazowiecki
24. Lasek Karol Kazimierz 3 Zespół Szkół Świętego Jana Bosko Gimnazjum Katolickie Piotrków Trybunalski
25. Łeń Anna Małgorzata 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego Łódź
26. Marciniak Kamil 2 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goszczanowie Goszczanów
27. Masiarek Oliwia 3 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Piotrkowie Tryb. Piotrków Trybunalski
28. Mazur Konrad Ryszard 3 Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iwaniskach, Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach Iwaniska
29. Napora Agnieszka Zuzanna 2 Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika Piotrków Trybunalski
30. Neuman Juliusz Witold 3 Salezjańskie Gimnazjum im. Księdza Bosko Łódź
31. Obara Damian 3 Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Kielce
32. Olejniczak Wojciech Piotr 3 Zespół Szkół-Publiczne Gimnazjum nr 2 Staszów
33. Olewiński Krzysztof 3 Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły Piotrków Trybunalski
34. Opoka Radosław 3 Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Kielce
35. Orłowski Mateusz Marek 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów Bełchatów
36. Osiński Piotr Robert 1 Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawła II Aleksandrów Łódzki
37. Pacek Mikołaj 3 Gimnazjum Integracyjne nr 4 im. Jana Karskiego Kielce
38. Patura Artur Mikołaj 3 Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika Piotrków Trybunalski
39. Pedryc Bartłomiej 3 Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Kielce
40. Rachwał Anna Maria 3 Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy Skarżysko-Kamienna
41. Rybski Arkadiusz Jacek 3 Publiczne Gimnazjum nr 15 Łódź
42. Ryś Paweł Jan 2 Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Moszczenica
43. Salwowski Maciej Jacek 3 Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Kielce
44. Siorek Beata Zuzanna 3 Gimnazjum nr 3 im. Ireny Sendlerowej Wieluń
45. Stańczyk Kamil Robert 3 Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika Piotrków Trybunalski
46. Stolarczyk Mateusz Kacper 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego Łódź
47. Synowiec Adam 3 Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej Rawa Mazowiecka
48. Szczęsny Michał Miłosz 2 Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach Sędziejowice
49. Sztankiewicz Krystian 3 Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach Sędziejowice
50. Śmigielski Paweł 2 Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły Piotrków Trybunalski
51. Walczak Grzegorz Maciej 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego Łódź
52. Wilczek Krzysztof 3 Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Kielce
53. Wilk Szymon 2 Publiczne Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów Bełchatów
54. Włodarczyk Bartosz Michał 3 Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły Piotrków Trybunalski
55. Włodarczyk Łukasz Paweł 3 Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy Moszczenica
56. Wołonkiewicz Dominika 3 Gimnazjum nr 1 Opoczno
57. Wrońska Laura Oliwia 2 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Piotrkowie Tryb. Piotrków Trybunalski
58. Zachariasz Aneta Julita 3 Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego Pińczów
59. Zimny Mieszko Sławomir 3 Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II Głowno
60. Żuber Piotr Andrzej 3 Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły Piotrków Trybunalski

Województwo kujawsko-pomorskie (miejsce zawodów II stopnia: IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Andrzejewski Aleksander Wojciech 2 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
2. Banaszak Aleksandra Ewa 3 Gimnazjum nr 47 Bydgoszcz
3. Banaszak Jakub Heliodor 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu Toruń
4. Baran Norbet Tomasz 2 Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów Świecie
5. Bąk Mateusz 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
6. Bielicka Magdalena 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
7. Błajda Mateusz 2 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
8. Brejecki Kamil 2 Gimnazjum Strzelno z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego Strzelno
9. Chełstowski Igor 3 Gimnazjum Dwujęzyczne w Inowrocławiu Inowrocław
10. Cienkowski Tomasz 2 Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie Tłuchowo
11. Cieśliński Dominik Sebastian 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
12. Czaczyk Kacper 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 Żnin
13. Daniszewski Kacper Aleksander 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
14. Dolata Zuzanna Małgorzata 2 Gimnazjum nr 17 Bydgoszcz
15. Domagalski Mikołaj 2 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
16. Dondolewski Łukasz 2 Gimnazjum nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich Grudziądz
17. Drak Sbahi Jakub Zijad 3 Gimnazjum nr 4 im. Organizacji Narodów Zjednoczonych Włocławek
18. Duszyn Paweł 3 Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha Toruń
19. Dybowski Adrian 3 Zespół Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Piotra Tylickiego Kowal
20. Ferfecka Agnieszka Maria 3 Dwujęzyczne Gimnazjum nr 4 Toruń
21. Frączek Tamara 2 Dwujęzyczne Gimnazjum nr 4 Toruń
22. Gabara Karolina 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
23. Gałgański Tomasz 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
24. Golis Krzysztof 3 Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich Bielice
25. Gołembiewski Patryk Daniel 1 Gimnazjum nr 8 Sportowe Bydgoszcz
26. Grabowski Paweł Szymon 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
27. Grad Alan Jakub 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
28. Gwóźdź Kamil Piotr 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
29. Jurkowska Julia Magda 1 Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha Toruń
30. Jurkowski Jan Paweł 2 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
31. Kaczmarek Zofia Bronisława 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
32. Kałdan Mikołaj 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
33. Katka Aleksandra 3 Zespół Szkół w Kęsowie Kęsowo
34. Kępczyńska Paulina 3 Zespół Szkół w Karnkowie Publiczne Gimnazjum Karnkowo
35. Klajbor Julia Magdalena 3 Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka Żołędowo
36. Kluziak Szymon 3 Gimnazjum nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich Grudziądz
37. Kola Kornelia 2 Dwujęzyczne Gimnazjum nr 4 Toruń
38. Kołacka Aleksandra 2 Gimnazjum Strzelno z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego Strzelno
39. Koralewski Sławomir Mateusz 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Bydgoszcz
40. Kostrzewska Ewa 2 Zespół Szkół w Karnkowie Publiczne Gimnazjum Karnkowo
41. Kozak Jędrzej 3 Zespół Szkół w Rzęczkowie Rzęczkowo
42. Krajnik Natalia Anna 2 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
43. Kretowicz Wojciech Marek 3 Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne Bydgoszcz
44. Krzemiński Adam Marek 2 Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha Toruń
45. Kulpa Katarzyna 2 Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów Włocławek
46. Majewski Łukasz 3 Zespół Szkół w Karnkowie Publiczne Gimnazjum Karnkowo
47. Makowski Cezary Tomasz 3 Dwujęzyczne Gimnazjum nr 4 Toruń
48. Małycha Lidia 1 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
49. Maskiewicz Jędrzej 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
50. Maziarska Martyna Maria 2 Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II Brodnica
51. Młynarski Kacper 1 Gimnazjum nr 47 Bydgoszcz
52. Mokrzecki Bartosz 3 Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha Toruń
53. Napiórski Benedykt 3 Zespół Szkół w Karnkowie Publiczne Gimnazjum Karnkowo
54. Nikodem Fryderyk Norman 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja z Szubina Szubin
55. Opała Zuzanna Dominika 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
56. Orłowicz Paulina Anna 2 Dwujęzyczne Gimnazjum nr 4 Toruń
57. Patyna Tomasz Jan 2 Gimnazjum Akademickie Toruń
58. Pawelec Bartosz Filip 3 Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha Toruń
59. Piekarski Łukasz Piotr 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
60. Porębska Kinga Bogumiła 3 Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza Włocławek
61. Prominski Rafał 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
62. Przybyliński Dawid 2 Gimnazjum Dwujęzyczne w Inowrocławiu Inowrocław
63. Przybyłowski Tomasz 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
64. Przygoda Zbigniew 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
65. Przygódzka Marta 3 Zespół Szkół w Karnkowie Publiczne Gimnazjum Karnkowo
66. Pufal Joanna 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
67. Pypkowski Wojciech Jakub 3 Gimnazjum Akademickie Toruń
68. Rapior Maciej Józef 3 Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha Toruń
69. Reszke Jakub Mikołaj 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
70. Roszak Jacek 2 Gimnazjum Dwujęzyczne w Inowrocławiu Inowrocław
71. Różański Marcin 3 Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza Włocławek
72. Sieradzki Szymon 1 Gimnazjum Dwujęzyczne w Inowrocławiu Inowrocław
73. Sobańska Natalia 3 Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne Bydgoszcz
74. Strebejko Albert 2 Gimnazjum Akademickie Toruń
75. Szmulewicz Adrianna Aneta 2 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Wojnowo
76. Szot Grzegorz 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
77. Szymandera Ewelina 3 Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka Mogilno
78. Świeciak Julian Grzegorz 3 I Katolickie Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego Bydgoszcz
79. Wichrowska Aleksandra 3 Gimnazjum nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich Grudziądz
80. Witkowska Zuzanna 3 Gimnazjum w Janikowie Janikowo
81. Witkowski Kajetan Wit 2 Gimnazjum Powiatowe Tuchola
82. Woźnicki Jakub Wacław 3 Dwujęzyczne Gimnazjum nr 4 Toruń
83. Zaigrajew Vladimir 3 Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Toruń
84. Zelek Zuzanna Magdalena 3 Gimnazjum nr 50 Bydgoszcz
85. Zieliński Wiktor 2 Gimnazjum Dwujęzyczne w Inowrocławiu Inowrocław
86. Zoń Andrzej Jan 3 Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha Toruń

Województwa dolnośląskie i opolskie (miejsce zawodów II stopnia: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Balcer Klaudia 3 Publiczne Gimnazjum w Turawie Turawa
2. Basiak Mateusz 3 Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków Świdnica
3. Bednarz Cezary 2 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
4. Benecki Damian Piotr 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera Szklarska Poręba
5. Bilski Kajetan 3 Prywatne Gimnazjum Językowe "Parnas" Wrocław
6. Bisikiewicz Maria 3 Zespół Szkół, Gimnazjum Publiczne w Krynicznie Kryniczno
7. Błaszczyk Szymon Andrzej 3 Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej Jerzmanowa
8. Błaszkiewicz Artur 3 Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza Wrocław
9. Borkowski Maurycy Rafał 1 Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz Wrocław
10. Cisakowska Martyna 3 Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne Opole
11. Czempiel Damian 3 Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne Strzelce Opolskie
12. Czerwień Agnieszka 3 Gimnazjum im. Jana Pawła II Lwówek Śląski
13. Czerwonka Jacek 3 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
14. Czuchaj Adrian 2 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Jelenia Góra
15. Czyżewski Bartosz 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Jelenia Góra
16. Dąbrowski Antoni Krzysztof 1 Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan ARKA Wrocław
17. Derechowski Artur 3 Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz Wrocław
18. Dębski Arkadiusz 3 Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio Lubin
19. Domagała Aleksandra 1 Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz Wrocław
20. Dudek Remigiusz Adam 3 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Strzegom
21. Dulski Bartosz 2 Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Lubin
22. Dymitriuk Adrian 3 Gimnazjum nr 3 Świdnica
23. Erdt Krzysztof 3 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
24. Filistyński Jakub 3 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu Nowogrodziec
25. Fojcik Marta Wiktoria 2 Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne Strzelce Opolskie
26. Gajek Michał 1 Gimnazjum nr 9 im. Św. Jadwigi Śląskiej Wrocław
27. Gajowczyk Miłosz Arkadiusz 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prudnik
28. Galas Łukasz 3 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
29. Girul Radosław Jakub 1 Gimnazjum nr 38 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej Wrocław
30. Góral Szymon Michał 3 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
31. Górniak Michał 3 Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Legnica
32. Gregorczyk Piotr Paweł 2 Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków Świdnica
33. Grzyb Klaudia Katarzyna 2 Zespół Szkół w Międzylesiu Samorządowe Gimnazjum nr 1 Międzylesie
34. Hawryluk Dominik 3 Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz Wrocław
35. Herman Andrzej 3 Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa Wrocław
36. Jacaszek Wiktor 2 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
37. Janiak Beata Anna 3 Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne Opole
38. Janic Paweł 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26 Wrocław
39. Janik Michał Piotr 2 Gimnazjum nr 1 w Jaworze Jawor
40. Janisiów Jan 3 Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. Edyty Stein Wrocław
41. Jasiak Paweł 2 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
42. Jażdżewski Piotr Marek 3 Gimnazjum nr 1 w Twardogórze im. Polskich Olimpijczyków Twardogóra
43. Jóźków Kacper 3 Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów Oława
44. Kamińska Barbara 3 Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja Wrocław
45. Kamiński Jakub 1 Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja Wrocław
46. Kapuściński Michał 3 Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne Strzelce Opolskie
47. Karolak Andrzej Tomasz 3 Gimnazjum nr 1 w Jaworze Jawor
48. Kędzia Martyna Karolina 3 Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Lubin
49. Kępa Paweł 3 Publiczne Gimnazjum nr 2 Kamieniec Wrocławski
50. Kiczak Mateusz Patryk 2 Publiczne Gimnazjum nr 13 Wałbrzych
51. Knapiński Karol 2 Gimnazjum nr 30 im. Polonii Francuskiej Wrocław
52. Kolanus Szymon Paweł 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Jelenia Góra
53. Komisarczyk Mieszko 3 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
54. Korpalski Maciej Władysław 3 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
55. Kosmecki Michał Adam 2 Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Legnica
56. Kowalski Mateusz Jarosław 3 Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków Lewin Brzeski
57. Koza Stanisław Wojciech 3 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
58. Kozdra Arkadiusz 2 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
59. Krawczyk Katarzyna 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26 Wrocław
60. Krawczyk Tomasz 3 Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Opole
61. Krawętek Rafał Adam 3 Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków Świdnica
62. Królicka Anna Lena 3 Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne Opole
63. Krysmann Alicja Monika 3 Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa Wrocław
64. Krzywda-Pogorzelska Alicja Antonina 3 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
65. Kucharczyk Michał 3 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
66. Kucik Kacper Krzysztof 2 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prudnik
67. Kulawiec Karol Piotr 3 Publiczne Gimnazjum nr 2 Ząbkowice Śląskie
68. Kurtys Kornel 3 Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler Głogów
69. Kuzera Marzena 3 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze Czarny Bór
70. Kwieciński Mateusz 2 Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Bolesławiec
71. Lambrinow Jakub 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Jelenia Góra
72. Leśnierowska Anna 3 Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bierutowie Bierutów
73. Lis Dominik 2 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. A. Kamińskiego Opole
74. Lis Radosław 3 Zespół Szkół w Otmuchowie Otmuchów
75. Łapicki Ignacy 3 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
76. Łata Adam 3 Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Lubin
77. Łowicka Aleksandra Maria 2 Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika Ścinawa
78. Łyskawa Bartosz 3 Prywatne Gimnazjum Językowe "Parnas" Wrocław
79. Maciejewska Małgorzata Olga 2 Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz Wrocław
80. Marcinkowski Jakub 2 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
81. Marsy Mikołaj Michał 2 Społeczne Gimnazjum OPTIMUM Wrocław
82. Marut Tomasz 2 Gimnazjum im. Jana Pawła II Lwówek Śląski
83. Mastalarz Józef Jan 2 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
84. Matusiak Michał 3 Gimnazjum 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Wrocław
85. Maziarz Barbara Anna 3 Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Lubin
86. Mendyk Jakub Oskar 3 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
87. Mielniczuk Joanna Magdalena 2 Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa Wrocław
88. Miernikiewicz Katarzyna 3 Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa Wrocław
89. Miziołek Paulina 3 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Strzegom
90. Muciek Aleksandra 3 Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa Wrocław
91. Nastawska Weronika Maria 3 Publiczne Gimnazjum nr 13 Wałbrzych
92. Nowak Tomasz 2 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
93. Olejnik Paulina 3 Gimnazjum im. Jana Pawła II Lwówek Śląski
94. Opala Dominika 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26 Wrocław
95. Pająk Maciej Michał 3 Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej Wrocław
96. Piekarska Barbara Nina 3 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
97. Pięta Janusz 3 Gimnazjum nr 9 im. Św. Jadwigi Śląskiej Wrocław
98. Pogorzelska Wiktoria Weronika 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Jelenia Góra
99. Poprawa Wojciech 3 Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe Trzebnica
100. Postawka Michał 3 Prywatne Gimnazjum Językowe "Parnas" Wrocław
101. Ptak Łukasz 3 Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa Wrocław
102. Rajski Adam 3 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków Kędzierzyn-Koźle
103. Rasz Arkadiusz 3 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jelczu - Laskowicach Jelcz-Laskowice
104. Renkas Tomasz Andrzej 3 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. A. Kamińskiego Opole
105. Retych Krzysztof Tomasz 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Jelenia Góra
106. Rogowski Radosław Artur 3 Gminny Zespół Szkół - Gimnazjum nr 1 Ozimek
107. Rydzak Ludwik 3 Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne Opole
108. Rzempała Rafał 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Jelenia Góra
109. Rzepecki Mateusz 2 Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja Wrocław
110. Rżosiński Mariusz 2 Zespół Gimnazjów nr 3 im. St. Konarskiego Dzierżoniów
111. Sanowska Marta 3 Diecezjalne Gimnazjum w Nysie Nysa
112. Sawka Weronika 3 Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach Łagiewniki
113. Segedyn Miłosz 3 Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika Lubań
114. Sieradzka Joanna 3 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
115. Sitkiewicz Milena Anna 3 Gimnazjum Gminne im. Piotra Włostowica Sobótka
116. Sobkowiak Michał 2 Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich Oleśnica
117. Struzik Adrianna 3 Diecezjalne Gimnazjum w Nysie Nysa
118. Sztonyk Kinga 2 Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr12 Wałbrzych
119. Szymański Dominik 3 Gimnazjum Nr 9 Legnica
120. Szymkowicz Anna 3 Diecezjalne Gimnazjum w Nysie Nysa
121. Tatarczuk Rafał Szymon 3 Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej Gryfów Śląski
122. Tomaszewski Antoni 3 Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa Wrocław
123. Tucholska Ewa Monika 2 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Jelenia Góra
124. Walendzik Izabela Julia 3 Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi Wałbrzych
125. Walkowiak Maciej 3 Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
126. Werner Olaf 3 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr II, Publiczne Gimnazjum nr 10 Dwujęzyczne Opole
127. Wiesiołek Weronika Wiktoria 2 Społeczne Gimnazjum Językowe im. Rady Europy Lubin
128. Workiewicz Elżbieta Klaudia 2 Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nysa
129. Woźniak Stanisław Jan 3 Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz Wrocław
130. Wróblewski Łukasz 3 Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie z Oddziałami Dwujęzycznymi Zgorzelec
131. Wyrzykowski Mikołaj Andrzej 3 Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe Trzebnica
132. Zabijak Wiktor 3 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Strzegom
133. Zagrobelny Maciej 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki Olesno
134. Zdobylak Franciszek 2 Gimnazjum 39 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Wrocław
135. Zięba Barbara 3 Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wrocław
136. Zięciak Sebastian 2 Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Legnica
137. Ziółkowski Maciej 3 Publiczne Gimnazjum nr 13 Wałbrzych

Województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie (miejsce zawodów II stopnia: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Bernatowicza 4, 18-400 Łomża)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Banel Marta 3 Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego Wasilków
2. Bok Ignacy Mateusz 2 Gimnazjum nr 2 Bartoszyce
3. Bokiniec Ewa 2 Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne Białystok
4. Budrowski Franciszek 3 Społeczne Gimnazjum nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok
5. Burczyk Damian 2 Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 Elbląg
6. Buryński Dariusz 10 Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli Wilno
7. Chojnowska Justyna 2 Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Mrągowie Mrągowo
8. Chrostowski Bartosz 3 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Łomża
9. Ciepliński Piotr 3 Zespoł Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego Olsztyn
10. Daniszewski Piotr 2 Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne Białystok
11. Daukszewicz Julia Anna 3 Zespoł Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego Olsztyn
12. Domalewski Jan Kazimierz 3 Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn
13. Dramiński Michał Jan 2 Gimnazjum nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów Olsztyn
14. Ejlak Filip 3 Gimnazjum im. Marii Konopnickiej Suwałki
15. Firer Jakub Jan 3 Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 Elbląg
16. Hanas Marcin 3 Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn
17. Haraburda Karol 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie Sztabin
18. Ignatowicz Grzegorz 3 Gimnazjum nr 3 Bielsk Podlaski
19. Jachimowicz Justyna 3 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Łomża
20. Jakimiuk Jacek 2 Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej Białystok
21. Kaczan Monika 3 Społeczne Gimnazjum nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok
22. Kapica Joanna 3 Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne Ostróda
23. Kardaś Michał 3 Gimnazjum nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów Olsztyn
24. Kobus Grzegorz Juliusz 2 Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne Białystok
25. Kondrat Aleksandra 3 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II - Publiczne Integracyjne Gimnazjum nr 17 Białystok
26. Kondrusik Wiktoria 3 Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn
27. Koper Justyna Irena 3 Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia Białystok
28. Kowalczyk Michał 3 Zespół Szkół - Gimnazjum w Jedwabnie Jedwabno
29. Kuliś Maciej 6 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II Łomża
30. Kwiatkowska Ewa Konstancja 2 Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Szczytno
31. Lefelbajn Paweł 3 Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 Elbląg
32. Leszczyński Filip 2 Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament Białystok
33. Luśtyk Natalia 2 Gimnazjum nr 2 Bartoszyce
34. Łopata Michał 3 Publiczne Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 6 Białystok
35. Łuczaj Michał 3 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Jana Pawła II - Publiczne Integracyjne Gimnazjum nr 17 Białystok
36. Makowski Kacper 1 Gimnazjum Publiczne Iława
37. Makowski Michał Piotr 2 Gimnazjum nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów Olsztyn
38. Makowski Tomasz 3 Gimnazjum Publiczne Iława
39. Małolepszy Szymon 3 Gimnazjum nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów Olsztyn
40. Marchliński Bartłomiej 3 Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn
41. Mielnik Daniel 3 Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego Olsztyn
42. Mocarska Martyna 2 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Łomża
43. Murawski Jan 3 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Łomża
44. Nastały Hubert 3 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. S. Konarskiego w Białymstoku Białystok
45. Nizioł Magdalena 3 Gimnazjum im. Marii Konopnickiej Suwałki
46. Orzoł Magdalena 2 Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Szczytno
47. Ostoja Lniski Robert 3 Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn
48. Parchanowicz Michał 2 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce Sokółka
49. Paszkowska Joanna Justyna 3 Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn
50. Paśko Przemysław 2 Gimnazjum im.Filomatów Nowomiejskich Nowe Miasto Lubawskie
51. Puc Damian 3 Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego Hajnówka
52. Puczel Mateusz 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 24 Olsztyn
53. Rogowski Kamil 2 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Łomża
54. Romaniuk Piotr 3 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. S. Konarskiego w Białymstoku Białystok
55. Ryll Mikołaj 2 Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu Susz
56. Sala Szymon 2 Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Mrągowie Mrągowo
57. Samordak Magdalena 3 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Łomża
58. Saunders Mark 1 Gimnazjum Nr 8 Elbląg
59. Siembida Joanna 3 Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn
60. Sieniawski Mateusz 3 Zespoł Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego Olsztyn
61. Skwierczyński Michał 3 Społeczne Gimnazjum nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok
62. Snarska Gabriela 3 Gimnazjum nr 3 Bielsk Podlaski
63. Sokołowska Joanna 3 Zespoł Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego Olsztyn
64. Staruch Jagoda 1 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny Olsztyn
65. Stpiczyńska Anna 2 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Łomża
66. Szydlik Julia 3 Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne Białystok
67. Szymanowski Tomasz 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży Białowieża
68. Tałałaj Urszula 2 Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. S. Konarskiego w Białymstoku Białystok
69. Tanasiewicz Grzegorz 3 Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie Rybno
70. Tkaczuk Karolina 3 Gimnazjum nr 3 Bielsk Podlaski
71. Turowska Alicja 2 Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki Łomża
72. Wasilewski Piotr 3 Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach, Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza Suwałki
73. Werpachowski Damian 2 Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne Białystok
74. Wiśniewski Wojciech 3 Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Giżycku Giżycko
75. Woźniak Michał Grzegorz 2 Społeczne Gimnazjum nr 101 Olsztyn
76. Wronowski Filip 3 Gimnazjum im. Marii Konopnickiej Suwałki
77. Zaprzałka Jakub 2 Społeczne Gimnazjum nr 8 STO Białystok
78. Zianowicz Dominik 3 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Sejny
79. Ziarko Alicja Aleksandra 2 Gimnazjum nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów Olsztyn
80. Żynel Arkadiusz 3 Publiczne Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 6 Białystok

Województwo wielkopolskie (miejsce zawodów II stopnia: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, ul. Poznańska 38, 63-300 Pleszew)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Adamski Jakub 3 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
2. Adamski Michał 3 Gimnazjum nr 40 w Zespole Szkół nr 5 Poznań
3. Andrysiak Agata 3 Społeczne Gimnazjum nr 1 im. św. U. Ledóchowskiej STO Poznań
4. Antczak Piotr Andrzej 3 Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum nr 4 im. prof. Adama Wodziczki Poznań
5. Bednarek Zuzanna 3 Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 Kościan
6. Budzisz Michał 3 Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. Błogosławionej Piątki Poznańskiej Poznań
7. Doberschutz Wojciech 1 Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego Gniezno
8. Domagała Marcin 2 Gimnazjum w Pecnej Pecna
9. Falis Marcin Jan 3 Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana Bosko Ostrów Wielkopolski
10. Flasza Albert Jan 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
11. Futymski Piotr Adam 2 Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza Poznań
12. Ganowicz Agnieszka 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Konin
13. Góreczny Piotr 2 Gimnazjum im. Rady Europy Kostrzyn
14. Grzebyta Szymon 3 Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia Poznań
15. Grzesiak Tomasz Stanisław 3 Gimnazjum nr 2 Międzychód
16. Hek Milena Maria 2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią Osiek nad Notecią
17. Hreczycho Konrad 3 Gimnazjum nr 40 w Zespole Szkół nr 5 Poznań
18. Iwaszkiewicz Olga 3 Gimnazjum nr 2 im. I. J. Paderewskiego Puszczykowo
19. Jankowski Mikołaj 3 Gimnazjum nr 7 im. M. Konopnickiej Kalisz
20. Jaruga Maksymilian 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
21. Jerzyk Oskar Amadeusz 3 Gimnazjum Połajewo
22. Jeziorny Alan 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Konin
23. Jęcz Michał 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
24. Jędruszek Jacek Andrzej 2 Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich Pleszew
25. Kantor Anna 3 Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Luboń
26. Kapturczak Dawid Ryszard 2 Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej Poznań
27. Kawka Konrad 3 Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia Poznań
28. Klasiński Kacper 1 Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego Konin
29. Kondracki Jordan Jakub 2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią Osiek nad Notecią
30. Koszela Wojciech 2 Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu Swarzędz
31. Kowalczyk Tomasz Józef 3 Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika Września
32. Kurzawska Jagoda 3 Społeczne Gimnazjum nr 1 im. św. U. Ledóchowskiej STO Poznań
33. Lamęcki Łukasz 3 Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia Poznań
34. Los Oskar Kosma 2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią Osiek nad Notecią
35. Marciniak Adam 3 Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego Września
36. Marciniak Jakub 3 Gimnazjum nr 2 Międzychód
37. Masłowski Piotr 1 Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika Poznań
38. Matera Krzysztof 3 Gimnazjum nr 63 im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu Poznań
39. Melka Kamil Marek 3 Gimnazjum w Gołuchowie Gołuchów
40. Michalak Marek Michał 3 Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 Poznań
41. Mikołajewski Jakub 3 Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Wolsztyn
42. Mikołajska Katarzyna Weronika 3 Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza Poznań
43. Orłowska Jagoda 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
44. Owsianko Kasjan Jakub 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Konin
45. Piechocki Michał Szczepan 2 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią Osiek nad Notecią
46. Piechowiak Kamil Tomasz 3 Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Luboń
47. Pietrzak Katarzyna 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
48. Pułkownik Łukasz 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
49. Pustelnik Szczepan Stanisław 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Konin
50. Puzio Krzysztof 2 Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza Poznań
51. Radwański Michał 3 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
52. Rakowski Mikołaj 3 Gimnazjum nr 40 w Zespole Szkół nr 5 Poznań
53. Ratajczak Kamil Krzysztof 3 Gimnazjum nr 9 Leszno
54. Robak Oliwia Agnieszka 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Konin
55. Romanowska Paulina 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio Piła
56. Rozalska Marta 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
57. Sawicz Kacper 3 Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia Poznań
58. Skąpski Mateusz 3 Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Kępnie Kępno
59. Skorupska Alicja Justyna 3 Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 Poznań
60. Spiżewski Mikolaj 3 Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu Swarzędz
61. Stachowiak Julia 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
62. Stangierska Marta 2 Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego Komorniki
63. Stolc Zuzanna Marta 3 II Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile Piła
64. Struzik Alicja 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
65. Szczot Szymon 3 Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej Środa Wielkopolska
66. Szefler Julia Magdalena 2 Gimazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego Poznań
67. Szkudlarek Weronika 2 Gimnazjum nr 3 Konin
68. Szustakowski Jakub 3 Gimnazjum im ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie Władysławów
69. Śliwiński Jan Jakub 3 Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu Swarzędz
70. Tański Gustaw Adam 3 Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja Śmigiel
71. Urbański Jan Henryk 2 Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza Poznań
72. Urbański Michał 3 Gimnazjum nr 29 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle'a Poznań
73. Warmuz Krzysztof Tomasz 3 Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Poznań
74. Woźniak Paweł 3 Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika Zalasewo
75. Wrembel Weronika 3 Społeczne Gimnazjum nr 1 im. św. U. Ledóchowskiej STO Poznań
76. Zarzycki Łukasz Marek 1 Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie Baranowo

Województwo małopolskie (miejsce zawodów II stopnia: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Adamowicz Augustyn Jan 3 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów Kraków
2. Antoniszczak-Pleśniak Mila 2 Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Kraków
3. Baran Klaudia Weronika 2 Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Kraków
4. Bąk Jan 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem Zakopane
5. Berdowski Daniel 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
6. Bistroń Rafał 3 Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego Kraków
7. Borowski Marcin 2 Gimnazjum nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida Olkusz
8. Bratek Hubert 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
9. Brzyska Aleksandra 2 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
10. Buczek Ignacy Adam 1 Gimnajzum nr 1 im. Juliusza Słowackiego Myślenice
11. Ceglarz Anna Maria 3 Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera Zakopane
12. Cenda Agnieszka Monika 3 Zespół Szkół - Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu Wolbrom
13. Cynk Aleksandra Beata 2 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
14. Czyżycka Monika Anna 3 Publiczne Gimnazjum im. Świętej Kingi w Ujanowicach Ujanowice
15. Ćwikła Arkadiusz 3 Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski Wawrzeńczyce
16. Drabicki Piotr Leszek 2 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego Kraków
17. Dudziak Ewa 2 Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego Oświęcim
18. Dutka Agnieszka Maria 2 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów Kraków
19. Dyba Michał 2 Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Kraków
20. Dymek Małgorzata 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
21. Dziarmaga Tadeusz 1 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów Kraków
22. Dzierwa Łukasz 3 Publiczne Gimnazjum Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza Kraków
23. Folatko Marta Karolina 3 Gimnazjum 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów Kraków
24. Frączek Małgorzata 2 Gimnazjum nr 1 w Wadowicach Wadowice
25. Fuglewicz Mikołaj Grzegorz 3 Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu Wolbrom
26. Galara Szymon 3 Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Tarnów
27. Gaudyn Maciej 3 Powiatowy Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego Kęty
28. Gosztyła Jacek 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
29. Grzyb Aleksandra Maria 2 Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Kraków
30. Grzybek Michał 3 Zespół Szkół nr 3 w Chrzanowie - Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Chrzanowie Chrzanów
31. Guzik Jan 2 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
32. Gwinner Małgorzata 3 Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego Oświęcim
33. Hodurek Kamil Krzysztof 3 Gimnajzum nr 1 im. Juliusza Słowackiego Myślenice
34. Jachura Filip 3 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne Kraków
35. Jeleński Kacper 3 Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie Kraków
36. Kania Jan Filip 3 Gimnazjum nr 1 Libiąż
37. Karaś Magdalena Ewa 3 Gimnazjum im. Bohaterów Września Szczucin
38. Kardyś Mikołaj 1 Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego Kraków
39. Kmieć Piotr 2 Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Kraków
40. Komala Weronika 3 Zespół Szkół nr 3 w Chrzanowie - Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Chrzanowie Chrzanów
41. Korman Michał 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
42. Kruk Juliusz Aleksander 3 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego Kraków
43. Kula Jędrzej Tadeusz 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
44. Kwaśniak Aurelia Weronika 2 Publiczne Gimnazjum im. Jędrzeja Cierniaka Zaborów
45. Lach Kamila Katarzyna 3 Powiatowy Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego Kęty
46. Leśniak Marlena 3 Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piekiełku Tymbark
47. Lipieta Michał 3 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne Kraków
48. Litwa Adrian 3 Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie Kraków
49. Makosiej Piotr Stanisław 2 Gimnazjum im. Bohaterów Września Szczucin
50. Michalik Krzysztof Arkadiusz 3 Gimnajzum nr 1 im. Juliusza Słowackiego Myślenice
51. Mikusiński Mateusz Dominik 3 Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Nowy Sącz
52. Mondzik Dominik 3 Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu Kraków
53. Natonek Michał 3 Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piekiełku Tymbark
54. Ochman Patrycja Katarzyna 3 Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi Libiąż
55. Olech Adam 3 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów Kraków
56. Olkuśnik Piotr Nathaniel 2 Gimnazjum 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów Kraków
57. Pałka Agnieszka Anna 2 Publiczne Gimnazjum nr 72 Sióstr Augustianek Kraków
58. Pawłyszcze Aleksandra 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
59. Piekarska Monika 3 Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu Kraków
60. Piekarz Paweł 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
61. Piotrowski Paweł Tomasz 2 Zespół Szkolno - Przedszkolny, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Binarowej im. Króla Kazimierza Wielkiego Binarowa
62. Podkanowicz Bartosz 3 Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nowy Targ
63. Podmokły Jakub Jerzy 3 Gimnajzum nr 1 im. Juliusza Słowackiego Myślenice
64. Powroźnik Agata Katarzyna 3 Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze Lisia Góra
65. Radoń Mateusz Jan 2 Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego Kraków
66. Rafacz Dominik Piotr 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem Zakopane
67. Rozwoda Błażej 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
68. Różycki Jakub 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gimnazjum w Brzeźnicy Brzeźnica
69. Sadło Wojciech Paweł 2 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Oświęcim
70. Salata Jacek Piotr 2 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów Kraków
71. Sawicki Jan 2 Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu Kraków
72. Sieńko Mikołaj 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
73. Sikora Eryk 3 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 Kęty
74. Sikora Mikołaj Józef 3 Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Tarnów
75. Smoleń Daniel Marcin 3 Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne im. Orląt Lwowskich Gromnik
76. Sobieraj-Jakubiec Michał 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
77. Stach Karol Waldemar 2 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Błogosławionej Salomei Skała
78. Szerląg Maciej 3 Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego Oświęcim
79. Tatar Wojciech 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem Zakopane
80. Tłuczkiewicz Adam 2 Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego Kraków
81. Tomsia Jakub 3 Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry Olkusz
82. Trela Mariusz 2 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów Kraków
83. Truszczyński Tomasz 3 Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Tarnów
84. Walat Piotr Błażej 3 Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Kraków
85. Węgrecki Jakub 3 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi Tarnów
86. Wnęczak Jakub 2 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 Kęty
87. Wójcik Michał 3 Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Tarnów
88. Wyżliński Maciej 3 Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Kraków
89. Zbiegień Justyna 3 Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego Kraków
90. Ziobro Krzysztof Piotr 2 Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów Kraków
91. Zyblikiewicz-Słowik Barbara 3 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków
92. Żak Radosław 5 Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu Kraków
93. Żelasko Michał 1 Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza Kraków

Województwo pomorskie (miejsce zawodów II stopnia: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Baniecki Hubert 3 Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum Gdańsk
2. Bączkowski Wojciech Józef 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
3. Beger Maciej 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
4. Bisewski Damian Piotr 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
5. Blok Paulina 2 Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Gdynia
6. Bober Jakub Tomasz 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
7. Borsuk Adam Grzegorz 2 Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance Rotmanka
8. Buchajewicz Mateusz Janusz 3 Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza Gdańsk
9. Burzyński Paweł 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
10. Charzewski Max Aleksander 3 Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Człuchów
11. Cholewiński Paweł Beniamin 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Gdańsk
12. Cierocki Grzegorz Maciej 3 Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy Wejherowo
13. Dąbrowska Małgorzata 3 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Chojnice
14. Gałka Aleksandra 2 Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego Gdańsk
15. Glaza Adam 2 Gimnazjum nr 2 Chojnice
16. Gnyp Jakub Tomasz 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
17. Gobis Filip Dariusz 3 III Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk
18. Grzenia Marcin 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 Sopot
19. Grzonka Franciszek Jerzy 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 Sopot
20. Gulgowski Dominik Jan 2 Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego Kolbudy
21. Herman Dawid Oskar 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
22. Horodecka Maria 1 Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II Gdynia
23. Horodecki Jan 2 Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II Gdynia
24. Hościło Mikołaj 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
25. Izdebska Ewa Danuta 3 ZSO nr 2, Gimnazjum nr 33 Gdańsk
26. Janik Jakub 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
27. Jankowski Wojciech Jan 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
28. Janowicz Karol Igor 3 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku Słupsk
29. Jurkiewicz Aleksandra 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
30. Kaczorowski Krzysztof 3 Zespół Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum im. Jana Grzankowskiego Skórcz
31. Kamiński Dawid Witold 3 Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Tczew
32. Kaniecki Jan Maciej 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
33. Kapuściński Maciej Konrad 3 ZSO nr 2, Gimnazjum nr 33 Gdańsk
34. Kawka Łukasz Włodzimierz 3 Gimnazjum Sportowe nr 3 Sopot
35. Kąkol Bartosz 2 Prywatny Zespół Szkół "Prymus" Kościerzyna
36. Kąkol Michał 3 Prywatny Zespół Szkół "Prymus" Kościerzyna
37. Kegel Filip 3 Gimnazjum im. Jana Pawła II Czersk
38. Kieżun Jakub 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
39. Kindler Przemek, Patryk 3 Gimnazjum nr 49 Gdańsk
40. Kleczkowska Maria 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
41. Kleinszmidt Aleksander 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
42. Klewicki Michał 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
43. Kluk Kacper 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
44. Kondek Jędrzej 3 Gimnazjum nr 18 im. Jana Pawła II Gdańsk
45. Konopka Aleksandra Agnieszka 2 Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum Gdańsk
46. Koralewski Krzysztof 1 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im.Adama Mickiewicza Słupsk
47. Kowalewski Piotr 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
48. Kowalski Paweł 1 Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio Rumia
49. Kozubal Cezary Jan 3 Zespół Szkół Gimnazjum nr 2 Czernin
50. Kranczkowska Roksana 3 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza Żukowo
51. Krauze Robert 3 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu Dzierzgoń
52. Krzysztofik Marek 2 Gimnazjum nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Gdyni Gdynia
53. Kugacki Michał Jan 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
54. Kulczyk Paula 3 Gimnazjum im. Jana Pawła II Czersk
55. Labudda Agnieszka Ewa 2 Społeczne Gimnazjum Językowe LTO Lębork
56. Lentka Dawid Mateusz 2 Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego Gdańsk
57. Lewandowski Piotr Ireneusz 3 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im.Adama Mickiewicza Słupsk
58. Litka Rafał Kamil 3 ZSO nr 2, Gimnazjum nr 33 Gdańsk
59. Łoboda Weronika Anna 3 Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum Gdańsk
60. Majoch Jakub 2 Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Człuchów
61. Marszałkowski Wiktor Piotr 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
62. Mielniczek Adam 3 Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Ustka
63. Modzelewska Aleksandra Małgorzata 3 Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie Damnica
64. Momotko Adrianna Sabina 2 Gimnazjum nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Tczew
65. Muszyńska Martyna Agnieszka 2 Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów Gdynia
66. Niewiarowski Mieszko 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
67. Orlikowski Łukasz Emanuel 1 Gimnazjum im. św. Jana de La Salle Gdańsk
68. Orłowski Krzysztof 3 Gimnazjum nr 7 im. Zasłużonych Ludzi Morza Gdańsk
69. Paszko Jacek 1 Gimnazjum nr 2 w Bytowie Bytów
70. Pham Juliusz 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
71. Pietniun Antonina Agnieszka 3 Gimnazjum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk
72. Pinkiewicz Zofia 1 Gimnazjum nr 24 Gdynia
73. Ponczek Julia 3 Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum Gdańsk
74. Ptach Dawid Bartłomiej 1 Gimnazjum im. bł. ks. kmdr. ppor. Wł. Miegonia Strzebielino
75. Radys Piotr Łukasz 2 Gimnazjum nr 28 im. Armii Krajowej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego z klasami sportowymi nr 21 Gdańsk
76. Renke Maria 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
77. Roszkowska Julia 2 Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II Gdynia
78. Ryduchowski Kamil 3 Gimnazjum w Brusach Brusy
79. Sawicki Michał 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
80. Sawicki Paweł 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
81. Sikorski Robert Marcin 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
82. Skrzrzyński Szymon 3 Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego Lębork
83. Szafrański Krzysztof Rafał 2 Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Pruszcz Gdański
84. Szczepańska Zofia 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Gdynia
85. Szefer Bogna 2 Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika Starogard Gdański
86. Szostek Karol Sylwester 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
87. Szostek Michał 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
88. Sztandarski Michał 3 Zespół Szkół Gimnazjum nr 2 Czernin
89. Szurowski Michał 3 III Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk
90. Szyca Aleksander 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Chojnice
91. Szymanowicz Stanisław 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia
92. Świerczyński Andrzej Antoni 3 Publiczne Katolickie Gimnazjum przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego Tczew
93. Tabeau Krzysztof 3 Sopockie Autonomiczne Gimnazjum Sopot
94. Trusiłło Jan 1 Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach Kowale
95. Truszkowski Bartłomiej 3 Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II Gdynia
96. Ułasik Kinga Magdalena 1 Gimnazjum nr 24 Gdynia
97. Walentynowicz Kacper Piotr 2 Gimnazjum nr 24 Gdynia
98. Wesołowski Adam 3 Zespół Szkół nr 13 Gdynia
99. Witkowska Agnieszka Maria 1 Niepubliczne Gimnazjum im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach Kowale
100. Wojciechowicz Dorota 3 Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego Gdańsk
101. Załęska Barbara 3 Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego Gdańsk
102. Żewierżejew Antoni 2 ZSO nr 2, Gimnazjum nr 33 Gdańsk
103. Żochowski Marek 3 Gimnazjum nr 24 Gdynia

Województwo śląskie (miejsce zawodów II stopnia: V Liceum Ogólnokształcące, ul. Józefa Lompy 10, 43-300 Bielsko-Biała)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Balwierz Oskar Marcin 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
2. Banaszak Anna 3 Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Gliwice
3. Bańka Michał Tobiasz 3 Miejski Zespół Szkół Gimnazjum im. Stanisława Staszica Poręba
4. Baron Robert 3 ZSO, Gimnazjum w Rudach Rudy
5. Bąbol Rafał Jan 3 Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza Racibórz
6. Bąchorek Wiktoria 3 Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi Sosnowiec
7. Błasiok Jan Krzysztof 2 Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 Gostyń
8. Brojacz Jakub Marcin 3 Gimnazjum nr 12 Ruda Śląska
9. Bujacz Oskar 3 Gimnazjum nr 24 z Językiem Nauczania Francuskim im. Mikołaja Kopernika Katowice
10. Byrski Robert 2 Gimnazjum w Jasienicy Jasienica
11. Chełstowska Justyna Anna 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
12. Chłopek Mateusz 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 1 Zabrze
13. Chmielniak Wojciech Andrzej 3 Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Gliwice
14. Cholewik Martyna Iga 2 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
15. Ciesielski Tymoteusz Igor 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 Pszczyna
16. Ciszewski Dawid Adam 3 Zespół Szkół nr 13 Jastrzębie-Zdrój
17. Czerwiński Arkadiusz Paweł 3 Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego Katowice
18. Danak Joanna 3 Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi Sosnowiec
19. Drabek Beata 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
20. Duda Sylwia 3 Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego Zebrzydowice
21. Felkel Kamil Łukasz 3 Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Gliwice
22. Gabryel Szymon Aleksander 2 Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Bosko Sosnowiec
23. Gajda Monika Irena 2 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
24. Gajdecki Jakub 3 Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi Sosnowiec
25. Gawlik Paweł 2 Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia Bieruń
26. Gieszczyk Adrian 2 Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowa
27. Ginalska Joanna Olga 1 Niepubliczne Gimnazjum nr 1 Sosnowiec
28. Głowacka Julia 3 Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne Częstochowa
29. Gogolok Jakub 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 Zabrze
30. Goławski Marcin 2 Gimnazjum nr 15 Gliwice
31. Gorczyca Szymon 2 I Społeczne Gimnazjum Gliwice
32. Greń Dariusz Bronisław 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych Górki Wielkie
33. Grochowski Bartłomiej Józef 3 Gimnazjum nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida Żywiec
34. Grzesiek Łukasz 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
35. Haładus Julian 1 Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi Sosnowiec
36. Jankowski Marcin Tomasz 3 Gimnazjum Sióstr Urszulanek Rybnik
37. Jaroszek Julia Iwona 2 Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki Bielsko-Biała
38. Jeniec Anna 3 Gimnazjum nr 17 Gliwice
39. Jędrysik Wojciech 3 Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego Zebrzydowice
40. Jochymek Weronika 3 Gimnazjum nr 8 im. Kazimierza Wielkiego Jaworzno
41. Jurkiewicz Karol 3 Gimnazjum nr 17 Gliwice
42. Kapica Przemysław 2 Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka Katowice
43. Karoński Dawid 2 Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowa
44. Kata Karol 2 Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka Katowice
45. Katan Aleksander Adam 1 Gimnazjum nr 6 w Mysłowicach Mysłowice
46. Kawa Wiktor 3 Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2 Pszczyna
47. Kępińska Katarzyna 1 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
48. Kipiński Piotr 3 Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Bosko Sosnowiec
49. Klepek Witold 1 Publiczne Gimnazjum nr 2 Pawłowice
50. Klimczuk Cezary 3 Gimnazjum Nr 4 Jastrzębie-Zdrój
51. Kluska Daniel Adam 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
52. Knapik Marcin 2 Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowa
53. Kobiela Zuzanna 3 Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi Sosnowiec
54. Kołodziejczyk Piotr 3 Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki Częstochowa
55. Koźmin Magdalena 3 Zespół Szkół nr 1 Jaworzno
56. Krasuska Martyna 3 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Bielsko-Biała
57. Król Wojciech 3 Gimnazjum nr 24 z Językiem Nauczania Francuskim im. Mikołaja Kopernika Katowice
58. Kubica Joanna 1 Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi Sosnowiec
59. Kurek Karolina 3 Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w ZSZ nr 1 Łazy
60. Kwapich Karol Jan 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Mysłowice
61. Kwiotek Aleksandra Katarzyna 3 Gimnazjum nr 1 w ZSO nr 1 Ruda Śląska
62. Latacz Maria Magdalena 3 I Społeczne Gimnazjum im. S. Konarskiego STO Katowice
63. Lebioda Jan Tomasz 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 Pszczyna
64. Lisiecka Magdalena 3 Miejskie Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie
65. Lorenczyk Weronika Teresa 2 Prywatne Gimnazjum Fundacji "Elementarz" Katowice
66. Lysko Olga 3 Gimnazjum nr 24 z Językiem Nauczania Francuskim im. Mikołaja Kopernika Katowice
67. Maciończyk Paweł Tomasz 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Zespole Szkół nr 2 Rybnik
68. Majchrzak Martyna Natalia 3 Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio Zabrze
69. Malinowski Filip 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
70. Maroszczuk Tomasz 2 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
71. Maruszczak Arkadiusz Piotr 3 Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Bosko Sosnowiec
72. Mazur Bartłomiej Mikołaj 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 Zabrze
73. Mąka Magdalena 1 ZSO nr 3 Gimnazjum nr 8 Katowice
74. Mendrek Aleksandra 3 Katolickie Gimnazjum Czechowice-Dziedzice
75. Mieszczak Magdalena 3 Gimnazjum nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida Żywiec
76. Miękina Michał 3 Gimnazjum nr 17 Gliwice
77. Mordarski Filip 3 Gimnazjum nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida Żywiec
78. Mrozek Michał 1 Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Bosko Sosnowiec
79. Mrzigod Krzysztof 2 Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka Tychy
80. Musur Karol 2 Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum nr 1 Wodzisław Śląski
81. Muszyńska Maria 1 Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej Sosnowiec
82. Naróg Mateusz Jan 3 Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała
83. Nosalik Mateusz 3 Gimnazjum nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida Żywiec
84. Nowak Oskar 2 Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka Katowice
85. Oliwa Krzysztof 2 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 Gliwice
86. Pacanowska Anna Maria 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
87. Palarz Michał 3 Katolickie Gimnazjum Czechowice-Dziedzice
88. Panas Krzysztof Michał 3 Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio Zabrze
89. Pawlus Anna 3 Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka Katowice
90. Pawlus Bogna Judyta 3 Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Węgierska Górka
91. Pawłowski Wiktor Tomasz 3 Gimnazjum w Gogołowej Gogołowa
92. Pendziałek Paweł 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 Zabrze
93. Pieczka Karol 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
94. Pławecki Paweł Łukasz 2 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
95. Polańska Alicja Aleksandra 3 Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Gliwice
96. Polednia Bazyli 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
97. Prus Antoni 2 Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej Częstochowa
98. Radtke Magdalena Barbara 3 Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio Zabrze
99. Rak Dominika 2 Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowa
100. Równicki Jan 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
101. Ruczka Rafał Mateusz 3 Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich Gliwice
102. Rydzkowski Krzysztof Józef 3 Gimnazjum Sióstr Urszulanek Rybnik
103. Sanakiewicz Radosław 3 Gimnazjum nr 2 Czeladź
104. Sielicki Adam 2 Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Katowice
105. Socha Marcin 2 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
106. Solik Julian 3 Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie Publiczne Gimnazjum nr 2 Pszczyna
107. Sroka Krzysztof 3 Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Bosko Sosnowiec
108. Stefaniak Bartosz 2 Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowa
109. Strózik Bartłomiej 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. von Eichendorffa Racibórz
110. Suchy Kamil 2 Gimnazjum w Jasienicy Jasienica
111. Surdel Sebastian 3 Gimnazjum nr 12 Ruda Śląska
112. Szlachta Bartłomiej Michał 3 Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn
113. Szreter Adam Eugeniusz 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
114. Sztuka Marcin 2 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
115. Szydlik Karol 3 Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów
116. Ślazyk Filip 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
117. Świerzy Dominika 2 Gimnazjum Sportowe nr 11 w Zespole Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Kusocińskiego Chorzów
118. Tarnecki Daniel Adrian 3 Publiczne Gimnazjum nr 3 Tarnowskie Góry
119. Tkacz Jakub Marcin 3 Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników Górskich Katowice
120. Tomalik Mikołaj 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
121. Tomczok Iwona Wiktoria 3 Gimnazjum nr 15 w Katowicach Katowice
122. Trynda Jan Jacek 2 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
123. Tyrna Paweł 2 Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja Bielsko-Biała
124. Urbaniak Michalina 3 Gimnazjum nr 1 Zawiercie
125. Uryga Aleksandra 3 ZSO nr 4 im. Piastów Śląskich - Gimnazjum nr 7 Gliwice
126. Wargas Paweł Piotr 3 Gimnazjum w Pszowie Pszów
127. Wcisło Łukasz 2 Gimnazjum im. Powstańców Śląskich Imielin
128. Wiaterek Jakub 3 Gimnazjum nr 1 w ZSP w Gierałtowicach Gierałtowice
129. Wojak Julia Anna 2 Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Katowice
130. Wojnar Tobiasz 3 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Bielsko-Biała
131. Wojtala Judyta Katarzyna 2 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 Gliwice
132. Wójtowicz Andrzej 2 Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowa
133. Wójtowicz Jacek 3 Niepubliczne Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny Katowice
134. Wysocka Marta 2 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała
135. Zając Jeremi Leszek 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17 Rybnik
136. Żmuda Grzegorz Krzysztof 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Mysłowice
137. Żurek Robert Krzysztof 3 Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha Bielsko-Biała

Województwa zachodniopomorskie i lubuskie (miejsce zawodów II stopnia: ZSO nr 7, XIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Arkit Michał Grzegorz 2 Gimnazjum nr 7 im. UNICEF Zielona Góra
2. Badach Marcin Leszek 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
3. Banaś Kamil 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
4. Barańska Agnieszka Barbara 2 Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
5. Bartosik Maciej 3 Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich Koszalin
6. Bassa Karolina Cecylia 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
7. Bednarz Jakub 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego Drezdenko
8. Bejnarowicz Maja Anna 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
9. Bereś Hubert 3 Gimnazjum nr 1 Zielona Góra
10. Białas Łukasz 2 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
11. Bizan Aleksy 3 Fundacja "LOGOS", Gimnazjum, Liceum Świnoujście
12. Bodziony Mateusz 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
13. Budzyński Hubert Andrzej 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
14. Burchardt Justyna 3 Gimnazjum nr 7 im. UNICEF Zielona Góra
15. Burda Maciej Igor 3 Gimnazjum Publiczne im. Mariusz Zaruskiego Ińsko
16. Ciechanowicz Stanisław 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
17. Czyżewski Maciej 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
18. Dąbek Jakub 3 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
19. Dranczewski Jakub Bartosz 3 Gimnazjum nr 1 Zielona Góra
20. Drozdek Kacper 3 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
21. Dudkiewicz Katarzyna Maria 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
22. Dziczek Natalia Dominika 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
23. Dzięcioł Bartosz Marcin 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
24. Dziuba Mateusz Karol 3 Zespół Szkół nr 1 - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Doroty księżnej żagańskiej Żagań
25. Furtak Gabriela 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
26. Gąsienica-Ciułacz Jakub Klemens 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
27. Gieroń Marcin 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
28. Hendler Marta 3 Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich Gorzów Wielkopolski
29. Humański Kamil 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
30. Huzar Bartosz Maciej 3 Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej Świnoujście
31. Kacprzak Michał Krzysztof 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
32. Klimusz Anna Aleksandra 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
33. Kłosińska Aleksandra 2 Zespół Szkół Akademickich; Gimnazjum nr 10 Zielona Góra
34. Kolesiński Wojciech 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
35. Kopaczyk Paweł 3 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
36. Kosmala Zuzanna 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
37. Kozłowska Maja Magdalena 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Olimpijczyków Polskich Świnoujście
38. Koźluk Adrain 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
39. Krupowies Adam Piotr 3 Gimnazjum nr 6 Zielona Góra
40. Krychowski Adrian 3 Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich Stargard Szczeciński
41. Księżak Kornel 2 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
42. Kuba Kamil 3 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bobrowice
43. Kujawa Jakub Michał 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
44. Kuna Dominika 3 Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie Dźwirzyno
45. Kwaśniak Kacper Krystian 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
46. Kwiatkowski Wincenty 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
47. Latos Piotr Paweł 3 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana Wałcz
48. Lenkiewicz Franciszek 2 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
49. Maliszewski Szymon Karol 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
50. Małysa Krzysztof Hubert 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
51. Maruszczak Maciej Jaromir 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
52. Marzęcki Bogusz Krzysztof 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
53. Michalczuk Sara 2 Społeczne Gimnazjum Żary
54. Miechowicz Agnieszka 3 Gimnazjum nr 1 Zielona Góra
55. Mirowski Krzysztof Grzegorz 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
56. Mitros Wojciech 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
57. Murawski Jakub 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
58. Niemcewicz Gabriela Alicja 3 Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
59. Nizioł Inga 2 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
60. Nocoń Tomasz Paweł 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
61. Olszewski Błażej 3 Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół nr 13 Szczecin
62. Oślizło Joanna 2 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
63. Owsikowski Konrad Piotr 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
64. Pietras Natalia 3 Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży Lubsko
65. Plewik Jakub Michał 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
66. Poczobut Paweł 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
67. Proczkowska Ewa 3 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. D. Savio Szczecin
68. Prusik Michał Bogumił 2 Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego Goleniów
69. Przyłucki Łukasz 2 Gimnazjum nr 3 Żary
70. Pychtin Michał 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
71. Rogowski Krzysztof 2 Gimnazjum nr 9 Szczecin
72. Rutkowska Emilia Weronika 3 Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży Lubsko
73. Rymar Maciej 3 Zespół Szkół nr 13 Gimnazjum nr 13 Gorzów Wielkopolski
74. Rzemieniecki Jacek 3 Gimnazjum nr 1 Zielona Góra
75. Sikora Jakub 3 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
76. Skowronek Julia 1 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
77. Smoleński Filip 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
78. Staroń Kacper Jerzy 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
79. Stasiak Dawid Manuel 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
80. Subocz Marek 3 Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin
81. Szcześniak Jakub 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
82. Szkibiel Anna Jadwiga 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
83. Szmeterowicz Marcel Mieczysław 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
84. Trubiłowicz Mateusz 3 Gimnazjum nr 1 Zielona Góra
85. Urbala Anna 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
86. Urbanowicz Michał Daniel 2 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika Świebodzin
87. Waligórski Maciej Jan 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
88. Ważny Karol Jan 1 Gimnazjum nr 1 Zielona Góra
89. Weiss Arkadiusz 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
90. Weiss Wojciech 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
91. Witulska Justyna 2 Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Szprotawa
92. Włodarczyk Wiktor Dariusz 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
93. Wronowicz Jakub 3 Gimnazjum nr 3 Wiechlice
94. Wysocki Marek 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika Świebodzin
95. Zagdański-Parada Jakub Franciszek 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjum nr 16 Szczecin
96. Zawiślak Tomasz 3 Gimnazjum nr 5 im. Unicef Koszalin
97. Zielińska Anita Justyna 3 Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika Gryfice

Województwa lubelskie i podkarpackie (miejsce zawodów II stopnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 4, Stalowa Wola)

lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1. Antoniak Szymon 3 Zespół Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich Gimnazjum nr 5 Krasnystaw
2. Bałut Daniel Roberto 3 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
3. Bałut Łukasz 1 Gimnazjum nr 3 Sanok
4. Baran Radomił 2 Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów
5. Bargieł Kamil Hubert 3 Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej Błażkowa
6. Barwiński Jakub Michał 3 Gimnazjum nr 1 im. K. Pułaskiego Rzeszów
7. Bauer Jakub Aleksander 3 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
8. Bełko Aleksandra Laura 1 Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego Lublin
9. Berej Martyna Ewa 2 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
10. Bieniasz Anna 3 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
11. Bobko Kinga 2 Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii Sanok
12. Boguta Jakub 3 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Lublin
13. Borowski Jan 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
14. Borowski Piotr 3 Gimnazjum nr 24 Lublin
15. Borys Dawid 3 Gimnazjum nr 1 Sanok
16. Bracha Jagoda Maria 6 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie Lublin
17. Buchajczuk Paweł Piotr 2 Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół Nr 6 w Zamościu Zamość
18. Burek Wiktoria Zofia 3 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
19. Chwaszcz Mateusz Filip 3 Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego Lublin
20. Cisz Izabela Dominika 3 Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej Trawniki
21. Ćwiek Rafał Ernest 3 Gimnazjum Miejskie im. Wł. Jagiełły Leżajsk
22. Dec Kinga 3 Gimnazjum nr 2 Mielec
23. Dobosz Michał Tomasz 3 Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku Brzostek
24. Dobosz Patrycja Kamila 2 Michalickie Gimnazjum Miejsce Piastowe
25. Dobrowolski Wojciech 2 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Skopanie
26. Drabek Jan Ryszard 3 Gimnazjum w Golcowej Golcowa
27. Drygaś Bartosz 3 Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej Wiśniowa
28. Duplaga Paweł Stanisław 3 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
29. Dziuba Jan 2 Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów
30. Fornek Daria Magdalena 2 Publiczne Gimnazjum w Pustkowie-Osiedlu Pustków
31. Gorecka Adrianna Edyta 3 Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego Lublin
32. Grabowski Piotr Jakub 3 Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Świdnik
33. Grądalski Krzysztof 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
34. Grądalski Łukasz 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
35. Gruszczyński Jan Andrzej 3 Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki Lublin
36. Grzegorzak Kacper Leszek 3 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
37. Grzywacz Magdalena 3 Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 5 Stalowa Wola
38. Haptaś Paweł 3 Gimnazjum nr 2 Mielec
39. Hawryluk Marcin 1 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
40. Hedesz Natalia 3 Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry Odrzykoń
41. Helińska Lena Natalia 3 Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia św. Michała Archanioła Krosno
42. Heliński Mikołaj Karol 1 Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia św. Michała Archanioła Krosno
43. Jamroch Natalia 1 Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Starej Jarząbce Stara Jastrząbka
44. Jastrzębska Ilona 3 Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju Biłgoraj
45. Jeleniewska Aleksandra 2 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
46. Juszczyńska Ewa 3 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Dębowica
47. Kachniarz Bartłomiej 3 Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego Łuków
48. Kamiński Łukasz 2 Publiczne Gimnazjum w Gorajcu Gorajec-Stara Wieś
49. Kasianiuk Andrzej Grzegorz 3 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
50. Kasprzyk Przemysław Robert 3 Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zagórzu Zagórz
51. Kilar Rafał 2 Michalickie Gimnazjum Miejsce Piastowe
52. Kiszka Bartosz 3 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Janów Lubelski
53. Klarycki Jakub Michał 3 Gimnazjum Katolickie im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli Stalowa Wola
54. Klocek Grzegorz 3 Zespół Szkół Publicznych Rymanów
55. Koch Arkadiusz 1 Publiczne Gimnazjum nr 4 Puławy
56. Kosiński Kacper 3 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
57. Kosior Wojciech Sebastian 3 Gimnazjum nr 1 im. St. Jachowicza Tarnobrzeg
58. Kosztyła Piotr Adrian 3 Gimnazjum w Golcowej Golcowa
59. Kośkiewicz Piotr Mateusz 3 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
60. Kotiuk Paweł 3 Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Parczew
61. Kotyła Zuzanna Maria 3 Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi Średnia Wieś
62. Kowalczyk Michał Piotr 3 Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi Rzeszów
63. Kozłowska Iga Andrea 3 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
64. Krawczyk Joanna Magdalena 2 Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi Rzeszów
65. Król Anita Barbara 3 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
66. Król Benedykt 3 Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju Biłgoraj
67. Król Łukasz 3 Publiczne Gimnazjum im. hm. Michała Stefana Lisowskiego w Czemiernikach Czemierniki
68. Krzemiński Adrian 3 Gimnazjum Miejskie im. Wł. Jagiełły Leżajsk
69. Kubala Kamila Barbara 3 Gimnazjum nr 5 im. św. Jana Kantego Przemyśl
70. Kucab Andrzej 2 Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek Jarosław
71. Kulicki Maksymilian 2 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
72. Lewkowicz Paweł Tomasz 1 I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu Zamość
73. Maciej Adrian 3 Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów
74. Makowska Weronika 3 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego Jarosław
75. Maksoń Michał 3 Gimnazjum nr 2 Mielec
76. Marcinek Marta 3 Gimnazjum Publiczne Cyców
77. Marosz Szymon 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
78. Marut Anna Zofia Jadwiga 3 Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty Sanok
79. Matrejek Anna 3 Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek Jarosław
80. Mazur Miłosz Otton 2 Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów
81. Mełech Małgorzata 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi Nienadówka
82. Michalak Jakub 2 Gimnazjum nr 1 Milejów-Osada
83. Michalski Wiktor 3 Niepubliczne Gimnazjum przy I LO w Puławach Puławy
84. Mierzwa Bartłomiej 2 Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Nisko
85. Musiał Maciej Kuba 3 Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, Gimnazjum nr 2 im. Św. M. M. Kolbego Nowa Dęba
86. Okapa Alicja 3 Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego Lublin
87. Osada Aleksandra Maria 2 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu Jarosław
88. Partyka Joanna Maria 3 Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Nisko
89. Paszko Marcin 3 Samorządowy Zespół Szkolny, Gimnazjum we Frampolu Frampol
90. Pawłucki Paweł Józef 2 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
91. Pichnicki Bartłomiej 3 Gimnazjum nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego Łuków
92. Pietrucha Edyta Dorota 3 Publiczne Gimnazjum w Straszęcinie Straszęcin
93. Pietruczuk Monika 3 Publiczne Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II Biała Podlaska
94. Piskorz Katarzyna 3 Gimnazjum w Starych Kobiałkach Stare Kobiałki
95. Polski Marcin 3 Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju Biłgoraj
96. Półchłopek Karolina Anna 3 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
97. Pszona Dominika Maria 2 Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi Rzeszów
98. Pyteraf Julia 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
99. Raczyńska Aneta 2 Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Nisko
100. Rogala Michał Szymon 3 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
101. Rusztyn Przemysław 3 I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu Zamość
102. Rymuszka Jan Kacper 3 Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego Lublin
103. Sałosz Paweł 2 Zespół Szkół Publicznych nr 2 - Narciarska Szkoła Sportowa Ustrzyki Dolne
104. Samborski Piotr Mateusz 3 Zespól Szkół nr 4 w Zamościu - Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zamość
105. Serwin Natalia Weronika 3 Zespół Szkół w Drohojowie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drohojowie Drohojów
106. Sewera Błażej 3 Gimnazjum nr 9 im. mjr. cc. H. Dekutowskiego, ps. "Zapora" Lublin
107. Siek Tomasz Wojciech 3 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Stalowa Wola
108. Skomiał Krzysztof 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
109. Sobota Kinga 2 ZPO nr 1 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Międzyrzec Podlaski
110. Sokołowski Wojciech 2 I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu Zamość
111. Starościk Arkadiusz Mariusz 3 Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz Siedliska-Bogusz
112. Stec Jakub Paweł 2 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Stalowa Wola
113. Stec Tomasz 3 Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Stalowa Wola
114. Steciuk Adam 2 Zespół Szkół Publicznych nr 2 - Narciarska Szkoła Sportowa Ustrzyki Dolne
115. Stpiczyńska Klaudia Anna 2 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
116. Surdej Rafał 2 Gimnazjum nr 2 Mielec
117. Sygnowski Jan 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
118. Szybist Grzegorz Wiktor 3 Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku Brzostek
119. Tabor Ewa 3 Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, Gimnazjum nr 2 im. Św. M. M. Kolbego Nowa Dęba
120. Trynkiewicz Michał Artur 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu Jarosław
121. Tutka Natalia 3 Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju Biłgoraj
122. Urbanek Katarzyna 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu Jarosław
123. Waliszewski Robert 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno
124. Warchoł Aleksandra 3 Gimnazjum nr 8 im. Armii Krajowej Rzeszów
125. Wieczorek Mateusz 3 Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 Stalowa Wola
126. Witowicz Mateusz Karol 2 Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zagórzu Zagórz
127. Wlaź Karolina 3 Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie Lublin
128. Wojakowski Kacper 3 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. I. J. Paderewskiego Lublin
129. Wołos Justyna 2 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin
130. Zając Jan Jacek 2 Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zagórzu Zagórz
131. Zajdel Arkadiusz 3 Gimnazjum nr 4 w Krośnie Krosno
132. Zariczny Wiktor Tadeusz 3 Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Przemyśl
133. Ziemichód Maciej 3 Gimnazjum im. Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie Pliszczyn
134. Ziemiński Dominik Konrad 1 Gimnazjum nr 2 w Świlczy Świlcza
135. Zych Magdalena 3 Gimnazjum nr 24 Lublin
136. Zygarowicz Michał 2 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Krosno