Ważne informacje dla uczestników zawodów II stopnia XVI OMJ (2020/21)

dodano dnia 23.12.2020, aktualizacja: 15.01.2021

1. Zawody drugiego stopnia XVI OMJ odbędą się w sobotę 23 stycznia 2021 roku w godzinach 11:00-14:00. Zawody zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej oraz w formie zdalnej (w przypadku osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej).

2. Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia XVI OMJ powinien potwierdzić swoją obecność poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line), najpóźniej dnia 21 stycznia 2021 r., godz. 23:59. Prosimy o bardzo uważne wprowadzanie danych, gdyż po ich zatwierdzeniu nie będzie można wprowadzać żadnych zmian, ani ponownie wypełniać kwestionariusza. Niedopełnienie tego obowiązku w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach drugiego stopnia. Uwaga: wypełnienie kwestionariusza jest warunkiem koniecznym uzyskania informacji o miejscu pisania zawodów. Zachęcamy do jak najszybszego jego wypełnienia.

3. Po wypełnieniu kwestionariusza zawodnika, uczestnik zawodów drugiego stopnia OMJ otrzyma na podany przez siebie adres mailowy link aktywujący dostęp do panelu ucznia. Po zalogowaniu do panelu ucznia każdy uczestnik będzie miał dostęp do wprowadzonych przez siebie danych, a w stosownym czasie po zawodach będzie mógł sprawdzić uzyskaną punktację i złożyć ewentualne odwołanie. Uwaga: w razie nieotrzymania maila z linkiem aktywacyjnym należy sprawdzić foldery typu SPAM, kosz, społeczności, oferty itp.

4. Każdy uczestnik został przypisany do udziału w zawodach w miejscu odpowiadającym położeniu terytorialnym szkoły. Informację o miejscu pisania zawodów uczestnik będzie mógł odczytać w panelu ucznia nie później niż od 13 stycznia 2021 roku. Lista miejsc przeprowadzania zawodów umieszczona będzie także tutaj na początku stycznia. Uwaga: zmiana miejsca pisania zawodów drugiego stopnia nie będzie możliwa.

5. Uczestnicy zawodów drugiego stopnia mogą przystąpić do zawodów w trybie zdalnym, po spełnieniu warunków określonych w punkcie IX.10 Regulaminu OMJ. Dodatkowe informacje o wymaganiach dla uczestników przystępujących do zawodów w formie zdalnej podane są na dole strony.

6. Na zawody należy przybyć w dniu 23 stycznia 2021 r. (sobota) najpóźniej o godz. 10:15. Przed wejściem na salę każdy uczestnik okazuje aktualną legitymację szkolną oraz wypełnione przez opiekunów prawnych oświadczenie. W przypadku nie spełnienia tych warunków, uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.

7. Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia powinien zaopatrzyć się w przybory do pisania (długopis piszący kolorem czarnym lub niebieskim, pióro, ołówek). Papier dostarczą organizatorzy. Zachęcamy także do zabrania ze sobą przyborów do konstrukcji geometrycznych (cyrkiel i linijka).

Uwaga! Uczestnicy zawodów drugiego stopnia będą mogli wnieść na salę jedynie legitymację szkolną, wymienione wyżej przybory do pisania oraz konstrukcji geometrycznych, a także swoją wodę (i ewentualnie coś do zjedzenia). Organizatorzy nie zapewniają wody ani poczęstunku dla uczestników. Wszystkie inne przedmioty, w tym notatki, książki, kalkulatory, telefony komórkowe, plecaki, itp. będą musiały pozostać poza salą. W związku z tym bardzo prosimy, by zredukować do minimum liczbę wartościowych rzeczy zabieranych ze sobą na zawody. Z uwagi na trwającą epidemię nie przewiduje się dostępu do szatni oraz nie przewiduje się możliwości wejścia do budynku dla opiekunów prawnych lub nauczycieli uczestników zawodów.

8. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się punktualnie o godzinie 11:00 i potrwa do godz. 14:00. W związku z trwającą epidemią w miejscach pisania zawodów nie odbędą się seminaria dla nauczycieli ani omówienia.

9. Uczniowie dojeżdżający środkami komunikacji publicznej do miejsca zawodów spoza miejscowości, w której one odbywają się, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów podróży na zawody. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze wytycznymi dotyczącymi przygotowania niezbędnej dokumentacji.


Ważne informacje dla osób przystępujących do zawodów w formie zdalnej

Każdy uczestnik uprawniony do przystąpienia do zawodów II stopnia w trybie zdalnym powinien:

  • w czasie samych zawodów znajdować się jako jedyna osoba w pomieszczeniu, o ile tylko nie wymaga stałego nadzoru osoby o odpowiednich kwalifikacjach (fakt ten należy zgłosić przed zawodami),
  • mieć dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa) połączonego z Internetem, z podłączonymi głośnikiem i mikrofonem,
  • dysponować kamerą internetową umożliwiającą skierowanie transmitowanego obrazu na dowolny obszar w pomieszczeniu, w którym się znajduje,
  • być zaopatrzonym w przybory do pisania oraz czyste kartki formatu A4, gładkie lub w kratkę.

Dodatkowo, bezpośrednio po zakończeniu zawodów, uczestnik będzie zobowiązany do zeskanowania swoich rozwiązań przy pomocy skanera podłączonego do komputera wykorzystywanego w trakcie zawodów lub przy pomocy aplikacji skanującej w telefonie i do przesłania ich poprzez panel ucznia dostępny na stronie OMJ. Uczestnicy, którzy będą mieli dostęp do drukarki podłączonej do komputera wykorzystywanego w trakcie przeprowadzania zawodów, będą mogli tuż po rozpoczęciu zawodów wydrukować treści zadań, jednak dostęp do drukarki nie jest wymagany. W trakcie wykonywania niezbędnych czynności technicznych (przed zawodami: uruchomienie kamery, mikrofonu, logowanie do systemu, po zawodach: skanowanie prac, import plików ze skanami do systemu itd.) uczestnikowi pomagać może jedna, wskazana wcześniej osoba.

W trakcie zawodów nad pracą uczestnika będzie czuwał arbiter powołany przez Komitet Główny do nadzorowania przebiegu zawodów w trybie zdalnym. Połączenie audiowizualne z arbitrem rozpocznie się w dniu zawodów, 23 stycznia, o godzinie 10:20. Do nawiązania połączenia zostanie wykorzystana platforma Google Meet. Uwaga: przebieg zawodów będzie nagrywany.

Szczegółowe informacje i zasady przeprowadzenia zawodów II stopnia w trybie zdalnym wraz z linkiem do spotkania oraz wzorem wymaganej zgody opiekunów prawnych uczestnika na nagrywanie przebiegów zawodów przez arbitra zostaną rozesłane uprawnionym uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym nie później niż na 24 godziny przed zawodami.