Rozwiązania zadań testowych XVII OMJ i komunikat Komisji Zadaniowej

dodano dnia 12.10.2021

Dostępne są już rozwiązania zadań testowych tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do lektury!


Komunikat Komisji Zadaniowej OMJ

Po zawodach w dniu 23 września 2021 r. niektórzy uczestnicy i ich nauczyciele wyrazili wątpliwości związane z użyciem sformułowania ,,parami różne" w treści zadania trzeciego. Komisja Zadaniowa wyraża ubolewanie nad tym, że zastosowanie tego zwrotu bez odpowiedniego komentarza mogło utrudnić poprawne zrozumienie treści zadania.

Określenie ,,parami różne" jest rozpowszechnioną w literaturze matematycznej precyzyjną formą stwierdzenia, że żadne dwa z rozważanych obiektów nie są tym samym obiektem. Jest ono używane między innymi w odniesieniu do liczb lub punktów, zarówno na konkursach i olimpiadach matematycznych, jak i w materiałach dydaktycznych przeznaczonych dla szkół ponadpodstawowych. Użyte określenie stosowane jest przede wszystkim w sytuacjach, gdy określenie ,,różne" może być rozumiane jako ,,takie, wśród których nie wszystkie są równe". W przypadku omawianego zadania nie jest jasne czy liczby 1, 1, 1, 1, 13, których suma równa jest 17, można uznać za ,,różne". Zastosowanie określenia ,,parami różne" jest umową eliminującą taką wątpliwość.

Komisja zdaje sobie sprawę, że uczeń szkoły podstawowej mógł nie spotkać się wcześniej z takim sformułowaniem i mogło to dla niego stanowić niepotrzebną trudność podczas zawodów. Dołożymy starań, aby określenia tego typu, o ile użycie ich w treści zadania uznane będzie za uzasadnione, były opatrzone odpowiednim wyjaśnieniem.

Poprawna redakcja i adresowanie rozwiązań części korespondencyjnej

dodano dnia 01.10.2021

Przypominamy, że tylko do poniedziałku 11 października 2021 r. można przesyłać rozwiązania zadań części korespondencyjnej tegorocznej edycji Olimpiady (decyduje data stempla pocztowego). Zwracamy uwagę na konieczność poprawnej redakcji i adresowania rozwiązań zgodnie z opublikowanymi wytycznymi. Zachęcamy również do lektury tekstu pt. ,,Jak zredagować rozwiązanie zadania w OMJ?" autorstwa Tomasza Szymczyka, jednego z twórców OMJ i wieloletniego przewodniczącego Komitetu Okręgowego OMJ w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że brak udziału w części testowej lub brak rejestracji szkoły do testu nie jest przeszkodą do wysłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej i nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów drugiego stopnia. Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań części korespondencyjnej!

Statystyki części testowej XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 28.09.2021

Dostępne są już obszerne statystyki dotyczące części testowej tegorocznej edycji OMJ. Przypominamy, że brak udziału w części testowej nie jest przeszkodą do wysłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej i nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów drugiego stopnia.

Zadania części testowej XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 23.09.2021

Dzisiaj odbyła się część testowa zawodów pierwszego stopnia tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami, które rozwiązywali nasi uczestnicy. Jutro wieczorem, po wprowadzeniu odpowiedzi uczestników do systemu, uruchomiony zostanie formularz, w którym będzie można sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi.

Podsumowanie wrześniowych zdalnych seminariów OMJ dla nauczycieli

dodano dnia 18.09.2021

Zakończyły się zdalne seminaria OMJ dla nauczycieli matematyki zaplanowane na wrzesień 2021 r. Cieszymy się, że informacja o seminariach dotarła do ponad 500 nauczycieli z różnych zakątków Polski. Ostatecznie w dwunastu spotkaniach brało udział 321 osób. Wystawione zostanie ponad 800 zaświadczeń o udziale w zajęciach.

Wielu nauczycieli wzięło udział we wszystkich spotkaniach na obydwu poziomach, mierząc się z 77 zadaniami dotyczącymi ważnych metod rozwiązywania zadań olimpijskich. Jak zwykle w seminariach uczestniczyła także kilkudziesięcioosobowa grupa nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Serdecznie dziękujemy!