Aktualności

Ważne informacje dla uczestników zawodów trzeciego stopnia XIX OMJ (2023/24)

dodano dnia 12.02.2024

Wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia bieżącej edycji Olimpiady prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji zawodów finałowych w dniu 16 marca 2024 r. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące informacje.
 1. Zawody trzeciego stopnia XIX OMJ odbędą się w dniu 16 marca 2024 r. (sobota) w godzinach 11:00-14:00 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Banacha 2.
 2. Uroczyste zakończenie XIX OMJ odbędzie się w dniu 17 marca 2024 r. (niedziela) w godzinach 11:00-13:00 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym PW, przy placu Politechniki 1.
 3. Po zalogowaniu się do panelu ucznia osoby zakwalifikowane do zawodów trzeciego stopnia mogą:
  • zgłosić deklarację chęci skorzystania z noclegu dla siebie oraz opiekunów (do 26 lutego),
  • zgłosić preferowany rozmiar koszulki (najpóźniej do 4 marca),
  • zgłosić nauczycieli przygotowujących do zawodów (wymagane jest wypełnienie przez nauczyciela zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów finałowych XIX OMJ (2023/24)

dodano dnia 06.02.2024

Procedura odwoławcza po zawodach drugiego stopnia została zakończona. Osoby, które składały odwołania mogą już zapoznać się z odpowiedzią komisji odwoławczej po zalogowaniu do panelu ucznia.

Komitet Główny OMJ zdecydował, że do finału XIX OMJ zakwalifikowanych zostało 120 uczniów z 91 szkół. Wszystkim zakwalifikowanym do zawodów trzeciego stopnia gratulujemy!

Próg kwalifikacyjny wyniósł, zgodnie z wcześniejszym komunikatem, 19 punktów. Wybór progu dokonany przez Komitet Główny uwzględniał — w odniesieniu do poprzednich edycji Olimpiady — zarówno rozkład wyników punktowych zawodów II stopnia, jak i czynniki demograficzne, m.in. liczbę uczniów w poszczególnych rocznikach.

Zawody finałowe odbędą się w dniu 16 marca 2024 roku (sobota) w godzinach 11:00-14:00 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczyste zakończenie XIX OMJ odbędzie się w dniu 17 marca w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Uwaga! Przypominamy, że tytuły finalisty oraz laureata Olimpiady wraz ze związanymi z nimi uprawnieniami przysługują każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi, który stawi się na zawodach finałowych (do uzyskania tytułu laureata konieczne jest uzyskanie odpowiedniego wyniku). Niestawienie się na zawodach finałowych, nawet w przypadku sytuacji losowych, pozbawia prawa do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu.

Dostępne są również statystyki dotyczące zawodów drugiego stopnia.

Wraca Facebookowe Kółko OMJ

dodano dnia 04.02.2024

Po kilku latach powraca Facebookowe Kółko Olimpiady Matematycznej Juniorów, prowadzone m.in. przez laureatów poprzednich edycji OMJ, a dziś uczestników OM i reprezentantów Polski na międzynarodowych zawodach matematycznych. Wyszli oni z inicjatywą pomocy w przygotowaniu uczestników Olimpiady do tegorocznych zawodów finałowych. Kółko przygotowują:
 • Miłosz Płatek (Kraków),
 • Filip Manijak (Rzeszów),
 • Antoni Łuczak (Warszawa),
 • Łukasz Próchniak (Lublin),
 • Konstanty Smolira (Lublin),
 • Kordian Pisarek (Kraków),
 • Oleksii Iermolenko (Kraków).
Na naszym fanpage'u na Facebooku pojawiła się już zapowiedź tegorocznej edycji prowadzonego przez nich Internetowego Kółka OMJ. Zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich obecnych i przyszłych uczestników OMJ!

Próg kwalifikacyjny do zawodów finałowych i wyniki punktowe drugiego etapu XIX OMJ

dodano dnia 24.01.2024

Logując się do panelu ucznia, uczestnicy zawodów drugiego stopnia XIX OMJ mogą już zapoznać się z ocenami swoich rozwiązań oraz złożyć odwołanie (przygotowaliśmy kilka praktycznych rad, aby to zrobić najskuteczniej). Odwołania należy wpisać do systemu najpóźniej dnia 26 stycznia 2024 r. (piątek) do godz. 23:59. Po tym czasie składanie odwołań nie będzie już możliwe.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów ustalił próg kwalifikacyjny do zawodów trzeciego stopnia
XIX OMJ na poziomie 19 punktów (uzyskanych w zawodach drugiego stopnia). Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do zawodów finałowych opublikujemy po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.

Broszury z Obozów Naukowych OMJ (lata 2022 i 2023)

dodano dnia 20.01.2024

Udostępnione zostały broszury z Obozów Naukowych OMJ przeprowadzonych po XVII i XVIII edycji OMJ.

Powyższe opracowania zawierają łącznie 160 zadań z pełnymi rozwiązaniami. Do ich lektury zachęcamy wszystkich sympatyków Olimpiady, w tym osoby szukające zadań rozszerzających tematykę programu merytorycznego OMJ na zagadnienia przydatne w przygotowaniach do startu w Olimpiadzie na poziomie szkoły ponadpodstawowej.