Zadania konkursowe zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2021/22) wraz z rozwiązaniami

dodano dnia 15.01.2022

Dzisiaj odbyły się zawody drugiego stopnia tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami konkursowymi oraz do zapoznania się z ich rozwiązaniami.

W drugim tygodniu lutego każdy uczestnik będzie mógł odczytać swój wynik punktowy w panelu ucznia. Stosowny komunikat w tej sprawie pojawi się w tym miejscu i od dnia jego publikacji każdy uczestnik będzie miał trzy dni na złożenie ewentualnego odwołania od swojej oceny. Listy zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia opublikowane zostaną około dwa tygodnie później. Prosimy o śledzenie aktualności.

Reżim sanitarny na zawodach drugiego stopnia XVII OMJ

dodano dnia 08.01.2022

Zawody drugiego stopnia XVII OMJ odbędą się w sobotę 15 stycznia 2022 roku w godzinach 11:00-14:00. Na zawody należy przybyć najpóźniej o godz. 10:15. Przed wejściem na salę każdy uczestnik okazuje aktualną legitymację szkolną. Jest to warunek konieczny dopuszczenia do udziału w zawodach.

Przypominamy, że zawody odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym.

  • Na miejscu pisania zawodów nie przewiduje się dostępu do szatni oraz nie przewiduje się możliwości wejścia do budynku dla opiekunów prawnych lub nauczycieli uczestników zawodów.
  • Uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek w budynku, w którym odbywają się zawody. Uczestnik siedzący przy przypisanym sobie stoliku może zdjąć maseczkę.
  • Poza materiałami dostarczonymi przez organizatorów uczestnicy zawodów mogą mieć na stoliku jedynie maseczkę, legitymację szkolną, przybory do pisania oraz konstrukcji geometrycznych, a także swoją wodę i coś do zjedzenia. Organizatorzy nie zapewniają wody ani poczęstunku dla uczestników.
  • Jeśli uczestnik weźmie ze sobą na salę telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne, to na czas trwania zawodów muszą one pozostać wyłączone i schowane.
  • Nie odbędą się seminaria dla nauczycieli ani omówienia.
Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia XVII OMJ powinien potwierdzić swoją obecność poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line), najpóźniej dnia 13 stycznia 2022 r., godz. 23:59. Uwaga: wypełnienie kwestionariusza jest warunkiem koniecznym uzyskania informacji o miejscu pisania zawodów.

Miejsca pisania zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 05.01.2022

Każdy z uczestników 2 etapu bieżącej edycji Olimpiady został przypisany do udziału w zawodach w miejscu odpowiadającym położeniu terytorialnemu szkoły. Informację o miejscu pisania zawodów uczestnik odczytać może w panelu ucznia. Dostęp do panelu możliwy jest jedynie po wypełnieniu kwestionariusza zawodnika (on-line), otwartego do dnia 13 stycznia 2022 r. Zmiana miejsca pisania zawodów drugiego stopnia nie będzie możliwa.

Wszystkim uczestnikom przypominamy o konieczności zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji zawodów w dniu 15 stycznia 2022 r.

Komitet Główny OMJ serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom edukacyjnym, które zgodziły się na udostępnienie miejsca oraz wszystkim, którzy wyrazili gotowość do pełnienia funkcji koordynatora zawodów w trudnym okresie epidemii. Listę miejsc przeprowadzenia zawodów (wraz z adresami) znaleźć można tutaj.

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 21.12.2021

Zachęcamy do lektury rozwiązań zadań części korespondencyjnej zawodów I stopnia XVII OMJ.

Ważne informacje dla uczestników zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 20.12.2021

Wszystkich uczestników 2 etapu bieżącej edycji Olimpiady prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji zawodów w dniu 15 stycznia 2022 r. Każdy uczestnik zawodów proszony jest o potwierdzenie swojej obecności poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line), najpóźniej dnia 13 stycznia 2022 r. Tylko po wypełnieniu kwestionariusza możliwe będzie uzyskanie dostępu do panelu ucznia, w którym udzielona będzie informacja o przypisanym każdemu uczestnikowi miejscu pisania zawodów.