Aktualności

Przesyłanie rozwiązań przez uczniów znajdujących się na kwarantannie

dodano dnia 09.10.2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi przesyłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej XVI OMJ przez uczniów objętych kwarantanną Komitet Główny OMJ określił następujące wytyczne.
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie rejestrowała się do OMJ i nie jest w całości objęta kwarantanną, wówczas uczestnik przesyła czytelne skany rozwiązań (dopuszczalne jest zdjęcie z użyciem aplikacji do skanowania typu CamScanner) do szkolnego koordynatora OMJ, który po wydrukowaniu prac przesyła je pocztą na adres właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Jeśli szkolny koordynator objęty jest kwarantanną, dyrektor szkoły może wyznaczyć innego pracownika szkoły do przesłania prac.
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie rejestrowała się do OMJ i jest w całości objęta kwarantanną, wówczas czytelne skany rozwiązań przesłać należy do szkolnego koordynatora OMJ, który przesyła je następnie (z adresu podanego podczas rejestracji) na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas rozwiązania przesyła sekretariat szkoły (z adresu podanego podczas rejestracji).
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie nie rejestrowała się do OMJ, wówczas (i tylko wówczas) uczestnik może samodzielnie przesłać czytelne skany rozwiązań na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego OMJ wraz ze skanem podpisanej zgody na udział w OMJ. Niezwłocznie po opuszczeniu kwarantanny konieczne jest przesłanie pocztą na adres Komitetu Okręgowego oryginału zgody, z którego sporządzony został skan.
Przypominamy, że zgodnie wytycznymi rozwiązania zadań części korespondencyjnej muszą być wysłane do właściwego Komitetu Okręgowego nie później niż do 12 października 2020 roku (włącznie). Rozwiązania przesłane po tym czasie (także, w opisanych wyżej sytuacjach) nie będą uznawane.

Poprawna redakcja i adresowanie rozwiązań części korespondencyjnej

dodano dnia 05.10.2020

Przypominamy, że jeszcze tylko przez tydzień, a więc do poniedziałku 12.10.2020 można przesyłać rozwiązania zadań części korespondencyjnej tegorocznej edycji Olimpiady (decyduje data stempla pocztowego). Zwracamy uwagę na konieczność poprawnej redakcji i adresowania rozwiązań zgodnie z opublikowanymi wytycznymi. Brak udziału w części testowej lub brak rejestracji szkoły do testu nie jest przeszkodą do wysłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej i nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów drugiego stopnia. Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań części korespondencyjnej!

Statystyki części testowej XVI OMJ (2020/2021)

dodano dnia 28.09.2020

Dostępne są już obszerne statystyki dotyczące części testowej tegorocznej edycji OMJ. Szkice rozwiązań opublikujemy za kilka dni. Przypominamy, że brak udziału w części testowej nie jest przeszkodą do wysłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej i nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów drugiego stopnia.

Zadania części testowej XVI OMJ (2020/2021)

dodano dnia 24.09.2020

Dzisiaj odbyła się część testowa zawodów pierwszego stopnia tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami, które rozwiązywali nasi uczestnicy. Jutro wieczorem, po wprowadzeniu odpowiedzi uczestników do systemu, uruchomiony zostanie formularz, w którym będzie można sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi.

Rozpoczynamy XVI Olimpiadę Matematyczną Juniorów (2020/2021)

dodano dnia 01.09.2020

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w zawodach! Wybór dowolnej szkoły ponadpostawowej poza standardową procedurą rekrutacyjną - to tylko część uprawnień, jakie czekają na finalistów OMJ! Dostępne są już treści zadań części korespondencyjnej. Wszystkie najważniejsze informacje dla uczestników I etapu XVI OMJ zebraliśmy w zakładce ,,Dla uczestnika''.

Przypominamy, że część testowa odbędzie się 24 września 2020 r. w zarejestrowanych szkołach. Rejestracja szkół jest otwarta do 22 września 2020 r. do godz. 20:00.


OMJ jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.