Aktualności

Rozpoczynamy XVI Olimpiadę Matematyczną Juniorów (2020/2021)

dodano dnia 01.09.2020

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w zawodach! Wybór dowolnej szkoły ponadpostawowej poza standardową procedurą rekrutacyjną - to tylko część uprawnień, jakie czekają na finalistów OMJ! Dostępne są już treści zadań części korespondencyjnej. Wszystkie najważniejsze informacje dla uczestników I etapu XVI OMJ zebraliśmy w zakładce ,,Dla uczestnika''.

Przypominamy, że część testowa odbędzie się 24 września 2020 r. w zarejestrowanych szkołach. Rejestracja szkół jest otwarta do 22 września 2020 r. do godz. 20:00.

Rejestracja szkół do udziału w części testowej XVI OMJ (2020/21)

dodano dnia 28.08.2020

Rejestracja szkół podstawowych do udziału w części testowej XVI OMJ (2020/21) została otwarta. Przed zarejestrowaniem szkoły prosimy o sprawdzenie w wyszukiwarce, czy szkoła znajduje się już w naszym systemie, gdyż ponowna rejestracja szkoły zarejestrowanej nie jest możliwa. Nauczycieli, którzy chcieliby zarejestrować nową szkołę lub zmienić dane szkolnego koordynatora OMJ w zarejestrowanej szkole prosimy o uważne zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi sposobu rejestracji szkoły oraz zmiany szkolnego koordynatora OMJ.

Seminaria zdalne dla nauczycieli matematyki we wrześniu 2020 r.

dodano dnia 27.08.2020

Serdecznie zapraszamy na cykl zdalnych seminariów Olimpiady Matematycznej Juniorów dla nauczycieli matematyki! Przygotowaliśmy zajęcia w dwóch grupach zaawansowania.

  • Początki z OMJ - dla nauczycieli rozpoczynających pracę z zadaniami olimpijskimi w szkole podstawowej
  • Na kółku OMJ - dla nauczycieli prowadzących koła olimpijskie w szkole podstawowej

Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak ze względu na zdalną formułę spotkań konieczna jest rejestracja. Szczegółowy harmonogram oraz dalsze szczegóły znajdują się w zakładce ,,Seminaria zdalne" oraz na plakacie.

Obozy naukowe OMJ w dniach 10-14 sierpnia 2020 roku

dodano dnia 20.08.2020

Z powodu panującej pandemii obozy naukowe OMJ odbyły się w 2020 roku w zdalnej formule. Wzięło w nich udział 39 uczniów wyłonionych na podstawie wyników uzyskanych w XV OMJ. Spotkania odbywały się w dwóch grupach: uczniów kończących 8 klasę i przygotowujących się do udziału w OM oraz młodszych, którzy w przyszłym roku będą jeszcze brać udział w OMJ.

Zajęcia obozowe trwały od 10 do 14 sierpnia i były bardzo intensywne. O godz. 9:00 uczestnicy spotykali się z wykładowcą na platformie zoom, gdzie brali udział w zajęciach tematycznych poświęconych różnym metodom rozwiązywania zadań olimpijskich. Bezpośrednio po nich otrzymywali kilkanaście zadań do samodzielnego rozwiązania, nawiązujących do danej tematyki. Po południu uczniowie ponownie spotykali się ponownie na platformie zoom, by podzielić się swoimi pomysłami na rozwiązania porannych zadań. Późnym popołudniem i wieczorem chętni mogli rywalizować w specjalnie dla nich zorganizowanym konkursie zadaniowym.

Wykłady podczas obozu prowadził zespół osób powołanych przez Komitet Główny OMJ, których wspierało dwóch asystentów, finalistów OM: Cezary Botta i Piotr Kubaty. Konkurs zadaniowy zorganizowali dla swoich młodszych kolegów byli laureaci OMJ, obecnie finaliści OM: Paweł Gadziński, Kosma Kasprzak, Michał Szwej, Tomasz Ślusarczyk i Radosław Żak. Komitet Główny OMJ składa serdecznie podziękowania wszystkim wymienionym osobom.

Terminarz XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021)

dodano dnia 18.08.2020

- Zawody I stopnia: 1 września - 12 października 2020 r.
część testowa (w szkołach): 24 września 2020 r. (czwartek), godz. 9:00.
- Zawody II stopnia: 16 stycznia 2021 r. (sobota)
- Zawody III stopnia: 20 marca 2021 r. (sobota)
- Uroczyste zakończenie XVI OMJ: 21 marca 2021 r. (niedziela)

Uwaga: Powyższy terminarz nie będzie mógł być zmieniony! Bardzo prosimy o uwzględnienie podanych dat w planowaniu wyjazdu na wypoczynek oraz udziału w innych wydarzeniach.


OMJ jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.