Aktualności

CPSJ i obozy naukowe OMJ w 2020 roku

dodano dnia 18.08.2020

Informujemy, że Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów nie odbędą się w 2020 roku. Reprezentanci Polski, czyli zgodnie z regulaminem OMJ - sześciu uczestników XV OMJ, którzy w zawodach II stopnia otrzymali najwyższe wyniki, otrzymają drogą pocztową upominki pamiątkowe.

Komitet Główny OMJ zdecydował, że obozy naukowe OMJ nie odbędą się w 2020 roku w formie stacjonarnej. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie obozów zdalnych planowanych na termin 10-14 sierpnia 2020 r. Decyzja o ich organizacji uzależniona jest od pozytywnej rekomendacji MEN. Zasady kwalifikacji na obozy naukowe OMJ określone są w regulaminie OMJ.

Podsumowanie seminariów zdalnych dla nauczycieli matematyki w maju 2020 r.

dodano dnia 18.08.2020

Cykl dziewięciu zdalnych seminariów Olimpiady Matematycznej Juniorów dla nauczycieli matematyki wzbudził duże zainteresowanie. Na zajęcia zgłosiło się ponad 300 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Reprezentowane było ponad 150 szkół podstawowych i ponad 100 szkół ponadpodstawowych ze 140 miejscowości. W 82 szkołach podstawowych reprezentowanych na seminarium Olimpiada dotąd się nie odbywała. Szczególnie cieszy nas 50 zgłoszeń z miejscowości o liczbie ludności poniżej 10 tys. mieszkańców. Materiały do seminariów znaleźć można w zakładce ,,Seminaria zdalne".


OMJ jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.