Aktualności

Seminaria zdalne dla nauczycieli matematyki we wrześniu 2020 r.

dodano dnia 27.08.2020

Serdecznie zapraszamy na cykl zdalnych seminariów Olimpiady Matematycznej Juniorów dla nauczycieli matematyki! Przygotowaliśmy zajęcia w dwóch grupach zaawansowania.

  • Początki z OMJ - dla nauczycieli rozpoczynających pracę z zadaniami olimpijskimi w szkole podstawowej
  • Na kółku OMJ - dla nauczycieli prowadzących koła olimpijskie w szkole podstawowej

Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak ze względu na zdalną formułę spotkań konieczna jest rejestracja. Szczegółowy harmonogram oraz dalsze szczegóły znajdują się w zakładce ,,Seminaria zdalne" oraz na plakacie.

Obozy naukowe OMJ w dniach 10-14 sierpnia 2020 roku

dodano dnia 20.08.2020

Z powodu panującej pandemii obozy naukowe OMJ odbyły się w 2020 roku w zdalnej formule. Wzięło w nich udział 39 uczniów wyłonionych na podstawie wyników uzyskanych w XV OMJ. Spotkania odbywały się w dwóch grupach: uczniów kończących 8 klasę i przygotowujących się do udziału w OM oraz młodszych, którzy w przyszłym roku będą jeszcze brać udział w OMJ.

Zajęcia obozowe trwały od 10 do 14 sierpnia i były bardzo intensywne. O godz. 9:00 uczestnicy spotykali się z wykładowcą na platformie zoom, gdzie brali udział w zajęciach tematycznych poświęconych różnym metodom rozwiązywania zadań olimpijskich. Bezpośrednio po nich otrzymywali kilkanaście zadań do samodzielnego rozwiązania, nawiązujących do danej tematyki. Po południu uczniowie ponownie spotykali się ponownie na platformie zoom, by podzielić się swoimi pomysłami na rozwiązania porannych zadań. Późnym popołudniem i wieczorem chętni mogli rywalizować w specjalnie dla nich zorganizowanym konkursie zadaniowym.

Wykłady podczas obozu prowadził zespół osób powołanych przez Komitet Główny OMJ, których wspierało dwóch asystentów, finalistów OM: Cezary Botta i Piotr Kubaty. Konkurs zadaniowy zorganizowali dla swoich młodszych kolegów byli laureaci OMJ, obecnie finaliści OM: Paweł Gadziński, Kosma Kasprzak, Michał Szwej, Tomasz Ślusarczyk i Radosław Żak. Komitet Główny OMJ składa serdecznie podziękowania wszystkim wymienionym osobom.

Terminarz XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021)

dodano dnia 18.08.2020

- Zawody I stopnia: 1 września - 12 października 2020 r.
część testowa (w szkołach): 24 września 2020 r. (czwartek), godz. 9:00.
- Zawody II stopnia: 16 stycznia 2021 r. (sobota)
- Zawody III stopnia: 20 marca 2021 r. (sobota)
- Uroczyste zakończenie XVI OMJ: 21 marca 2021 r. (niedziela)

Uwaga: Powyższy terminarz nie będzie mógł być zmieniony! Bardzo prosimy o uwzględnienie podanych dat w planowaniu wyjazdu na wypoczynek oraz udziału w innych wydarzeniach.

CPSJ i obozy naukowe OMJ w 2020 roku

dodano dnia 18.08.2020

Informujemy, że Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów nie odbędą się w 2020 roku. Reprezentanci Polski, czyli zgodnie z regulaminem OMJ - sześciu uczestników XV OMJ, którzy w zawodach II stopnia otrzymali najwyższe wyniki, otrzymają drogą pocztową upominki pamiątkowe.

Komitet Główny OMJ zdecydował, że obozy naukowe OMJ nie odbędą się w 2020 roku w formie stacjonarnej. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie obozów zdalnych planowanych na termin 10-14 sierpnia 2020 r. Decyzja o ich organizacji uzależniona jest od pozytywnej rekomendacji MEN. Zasady kwalifikacji na obozy naukowe OMJ określone są w regulaminie OMJ.

Podsumowanie seminariów zdalnych dla nauczycieli matematyki w maju 2020 r.

dodano dnia 18.08.2020

Cykl dziewięciu zdalnych seminariów Olimpiady Matematycznej Juniorów dla nauczycieli matematyki wzbudził duże zainteresowanie. Na zajęcia zgłosiło się ponad 300 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Reprezentowane było ponad 150 szkół podstawowych i ponad 100 szkół ponadpodstawowych ze 140 miejscowości. W 82 szkołach podstawowych reprezentowanych na seminarium Olimpiada dotąd się nie odbywała. Szczególnie cieszy nas 50 zgłoszeń z miejscowości o liczbie ludności poniżej 10 tys. mieszkańców. Materiały do seminariów znaleźć można w zakładce ,,Seminaria zdalne".