Aktualności

Zakwaterowanie podczas finału XVIII OMJ

dodano dnia 09.03.2023

Zgodnie z deklaracjami złożonymi w systemie informatycznym OMJ, zostały dokonane rezerwacje noclegów w dwóch hotelach na terenie Warszawy. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Panią Haliną Małek, tel. 665 729 720.

Ważne informacje dla uczestników zawodów trzeciego stopnia XVIII OMJ (2022/23)

dodano dnia 18.02.2023

Wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia bieżącej edycji Olimpiady prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji zawodów finałowych w dniu 18 marca 2023 r. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące informacje.
  1. Zawody trzeciego stopnia XVIII OMJ odbędą się w dniu 18 marca 2023 r. (sobota) w godzinach 11:00-14:00 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Banacha 2.
  2. Uroczyste zakończenie XVIII OMJ odbędzie się w dniu 19 marca 2023 r. (niedziela) w godzinach 11:00-13:00 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym PW, przy placu Politechniki 1.
  3. Po zalogowaniu się do panelu ucznia osoby zakwalifikowane do zawodów trzeciego stopnia mogą:
    • zgłosić deklarację chęci skorzystania z noclegu dla siebie oraz jednego opiekuna (do 5 marca),
    • zgłosić preferowany rozmiar koszulki (najpóźniej do 28 lutego),
    • zgłosić nauczycieli przygotowujących do zawodów (wymagane jest wypełnienie przez nauczyciela zgody na przetwarzanie danych osobowych).

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów finałowych XVIII OMJ (2022/23)

dodano dnia 11.02.2023

Wyjątkowo długa procedura odwoławcza po zawodach drugiego stopnia została zakończona. Osoby, które składały odwołania mogą już zapoznać się z odpowiedzią komisji odwoławczej po zalogowaniu do panelu ucznia.

Komitet Główny zdecydował, że do finału XVIII OMJ zakwalifikowanych zostało 168 uczniów ze 124 szkół. Próg kwalifikacyjny wyniósł 21 punktów. Wszystkim zakwalifikowanym do zawodów trzeciego stopnia gratulujemy!

Zawody finałowe odbędą się w dniu 18 marca 2023 roku (sobota) w godzinach 11:00-14:00 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczyste zakończenie XVIII OMJ odbędzie się w dniu 19 marca w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Uwaga! Przypominamy, że tytuły finalisty oraz laureata Olimpiady wraz ze związanymi z nimi uprawnieniami przysługują każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi, który stawi się na zawodach finałowych (do uzyskania tytułu laureata konieczne jest uzyskanie odpowiedniego wyniku). Niestawienie się na zawodach finałowych, nawet w przypadku sytuacji losowych, pozbawia prawa do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu.

Dostępne są również statystyki dotyczące zawodów drugiego stopnia.

Wyniki punktowe zawodów drugiego stopnia XVIII OMJ (2022/23)

dodano dnia 23.01.2023

Logując się do panelu ucznia, uczestnicy zawodów drugiego stopnia XVIII OMJ mogą już zapoznać się z ocenami swoich rozwiązań oraz złożyć ewentualne odwołanie. Dla osób pragnących złożyć odwołanie przygotowaliśmy kilka praktycznych rad, jak to zrobić najskuteczniej.

Uwaga: Odwołania należy wpisać do systemu najpóźniej dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 23:59. Po tym czasie składanie odwołań nie będzie już możliwe.

Zadania konkursowe zawodów drugiego stopnia XVIII OMJ (2022/23) wraz z rozwiązaniami

dodano dnia 14.01.2023

Dzisiaj odbyły się zawody drugiego stopnia tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami konkursowymi oraz do zapoznania się z ich rozwiązaniami.

Za około 10 dni każdy uczestnik dzisiejszych zawodów będzie mógł odczytać swój wynik punktowy w panelu ucznia. Stosowny komunikat w tej sprawie pojawi się w tym miejscu i od dnia jego publikacji każdy uczestnik będzie miał trzy dni na złożenie ewentualnego odwołania od swojej oceny. Listy zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia opublikowane zostaną około dwa tygodnie później. Prosimy o śledzenie aktualności.