Organizacja zawodów finałowych XVII OMJ (19 marca 2022 r.)

dodano dnia 1.03.2022

1. Czas pisania zawodów — uwaga na godzinę rozpoczęcia!

Zawody trzeciego stopnia XVII OMJ odbędą się w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) w godzinach 12:00-15:00.

2. Przydział miejsc pisania zawodów

Zawody odbędą się w trzech lokalizacjach:

 • Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II,
  ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej,
  ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa,
 • V Liceum Ogólnokształcące,
  ul.  Józefa Lompy 10, 43-300 Bielsko-Biała.
Uczestnicy zawodów przypisani są do wymienionych miejsc pisania zgodnie z poniższą listą.

3. Zakwaterowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom każdy uczeń spoza miejscowości, w której odbywają się zawody, powinien przybyć na nie pod opieką osoby pełnoletniej. Uczestnicy pragnący skorzystać z noclegów oferowanych przez organizatorów powinni dokonać rezerwacji w następujący sposób:

 • Jeśli opiekunem ucznia będzie osoba wyznaczona przez szkołę (np. nauczyciel), należy wypełnić formularz dostępny w zakładce „Finał noclegi” w panelu szkolnego koordynatora OMJ.
 • Jeśli opiekunem ucznia będzie osoba niezwiązana bezpośrednio ze szkołą (np. rodzic) lub jeśli w szkole nie został wyznaczony szkolny koordynator OMJ, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „Finał noclegi” w panelu ucznia.

Organizatorzy zarezerwują nocleg dla uczestnika i jego opiekuna w hotelu lub w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (w miarę możliwości w pokojach 2-osobowych) wraz ze śniadaniem, przy czym pokryją koszty zakwaterowania wyłącznie uczniom, i jedynie na podstawie informacji przekazanych przy pomocy formularza w zakładce „Finał noclegi”. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów zakwaterowania opiekunom. Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do dyrektorów szkół o wsparcie w tym zakresie.

Uwaga! Formularz dostępny w zakładce „Finał noclegi” wypełniają JEDYNIE osoby korzystające z oferowanych przez organizatorów noclegów. Formularz powinien zostać wypełniony do dnia 6 marca 2022 r. do godz. 22:00. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika i jego opiekuna z noclegów oferowanych przez organizatorów.

4. Informacje dotyczące zwrotu kosztów podróży uczestników dojeżdżających na zawody

Uczniowie dojeżdżający środkami komunikacji publicznej do miejsca zawodów spoza miejscowości, w której one odbywają się, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów podróży na zawody. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze wytycznymi dotyczącymi przygotowania niezbędnej dokumentacji.

5. Warunki udziału w zawodach w formie stacjonarnej

Na zawody należy przybyć w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) najpóźniej o godz. 11:15. Przed wejściem na salę każdy uczestnik powinien okazać aktualną legitymację szkolną. Uczestnik powinien też potwierdzić swoją obecność poprzez podpis na liście obecności. Są to warunki konieczne dopuszczenia do udziału w zawodach.

Uwaga: uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek w budynku, w którym odbywają się zawody. Uczestnik siedzący przy przypisanym sobie stoliku może zdjąć maseczkę.

Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia powinien zaopatrzyć się w przybory do pisania (dopuszczalne są długopis piszący kolorem czarnym lub niebieskim, pióro, ołówek). Papier dostarczą organizatorzy. Zachęcamy także do zabrania ze sobą przyborów do konstrukcji geometrycznych (cyrkiel i linijka).

Uwaga! Poza materiałami dostarczonymi przez organizatorów uczestnicy zawodów drugiego stopnia mogą mieć na stoliku jedynie maseczkę, legitymację szkolną, wymienione wyżej przybory do pisania oraz konstrukcji geometrycznych, a także swoją wodę (i ewentualnie coś do zjedzenia). Organizatorzy nie zapewniają poczęstunku dla uczestników, a jedynie wodę. Wszystkie inne przedmioty, w tym notatki, książki, kalkulatory, (wyłączone) telefony komórkowe, itp. będą musiały pozostać w torbie/plecaku, umieszczonym obok stolika. W związku z tym bardzo prosimy, by zredukować do minimum liczbę wartościowych rzeczy zabieranych ze sobą na zawody.

Z uwagi na trwającą epidemię nie przewiduje się dostępu do szatni oraz nie przewiduje się możliwości wejścia do budynku dla opiekunów uczestników.

6. Przebieg zawodów finałowych

Rozwiązywanie zadań rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00 i potrwa do godz. 15:00. W związku z trwającą epidemią w miejscach pisania zawodów nie odbędą się seminaria dla nauczycieli ani omówienia rozwiązań.

7. Ważne informacje dla osób przystępujących do zawodów w formie zdalnej

Uczestnicy zawodów trzeciego stopnia mogą przystąpić do zawodów w trybie zdalnym, po spełnieniu warunków określonych w rozdziale XVI Regulaminu OMJ. W szczególności, konieczność przystąpienia do zawodów w formie zdalnej zgłosić należy na adres przewodniczącego Komitetu Głównego ([email protected]) nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów.

Każdy uczestnik uprawniony do przystąpienia do zawodów III stopnia w trybie zdalnym powinien:

 • w czasie samych zawodów znajdować się jako jedyna osoba w pomieszczeniu, o ile tylko nie wymaga stałego nadzoru osoby o odpowiednich kwalifikacjach (fakt ten należy zgłosić przed zawodami),
 • mieć dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa) połączonego z Internetem, z podłączonymi głośnikiem i mikrofonem,
 • dysponować kamerą internetową umożliwiającą skierowanie transmitowanego obrazu na dowolny obszar w pomieszczeniu, w którym się znajduje,
 • być zaopatrzonym w przybory do pisania oraz czyste kartki formatu A4, gładkie lub w kratkę.

Dodatkowo bezpośrednio po zakończeniu zawodów, uczestnik będzie zobowiązany do zeskanowania swoich rozwiązań przy pomocy skanera podłączonego do komputera wykorzystywanego w trakcie zawodów lub przy pomocy aplikacji skanującej w telefonie i do przesłania ich poprzez panel ucznia dostępny na stronie OMJ. Uczestnicy, którzy będą mieli dostęp do drukarki podłączonej do komputera wykorzystywanego w trakcie przeprowadzania zawodów, będą mogli tuż po rozpoczęciu zawodów wydrukować treści zadań, jednak dostęp do drukarki nie jest wymagany. W trakcie wykonywania niezbędnych czynności technicznych (przed zawodami: uruchomienie kamery, mikrofonu, logowanie do systemu, po zawodach: skanowanie prac, import plików ze skanami do systemu itd.) uczestnikowi pomagać może jedna, wskazana wcześniej osoba.

W trakcie zawodów nad pracą uczestnika będzie czuwał arbiter powołany przez Komitet Główny do nadzorowania przebiegu zawodów w trybie zdalnym. Połączenie audiowizualne z arbitrem rozpocznie się w dniu zawodów, 19 marca, o godzinie 11:20. Do nawiązania połączenia zostanie wykorzystana platforma Google Meet.

Szczegółowe informacje i zasady przeprowadzenia zawodów III stopnia w trybie zdalnym wraz z linkiem do spotkania zostaną rozesłane uprawnionym uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym nie później niż na 24 godziny przed zawodami.

8. Kontakt z organizatorami zawodów

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji finału prosimy o kontakt z Panią Haliną Małek, tel. 665 729 720, e-mail: [email protected]

9. Zgłaszanie nauczycieli uczestników

Wraz z publikacją wyników zawodów trzeciego stopnia sporządzany jest komunikat prasowy, zawierający między innymi listę nagrodzonych oraz nazwiska nauczycieli uczestników finału. Do dnia zawodów uczestnicy mogą zgłaszać swoich nauczycieli (nie więcej niż czterech), poprzez umieszczenie w odpowiedniej zakładce panelu ucznia danych nauczyciela oraz wypełnionego druku zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga — prosimy o wprowadzenie poprawnych adresów mailowych nauczycieli. Posłużą one do weryfikacji poprawności danych oraz do wysyłki podziękowań.

10. Koszulki

Uczestnicy zawodów trzeciego stopnia otrzymają pamiątkowe koszulki. W panelu ucznia można zgłaszać preferencje dotyczące rozmiaru koszulki. Formularz powinien zostać wypełniony do dnia 6 marca 2022 r. do godz. 22:00.