Aktualności

Zmiana terminu zawodów II stopnia XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021)

dodano dnia 23.12.2020

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Radę Ministrów na okres od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r. Komitet Główny OMJ, po konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej (w oparciu o Rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r.), podjął decyzję o zmianie terminu zawodów II stopnia XVI OMJ na 23 stycznia 2021 r.

Rozwiązania zadań testowych XVI OMJ (2020/2021)

dodano dnia 12.12.2020

Dostępne są już rozwiązania zadań testowych tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do lektury!

Zmiany w Regulaminie OMJ związane z organizacją zawodów w warunkach epidemii

dodano dnia 04.12.2020

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii Komitet Główny OMJ przyjął w dniu 1.12.2020 r. uchwałę o zmianie Regulaminu OMJ na rok szkolny 2020/2021. Najważniejsze zmiany dotyczące przebiegu XVI OMJ:
  • zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywać się będą w rozproszeniu,
  • uczniowie nie przystępują do zawodów w swojej szkole,
  • udział zdalny możliwy jest jedynie w przypadku uczniów objętych kwarantanną lub izolacją domową,
  • udział w zawodach trzeciego stopnia nie jest równoważny z uzyskaniem tytułu finalisty.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XVI OMJ (2020/21)

dodano dnia 03.12.2020

Dostępne są już listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XVI OMJ (2020/21). Wkrótce pojawią się w tym miejscu szczegółowe informacje dotyczące organizacji drugiego etapu w dniu 16 stycznia 2021 r., między innymi zmiany w Regulaminie OMJ związane z organizacją zawodów w warunkach epidemii. Prosimy o cierpliwość i regularne zaglądanie w to miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Smutna wiadomość

dodano dnia 03.11.2020

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 2.11.2020 r. odszedł nasz kolega i przyjaciel prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski. Andrzej był jednym z założycieli Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej oraz pracował w Zarządzie SEM. Przez wiele lat działał aktywnie w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej i Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej Juniorów. Był wieloletnim opiekunem polskiej reprezentacji na Olimpiadzie Matematycznej Państw Europy Środkowej, a wcześniej na zawodach polsko-austriackich. Był bardzo pracowity, przebijał się przez trudnoczytelne prace finalistów OM, często prawie do rana. Układał również zadania olimpijskie. Odszedł człowiek niezwykle życzliwy i bardzo zaangażowany w prace związane z edukacją matematyczną.

Zarząd SEM i Komitet Główny OMJ

OMJ jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.