Aktualności

Rozwiązania zadań testowych XVI OMJ (2020/2021)

dodano dnia 12.12.2020

Dostępne są już rozwiązania zadań testowych tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do lektury!

Zmiany w Regulaminie OMJ związane z organizacją zawodów w warunkach epidemii

dodano dnia 04.12.2020

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii Komitet Główny OMJ przyjął w dniu 1.12.2020 r. uchwałę o zmianie Regulaminu OMJ na rok szkolny 2020/2021. Najważniejsze zmiany dotyczące przebiegu XVI OMJ:
  • zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywać się będą w rozproszeniu,
  • uczniowie nie przystępują do zawodów w swojej szkole,
  • udział zdalny możliwy jest jedynie w przypadku uczniów objętych kwarantanną lub izolacją domową,
  • udział w zawodach trzeciego stopnia nie jest równoważny z uzyskaniem tytułu finalisty.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XVI OMJ (2020/21)

dodano dnia 03.12.2020

Dostępne są już listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XVI OMJ (2020/21). Wkrótce pojawią się w tym miejscu szczegółowe informacje dotyczące organizacji drugiego etapu w dniu 16 stycznia 2021 r., między innymi zmiany w Regulaminie OMJ związane z organizacją zawodów w warunkach epidemii. Prosimy o cierpliwość i regularne zaglądanie w to miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Smutna wiadomość

dodano dnia 03.11.2020

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 2.11.2020 r. odszedł nasz kolega i przyjaciel prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski. Andrzej był jednym z założycieli Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej oraz pracował w Zarządzie SEM. Przez wiele lat działał aktywnie w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej i Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej Juniorów. Był wieloletnim opiekunem polskiej reprezentacji na Olimpiadzie Matematycznej Państw Europy Środkowej, a wcześniej na zawodach polsko-austriackich. Był bardzo pracowity, przebijał się przez trudnoczytelne prace finalistów OM, często prawie do rana. Układał również zadania olimpijskie. Odszedł człowiek niezwykle życzliwy i bardzo zaangażowany w prace związane z edukacją matematyczną.

Zarząd SEM i Komitet Główny OMJ

Przesyłanie rozwiązań przez uczniów znajdujących się na kwarantannie

dodano dnia 09.10.2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi przesyłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej XVI OMJ przez uczniów objętych kwarantanną Komitet Główny OMJ określił następujące wytyczne.
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie rejestrowała się do OMJ i nie jest w całości objęta kwarantanną, wówczas uczestnik przesyła czytelne skany rozwiązań (dopuszczalne jest zdjęcie z użyciem aplikacji do skanowania typu CamScanner) do szkolnego koordynatora OMJ, który po wydrukowaniu prac przesyła je pocztą na adres właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Jeśli szkolny koordynator objęty jest kwarantanną, dyrektor szkoły może wyznaczyć innego pracownika szkoły do przesłania prac.
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie rejestrowała się do OMJ i jest w całości objęta kwarantanną, wówczas czytelne skany rozwiązań przesłać należy do szkolnego koordynatora OMJ, który przesyła je następnie (z adresu podanego podczas rejestracji) na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas rozwiązania przesyła sekretariat szkoły (z adresu podanego podczas rejestracji).
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie nie rejestrowała się do OMJ, wówczas (i tylko wówczas) uczestnik może samodzielnie przesłać czytelne skany rozwiązań na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego OMJ wraz ze skanem podpisanej zgody na udział w OMJ. Niezwłocznie po opuszczeniu kwarantanny konieczne jest przesłanie pocztą na adres Komitetu Okręgowego oryginału zgody, z którego sporządzony został skan.
Przypominamy, że zgodnie wytycznymi rozwiązania zadań części korespondencyjnej muszą być wysłane do właściwego Komitetu Okręgowego nie później niż do 12 października 2020 roku (włącznie). Rozwiązania przesłane po tym czasie (także, w opisanych wyżej sytuacjach) nie będą uznawane.