Miejsca pisania zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 05.01.2022

Każdy z uczestników 2 etapu bieżącej edycji Olimpiady został przypisany do udziału w zawodach w miejscu odpowiadającym położeniu terytorialnemu szkoły. Informację o miejscu pisania zawodów uczestnik odczytać może w panelu ucznia. Dostęp do panelu możliwy jest jedynie po wypełnieniu kwestionariusza zawodnika (on-line), otwartego do dnia 13 stycznia 2022 r. Zmiana miejsca pisania zawodów drugiego stopnia nie będzie możliwa.

Wszystkim uczestnikom przypominamy o konieczności zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji zawodów w dniu 15 stycznia 2022 r.

Komitet Główny OMJ serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom edukacyjnym, które zgodziły się na udostępnienie miejsca oraz wszystkim, którzy wyrazili gotowość do pełnienia funkcji koordynatora zawodów w trudnym okresie epidemii. Listę miejsc przeprowadzenia zawodów (wraz z adresami) znaleźć można tutaj.

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 21.12.2021

Zachęcamy do lektury rozwiązań zadań części korespondencyjnej zawodów I stopnia XVII OMJ.

Ważne informacje dla uczestników zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 20.12.2021

Wszystkich uczestników 2 etapu bieżącej edycji Olimpiady prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji zawodów w dniu 15 stycznia 2022 r. Każdy uczestnik zawodów proszony jest o potwierdzenie swojej obecności poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line), najpóźniej dnia 13 stycznia 2022 r. Tylko po wypełnieniu kwestionariusza możliwe będzie uzyskanie dostępu do panelu ucznia, w którym udzielona będzie informacja o przypisanym każdemu uczestnikowi miejscu pisania zawodów.

Statystyki części korespondencyjnej XVII OMJ (2021/2022)

dodano dnia 10.12.2021

Dostępne są już obszerne statystyki dotyczące części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia XVII OMJ. Uaktualnione zostały również, po weryfikacji nadesłanej dokumentacji, statystyki części testowej.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2021/22)

dodano dnia 04.12.2021

Dostępne są już listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2021/22). Wkrótce pojawią się w tym miejscu szczegółowe informacje dotyczące organizacji zawodów drugiego stopnia w dniu 15 stycznia 2022 r., m.in. dotyczące przydziału miejsc pisania zawodów. Prosimy o regularne zaglądanie w to miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Uczniom, którzy nie znaleźli się na powyższych listach, mogą uzyskać informację o swoim wyniku punktowym, a także złożyć odwołanie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie OMJ.