Seminaria olimpijskie oraz spotkania z nauczycielami matematyki

ostatnia aktualizacja 26.07.2021

Seminarium olimpijskie z matematyki zorganizowano po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012 pod nazwą „Poznajemy Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów”. Od tego czasu zajęcia odbywają się regularnie w całej Polsce i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli matematyki. Uczestnikom seminarium przybliżamy wyjątkowy charakter zadań olimpijskich z matematyki oraz metodykę ich rozwiązywania, a także zachęcamy do pracy z uczniem zdolnym.

Uczestnicy seminarium otrzymują materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do Olimpiady oraz certyfikaty uczestnictwa. Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!


Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2022/2023

Z uwagi na trwające w Polsce zagrożenie epidemiologiczne Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów zdecydował, że wrześniowe olimpijskie seminaria dla nauczycieli odbywają się w formie zdalnej. Szczegóły podawane będą w aktualnościach i na osobnej podstronie.


Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2021/2022
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2020/2021
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2019/2020
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2018/2019
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2017/2018
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2016/2017
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2015/2016
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2014/2015
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2013/2014
Harmonogram seminarium olimpijskiego w roku szkolnym 2012/2013
Harmonogram seminarium „Poznajemy Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów” (rok szkolny 2011/2012)

Po zakończeniu seminarium uczestnicy proszeni są o wypełnienie anonimowych ankiet ewaluacyjnych. Poniżej prezentujemy zbiorcze zestawienie wyników ankiet.