Podsumowanie II Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2006/2007)

dodano dnia 06.07.2022

Ogłoszenie o drugiej edycji OMG oraz zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego zostały zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady Matematycznej na początku września 2006 r. Zadania zamieściły też czasopisma ,,Delta" oraz ,,MMM – Magazyn Miłośników Matematyki".

Zawody pierwszego stopnia odbyły się w dniach 1 września–25 października 2006 r. Wzięło w nich udział 448 uczniów. Nauczyciele matematyki do dnia 15 listopada 2006 r. przesyłali do Komitetów Okręgowych ocenione prace swoich uczniów. Do zawodów II stopnia zakwalifikowano łącznie 315 uczestników ze 152 szkół. W samych zawodach wzięło udział 290 osób.

Zawody drugiego stopnia odbyły się dnia 13 stycznia 2007 r. jednocześnie w następujących miastach: Bielsku-Białej, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Łomży, Piotrkowie Trybunalskim, Pleszewie, Stalowej Woli, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Do zawodów III stopnia zakwalifikowano 70 osób z 45 szkół. Na zawody zgłosiły się 64 osoby. Zawody trzeciego stopnia odbyły się 10 marca 2007 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2007 r. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów postanowił przyznać 42 osobom tytuł laureata. Zakończenie II Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów odbyło się 21 kwietnia 2007 r. w Stalowej Woli w trakcie zakończenia LVIII Olimpiady Matematycznej, podczas którego nagrody otrzymali laureaci I stopnia. Pozostali laureaci otrzymali dyplomy pocztą.

W uznaniu szczególnej roli Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów Ministerstwo Edukacji Narodowej wpisało OMG w roku szkolnym 2006/2007 do kalendarza olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, dzięki czemu Olimpiada uzyskała istotne wsparcie finansowe, a laureaci OMG – uprawnienia, które przysługują laureatom konkursów przedmiotowych przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

W dniu 20 kwietnia 2007 r. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo Nr DKOS-1/KW-5027-17/07 z dnia 30 marca 2007 r. podpisane przez Podsekretarza Stanu Stanisława Sławińskiego, adresowane do prof. dr. hab. Edmunda Puczyłowskiego, przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej. Fragment pisma dotyczył przyznania uprawnień laureatom Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia II OMG (2006/2007)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia II OMG (2006/2007)


Lista laureatów II OMG (2006/2007)


Zadania konkursowe II Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2006/2007)

Zawody
I stopnia
Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Treści
zadań
Treści
zadań
Szkice rozwiązań Treści
zadań
Szkice rozwiązań
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

II Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (2006/2007)

Sprawozdanie w formie książkowej

  • Część sprawozdawcza: Tomasz Szymczyk
  • Autorzy rozwiązań: Jacek Dymel, Michał Niedźwiedź, Waldemar Pompe
  • Dodatki tematyczne: „Nierówność Schwarza” - Tomasz Szymczyk;
    „Twierdzenia Carnota” - Wojciech Guzicki
  • Przykładowe strony opracowania
Publikację można nabyć w Wydawnictwie Szkolnym OMEGA.


Komitet Główny OMG oraz Koordynatorzy OMG