Podsumowanie VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2012/2013)

dodano dnia 08.07.2013

Po ubiegłorocznym gwałtownym wzroście zainteresowania Olimpiadą, Komitet Główny OMG postanowił kontynuować wprowadzoną rok wcześniej nową formułę zawodów stopnia pierwszego. Składała się ona z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 18 października 2012 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczniowie mieli czas od 1 września 2012 r. do 29 października 2012 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Udział w obu częściach zawodów nie był obowiązkowy. Uczeń, który nie uczestniczył w danej części, otrzymywał z niej 0 punktów, a o kwalifikacji do zawodów drugiego stopnia decydowała łączna suma punktów: z testu i zadań otwartych.

Do zawodów stopnia pierwszego VIII OMG przystąpiło 9790 uczniów z 1043 szkół. Wśród uczestniczących placówek znalazło się gimnazjum wchodzące w skład ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących (rozmowę z dyrektorem tej placówki o Olimpiadzie i matematyce można przeczytać w gazetce OMG „Kwadrat” nr 1, listopad 2011) oraz polska szkoła z Wilna.

Do zawodów stopnia drugiego, które odbyły się w dniu 5 stycznia 2013 r., zakwalifikowano łącznie 1216 uczniów z 564 szkół. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Zawody zostały przeprowadzone jednocześnie w 12 miejscach w Polsce. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMG. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia.

Do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) zakwalifikowało się 190 uczniów ze 108 szkół. Zawody finałowe odbyły się w Warszawie w dniu 16 marca 2013 r. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W tym czasie ich opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. O uzyskaniu tytułu laureata decydowała suma punktów uzyskanych na zawodach finałowych.

Uroczystość zakończenia VIII OMG odbyła się w dniu 17 marca 2013 r. w Warszawie. Wzięli w niej udział: Joanna Berdzik - podsekretarz stanu w MEN, prof. Zbigniew Marciniak - były wiceminister w MEN oraz z MNiSzW, prof. Rafał Latała - przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), Paweł Głowacki - dyrektor Szkoły Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie, współpracującej z OMG od początku istnienia Olimpiady, Michał Krych - przedstawiciel zarządu SEM, organizatora Olimpiady oraz Marcin Engel - prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Z okazji zakończenia VIII edycji Olimpiady Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wystosowała list do organizatorów OMG, który został odczytany podczas uroczystości zakończenia Olimpiady przez Artura Matejkowskiego, głównego specjalistę w MEN. Uroczystość poprowadził Waldemar Pompe, przewodniczący Komitetu Głównego OMG, podczas której została ogłoszona lista laureatów VIII OMG. Znalazło się na niej 144 uczniów z 83 szkół.

Podczas trwania VIII edycji OMG Komitet Główny kontynuował wprowadzone rok wcześniej nowe formy działalości, które cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Były nimi seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki oraz gazetka OMG „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMG oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży. Ponadto Komitet Główny OMG zorganizował ligę zadaniową Obozu Naukowego OMG skierowaną do laureatów poprzednich edycji OMG.

Najlepsi spośród laureatów VIII edycji OMG otrzymali nagrody rzeczowe, zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMG oraz do reprezentowania Polski na II Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów, które odbyły się w maju 2013 r. w Mszanie Dolnej. Na temat matematycznych zmagań olimpijskich pomiędzy Czechami, Polską a Słowacją można przeczytać w gazetce OMG „Kwadrat” (nr 5, czerwiec 2012) w artykule Joanny Ochremiak „Pierwsze koty za płoty ;)”.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia VIII OMG (2012/2013)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia VIII OMG (2012/2013)


Lista laureatów VIII OMG (2012/2013) oraz komunikat prasowy zawierający m.in. listę laureatów, ich nauczycieli, a także składy na Obozy Naukowe OMG oraz II Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.


Zadania konkursowe VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2012/2013)

OMG Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
VIII
2012/13
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Mininet Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania II Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2013)

Zad. Rozw. Wyniki
Zawody indywidualne Pdf_icon Pdf_icon Mininet
Zawody drużynowe Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon