Podsumowanie XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2017/2018)

dodano dnia 27.06.2018

Do zawodów pierwszego stopnia XIII OMJ przystąpiło 10473 uczniów z 1070 szkół. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 28 września 2017 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 1 września do 16 października 2017 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 13 stycznia 2018 r., zakwalifikowano łącznie 1216 uczniów z 551 szkół. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Zawody zostały przeprowadzone jednocześnie w 12 miejscach w Polsce. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMJ. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia.

Do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) zakwalifikowano 127 uczniów z 69 szkół. Zawody te odbyły się 17 marca 2018 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W tym czasie ich opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach, które poprowadził Jerzy Bednarczuk, członek Komitetu Głównego OMJ, jeden z założycieli i organizatorów Olimpiady. O uzyskaniu tytułu laureata decydowała suma punktów zdobytych na zawodach finałowych. Tytuł finalisty XIII OMJ otrzymali wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach trzeciego stopnia.

Uroczystość zakończenia XIII edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów odbyła się w dniu 18 marca 2018 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) Politechniki Warszawskiej. Obecni na niej byli między innymi: Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, dziekan Wydziału MiNI prof. Wojciech Domitrz, a także prezes Fundacji Edukacja dla Przyszłości prof. Lech Mankiewicz. Uroczystość, podczas której została ogłoszona lista laureatów XIII OMJ, poprowadził przewodniczący Komitetu Głównego OMJ Waldemar Pompe. Wśród laureatów znalazło się 73 uczniów z 49 szkół. Po raz pierwszy najlepsi laureaci zostali nagrodzeni stypendiami Fundacji mBanku.

Podczas trwania XIII edycji OMJ Komitet Główny kontynuował wprowadzone w poprzednich latach nowe formy działalności, które nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem. W dalszym ciągu wydawano gazetkę OMJ „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMJ oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży. Kontynuowano również seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki. Komitet Główny OMJ kontynuował współpracę z Fundacją Edukacja dla Przyszłości, reprezentującą w Polsce markę Khan Academy. W efekcie tej współpracy powstały prezentacje filmowe wybranych zadań Olimpiady oraz wybranych artykułów gazetki OMJ „Kwadrat”.

Najlepsi spośród laureatów zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMJ, które odbyły się w maju i czerwcu 2018 r. w Szczyrku oraz do reprezentowania Polski na VII Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.

Komitet Główny OMJ otrzymał w bieżącym roku szkolnym zaproszenie do udziału polskiej reprezentacji w międzynarodowych zawodach matematycznych Hanoi Open Mathematics Competition. Zawody odbyły się w dniach 26-30 marca 2018 r. w Hanoi w Wietnamie i uczestniczyli w nich uczniowie w wieku odpowiadającym pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Polska reprezentacja została więc wyłoniona na podstawie wyników zeszłorocznej edycji OMJ.

W klasyfikacji indywidualnej Radosław Żak, Tomasz Ślusarczyk i Iwo Pilecki-Silva zdobyli złote medale, Stanisław Hauke - srebrny medal, a Dieu Hoa Ha - brązowy medal. Radek Żak wygrał zawody zdobywając 150 punktów (na 150 możliwych). Drugi był uczeń z Tajlandii - 135 pkt. Staś Hauke uzyskał 107 punktów i był to najlepszy wynik wśród srebrnych medalistów. W nieoficjalnej klasyfikacji generalnej Polska zajęła pierwsze miejsce, drugie miejsce zajęła drużyna z Hanoi, a trzecia z Tajlandii. Z kolei w zawodach drużynowych Polska zajęła czwarte miejsce (za Wietnamem, Indonezją i Tajlandią).

Komitet Główny OMJ składa gorące podziękowania fundatorom biletów lotniczych do Hanoi dla polskiej reprezentacji:

1. Panu Do Quan - CEO of TSQ Vietnam,

2. Panu Hoang The Diem - Horapa - Thai Restaurant,

3. Panu Nguyen Huu Tuan - Biuro podróży AsiaTravel oraz

4. Panu Tran Anh Tuan.

Laureaci XIII OMJ otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundowali: Pan Franciszek Hutten-Czapski, Pan Cezary Smorszczewski, Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, Fundacja mBanku oraz redakcja czasopisma „Delta”. Komitet Główny OMJ składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród.

Komitet Główny OMJ pragnie gorąco podziękować Fundacji mBanku za istotne wsparcie finansowe, bez którego organizacja OMJ nie byłaby możliwa, a także Instytutowi Matematycznemu PAN, Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie oraz Politechnice Warszawskiej za pomoc w organizacji Olimpiady.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia XIII OMJ (2017/2018)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia XIII OMJ (2017/2018)


Lista laureatów XIII OMJ (2017/2018) oraz komunikat prasowy zawierający m.in. listę laureatów, ich nauczycieli, a także składy na Obozy Naukowe OMJ oraz VII Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.


Zadania konkursowe XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2017/2018)

OMJ Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
XIII
2017/18
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania VII Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2018)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
VII CPSJ
(maj 2018)
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMJ w roku szkolnym 2017/2018
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej XIII OMJ (2017/2018)