Publikacje Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Poniższe materiały, przeznaczone pierwotnie do przygotowania przyszłych uczestników Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, polecamy doświadczonym uczestnikom Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz tym, którzy po zakończeniu szkoły podstawowej planują przygotowania do startu w Olimpiadzie Matematycznej.


Sprawozdania Komitetu Głównego OMG

Publikacje Komitetu Głównego OMG poświęcone są szczegółowemu omówieniu zadań konkursowych. Każde zadanie opatrzone jest pełnym rozwiązaniem, często na wiele sposobów. W przeciwieństwie do publikowanych na stronie internetowej Olimpiady szkiców rozwiązań, poziom szczegółowości rozumowań w tych publikacjach odpowiada wymaganiom stawianym uczestnikom zawodów. Książeczki te polecamy szczególnie początkującym uczestnikom Olimpiady, którzy chcieliby poznać różne metody rozwiązywania zadań olimpijskich oraz właściwy sposób prezentacji rozwiązań.


Koło matematyczne OMG

Z myślą o osobach przygotowujących się do Olimpiady, od po­ło­wy sierp­nia 2010 r. do po­ło­wy maja 2011 r. co mie­siąc pu­bli­ko­wa­ny był na naszej stronie internetowej ze­staw sied­miu za­dań, przy­po­mi­na­ją­cych swo­im cha­rak­te­rem za­da­nia Olimpiady.


Broszura Facebookowej Ligi OMG

W roku szkolnym 2013/2014 na facebookowym profilu Olimpiady prowadzona była liga zadaniowa dla uczestników i sympatyków Olimpiady. Zadania ligi reprezentują mieszany poziom trudności.


Broszury seminarium olimpijskiego

Seminarium olimpijskie kierowane jest do nauczycieli matematyki, którzy chcieliby poznać charakter zadań olimpijskich oraz metody ich rozwiązywania. Broszury poświęcone seminarium zawierają artykuły opracowane na podstawie prowadzonych zajęć i stanowią obszerny przegląd typowych sposobów rozwiązywania zadań Olimpiady. Polecamy każdemu, kto chce poznać wiele popularnych zadań olimpijskich wraz ze sposobami ich rozwiązania.


Broszury obozów naukowych Olimpiady

Obóz naukowy OMJ skierowany jest do najlepszych uczestników Olimpiady, jednak pojawiające się tam sposoby rozwiązywania mogą się okazać także pomocne w rozwiązywaniu zadań OMJ. Polecamy szczególnie doświadczonym olimpijczykom, którzy przygotowują się do finału OMJ lub do OM.


Liga zadaniowa obozu naukowego OMG

W celu utrwalenia wiedzy i umiejętności uczestników Obozów Naukowych OMG w 2012 r., Komitet Główny OMG organizował w roku szkolnym 2012/2013 ligę zadaniową Obozu Naukowego OMG. Każdego miesiąca, od lipca 2012 r. do kwietnia 2013 r., na stronie internetowej Olimpiady publikowany był zestaw pięciu zadań, z których część nawiązywała do tematyki omawianej na Obozach Naukowych w 2012 roku. Doskonały materiał dla najlepszych gimnazjalnych olimpijczyków.