Ważne informacje dla uczestników zawodów II stopnia XVIII OMJ (2022/23)

dodano dnia 21.12.2022

1. Zawody drugiego stopnia XVIII OMJ odbędą się w sobotę 14 stycznia 2023 roku w godzinach 11:00-14:00.

2. Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia XVIII OMJ powinien potwierdzić swoją obecność poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line), najpóźniej dnia 11 stycznia 2023 r., godz. 23:59. Prosimy o bardzo uważne wprowadzanie danych, gdyż po ich zatwierdzeniu nie będzie można wprowadzać żadnych zmian, ani ponownie wypełniać kwestionariusza. Niedopełnienie tego obowiązku w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach drugiego stopnia.

3. Po wypełnieniu kwestionariusza zawodnika, uczestnik zawodów drugiego stopnia OMJ otrzyma na podany przez siebie adres mailowy link aktywujący dostęp do panelu ucznia. Po zalogowaniu do panelu ucznia każdy uczestnik będzie miał dostęp do wprowadzonych przez siebie danych, a w stosownym czasie po zawodach będzie mógł sprawdzić uzyskaną punktację i złożyć ewentualne odwołanie. Termin składania odwołań będzie ogłoszony na stronie Olimpiady około 2 tygodnie po zawodach. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań Komitet Główny OMJ ustali próg kwalifikacyjny do zawodów trzeciego stopnia oraz ogłosi listę osób zakwalifikowanych do finału. Po ogłoszeniu listy finalistów odwołania od uzyskanej punktacji nie będą rozpatrywane.

Uwaga: w razie nieotrzymania maila z linkiem aktywacyjnym należy sprawdzić foldery typu SPAM, kosz, społeczności, oferty itp.

4. Każdy uczestnik został przypisany do udziału w zawodach w miejscu odpowiadającym położeniu terytorialnym szkoły. Dokładne adresy tych miejsc znajdują się tutaj. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana miejscowości udziału w zawodach drugiego stopnia. Należy to zasygnalizować w polu uwag podczas wypełniania kwestionariusza nie później niż do dnia 3 stycznia 2023 r., do godz. 23:59.

5. Uczniowie, których szkoły znajdują się w m. st. Warszawa zostali przydzieleni do udziału w zawodach drugiego stopnia do jednego z trzech miejsc, zgodnie z podziałem na listach osób zakwalifikowanych. Zmiana miejsca udziału w zawodach w obrębie Warszawy nie jest możliwa.

6. Na zawody należy przybyć w dniu 14 stycznia 2023 r. (sobota) najpóźniej o godz. 10:20. Przed wejściem na salę każdy uczestnik okazuje aktualną legitymację szkolną. Uczestnik potwierdza też swoją obecność poprzez podpis na liście obecności. Są to warunki konieczne dopuszczenia do udziału w zawodach.

7. Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia powinien zaopatrzyć się w przybory do pisania. Papier dostarczą organizatorzy. Zachęcamy także do zabrania ze sobą przyborów do konstrukcji geometrycznych.

Dopuszczalne są jedynie następujące przybory:

  • długopis lub pióro piszące kolorem czarnym lub niebieskim (jedyne dopuszczalne kolory),
  • ołówek (nie wolno stosować zakreślaczy, korektorów lub kredek),
  • cyrkiel oraz linijka lub ekierka (nie wolno stosować kątomierzy).

Uwaga! Poza materiałami dostarczonymi przez organizatorów uczestnicy zawodów drugiego stopnia mogą mieć na stoliku jedynie, legitymację szkolną, wymienione wyżej przybory, a także swoją wodę (i ewentualnie coś do zjedzenia). Wszystkie inne przedmioty, w tym notatki, książki, kalkulatory, (wyłączone) telefony komórkowe itp. będą musiały pozostać w torbie/plecaku, umieszczonym obok stolika. W związku z tym bardzo prosimy, by zredukować do minimum liczbę wartościowych rzeczy zabieranych ze sobą na zawody.

8. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się punktualnie o godzinie 11:00 i potrwa do godz. 14:00. W tym czasie w wybranych miejscach przeprowadzone będą również seminaria dla nauczycieli matematyki i innych osób zainteresowanych Olimpiadą. Szczegółowe informacje o seminariach podane zostaną w osobnym komunikacie.

9. Bezpośrednio po zawodach, ok. godz. 14:30 odbędzie się wspólne omówienie rozwiązań. Będzie to cenna okazja do prezentacji swoich rozwiązań przy tablicy oraz rozmów z rówieśnikami z innych szkół o matematyce i zadaniach olimpijskich. Zachęcamy zatem gorąco, aby zaplanować dłuższy pobyt w miejscu zawodów!

10. Uczniowie dojeżdżający środkami komunikacji publicznej do miejsca zawodów spoza miejscowości, w której one odbywają się, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów podróży na zawody. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze wytycznymi dotyczącymi przygotowania niezbędnej dokumentacji.