Aktualności

Wysyłka zaświadczeń, dyplomów oraz koszulek - przypomnienie

dodano dnia 01.04.2020

Przypominamy, że wszyscy finaliści XV OMJ proszeni są o zalogowanie się do panelu ucznia celem potwierdzenia danych adresowych niezbędnych do wysyłki zaświadczeń, dyplomów oraz koszulek. Prosimy również o wskazanie w odpowiednim formularzu preferowanego rozmiaru koszulki. W miarę możliwości preferencje te zostaną uwzględnione. Czynności te można wykonać jedynie do piątku 3 kwietnia, godz. 20:00.

Komunikat Fundacji mBanku

dodano dnia 31.03.2020

Regulamin programu stypendialnego Mistrzowie Matematyki-Stypendia Fundacji mBanku przewiduje przyznawanie stypendiów motywacyjnych laureatom Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów na postawie wyników zawodów III stopnia, które w związku z sytuacją epidemiologiczną w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się. Decyzją fundatora stypendiów, Fundacji mBanku, stypendia w programie stypendialnym Mistrzowie Matematyki w roku 2020 nie będą przyznawane.

Rozstrzygnięcie XV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2019/20)

dodano dnia 31.03.2020

Po konieczności odwołania finału XV OMJ planowanego w dniu 21 marca br. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej dokonał - zgodnie z rozporządzeniem MEN - zmiany regulaminu OMJ pozwalającej na dokonanie rozstrzygnięcia XV OMJ. Komitet Główny OMJ w dniu 31.03.2020 roku zdecydował: Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom! Lista finalistów i (w tym) wyróżnionych znajduje się również w komunikacie prasowym. Komunikat w sprawie wyłonienia reprezentacji na Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów oraz stanowisko KG OMJ w sprawie organizacji Obozów Naukowych OMJ w roku 2020 pojawi się w momencie, gdy ustanie zagrożenie epidemiologiczne na terenie Polski.


Rozporządzenie MEN w sprawie zmian w organizacji olimpiad

dodano dnia 26.03.2020

25 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, z którego wynika, że

  • od 26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy,
  • wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu OMJ otrzymają tytuł finalisty,
  • nie wyłania się laureatów olimpiad,
  • organizatorzy określają warunki kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej.
Komitet Główny OMJ niezwłocznie dokona zmian w regulaminie OMJ, a następnie w najbliższych dniach przeprowadzone zostanie postępowanie kończące bieżącą Olimpiadę. Prosimy o śledzenie aktualności.

Komunikat w sprawie wysyłki zaświadczeń, dyplomów oraz koszulek

dodano dnia 24.03.2020

Wszystkich uczniów zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia XV OMJ prosimy o zalogowanie się do panelu ucznia celem potwierdzenia danych adresowych niezbędnych do wysyłki zaświadczeń, dyplomów oraz koszulek. Prosimy również o wskazanie w odpowiednim formularzu rozmiaru koszulki. Termin wysyłki zostanie ustalony po ogłoszeniu przez MEN rozporządzenia w sprawie olimpiad przedmiotowych. Uwaga: nie będzie możliwości osobistego odbioru zaświadczeń. Biuro SEM w Warszawie jest zamknięte do odwołania.
Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje