Aktualności

Pilotażowe zdalne seminarium olimpijskie dla nauczycieli

dodano dnia 17.04.2020

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty matematyczne, które odbędą się po raz pierwszy w formie zdalnej w dniu 25 kwietnia 2020 r. (sobota), godz. 9:30-11:00. Z uwagi na ograniczenia techniczne konieczny będzie wcześniejszy zapis. Szczegóły w zakładce „Dla nauczyciela”.

Wysyłka zaświadczeń, dyplomów oraz koszulek

dodano dnia 09.04.2020

Informujemy, że do wszystkich finalistów XV OMJ wysłane zostały dziś za pośrednictwem Poczty Polskiej zaświadczenia, dyplomy oraz koszulki.

Wysyłka zaświadczeń, dyplomów oraz koszulek - przypomnienie

dodano dnia 01.04.2020

Przypominamy, że wszyscy finaliści XV OMJ proszeni są o zalogowanie się do panelu ucznia celem potwierdzenia danych adresowych niezbędnych do wysyłki zaświadczeń, dyplomów oraz koszulek. Prosimy również o wskazanie w odpowiednim formularzu preferowanego rozmiaru koszulki. W miarę możliwości preferencje te zostaną uwzględnione. Czynności te można wykonać jedynie do piątku 3 kwietnia, godz. 20:00.

Komunikat Fundacji mBanku

dodano dnia 31.03.2020

Regulamin programu stypendialnego Mistrzowie Matematyki-Stypendia Fundacji mBanku przewiduje przyznawanie stypendiów motywacyjnych laureatom Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów na postawie wyników zawodów III stopnia, które w związku z sytuacją epidemiologiczną w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędą się. Decyzją fundatora stypendiów, Fundacji mBanku, stypendia w programie stypendialnym Mistrzowie Matematyki w roku 2020 nie będą przyznawane.

Rozstrzygnięcie XV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2019/20)

dodano dnia 31.03.2020

Po konieczności odwołania finału XV OMJ planowanego w dniu 21 marca br. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej dokonał - zgodnie z rozporządzeniem MEN - zmiany regulaminu OMJ pozwalającej na dokonanie rozstrzygnięcia XV OMJ. Komitet Główny OMJ w dniu 31.03.2020 roku zdecydował: Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom! Lista finalistów i (w tym) wyróżnionych znajduje się również w komunikacie prasowym. Komunikat w sprawie wyłonienia reprezentacji na Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów oraz stanowisko KG OMJ w sprawie organizacji Obozów Naukowych OMJ w roku 2020 pojawi się w momencie, gdy ustanie zagrożenie epidemiologiczne na terenie Polski.OMJ jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej.